: : :

Medverkande i utredning : Hanna Lundstedt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Hanna Lundstedt

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Hanna Lundstedt medverkat i:

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) [ Pågående ] [ Expert ]

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)


Beteckning : S 2017:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-23
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-03-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:24, dir. 2017:97 och dir. 2018:90
Lokal : Karlavägen 100 A, 103 33 Stockholm. hemsida: www.sou.gov.se/godochnaravård
Utredningen beräknas lämna ett tredje delbetänkande senast 7 juni 2019. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 mars 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Nergårdh, Anna, fr.o.m. 2017-03-06
Sakkunnig : Bolinder, Malin, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2017-11-27
Sakkunnig : Brooks, Anna, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10
Sakkunnig : Dahlin, Anna, fr.o.m. 2018-09-11
Sakkunnig : Friberg, Fredrik, fr.o.m. 2017-11-01
Sakkunnig : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2018-09-11
Sakkunnig : Midlert, Lisa, fr.o.m. 2017-11-28
Sakkunnig : Persson, Elin, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10
Sakkunnig : Sundberg, Elin, fr.o.m. 2018-09-11
Sakkunnig : Viberg, Nina, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10
Expert : Berggren, Peter, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Eklöf, Niklas, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-10-28
Expert : Fridensköld, Kristina, fr.o.m. 2018-10-29
Expert : Gustafson, Anders, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Lundstedt, Hanna, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Nilsson Carlsson, Iréne, fr.o.m. 2017-11-01
Expert : Spak, Emma, fr.o.m. 2017-11-01
Sörenson, Anna-Lena t.o.m. 2018-10-02
Nilsson, Kristina, fr.o.m. 2018-10-24
Nihlén, Thomas
Fleetwood, Linda
Waltersson Grönvall, Cecilia
Jonsson, Christer
Westerholm, Barbro
Henriksson, Emma
Ramhorn, Per
Sekreterare : Andersson, Louise, fr.o.m. 2017-03-03
Sekreterare : Eklöf, Niklas, fr.o.m. 2018-10-22
Sekreterare : Lundberg, Malin, fr.o.m. 2017-10-11
Sekreterare : Träff Nordström, Karin, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-06-30
Sekreterare : Öberg Lindevall, Marie, fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31

Rapporter

SOU 2017:53God och nära vård. En gemensam färdplan och målbild
SOU 2018:39God och nära vård. En primärvårdsreform
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman