Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Hanna Eriksson På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Hanna Eriksson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Hanna Eriksson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Hanna Eriksson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om lustgas och vissa frågor inom alkohol- och tobaksområdet (S 2022:14)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2022-07-07 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:111 och dir. 2023:71
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2024.
Medverkande :
Särskild utredare : Inga-Lill Askersjö, justitieråd, fr.o.m. 2022-08-01
Sakkunnig : Paula Ericson, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-08-01
Sakkunnig : Hanna Eriksson, M kansliråd, fr.o.m. 2022-08-01
Sakkunnig : Leif Eriksson, J departementssekreterare, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2023-08-29
Sakkunnig : Anna Lindtorp, kansliråd, fr.o.m. 2022-11-25 t.o.m. 2023-04-13
Sakkunnig : Helena Rosén, ämnesråd, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2022-11-24
Expert : Annika Borg, handläggare, fr.o.m. 2022-08-01
Expert : John Forsberg, kommissarie, fr.o.m. 2023-04-14
Expert : Bo Granath, biträdande chefsjurist, fr.o.m. 2022-08-01
Expert : Mats Hansson, undervisningsråd, fr.o.m. 2022-08-01
Expert : Cecilia Holmgren, handläggare, fr.o.m. 2022-08-01
Expert : Josefin Jonsson, P enhetschef, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2023-04-13
Expert : Jonas Karlsson, sakkunnig, fr.o.m. 2022-08-01
Expert : Mari Lilja White, ordförande, fr.o.m. 2022-08-01
Expert : Marcus Sverdén, poliskommissarie, fr.o.m. 2022-08-01 t.o.m. 2023-04-13
Expert : Åsa Thornqvist, tf. enhetschef, fr.o.m. 2023-04-14
Expert : Fredrik Woods, jurist, fr.o.m. 2022-08-01
Sekreterare : Sara Asp, kansliråd, fr.o.m. 2022-08-30
Sekreterare : Eva Farley, rättssakkunnig, fr.o.m. 2022-09-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Narkotikautredningen (S 2022:01) [ Avslutad 2023 ] [ Sakkunnig ]
Narkotikautredningen (S 2022:01)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2022-03-24 00:00:00
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:24
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 29 september 2023.
Utredningen har avgett :
SOU 2022:54 Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg
SOU 2023:62 Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus
Medverkande :
Särskild utredare : Thomas Lindén, avdelningschef och statschefläkare, fr.o.m. 2022-03-24 t.o.m. 2023-10-31
Sakkunnig : Kalle Brandstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2022-09-29
Sakkunnig : Sophia Busk, kansliråd, fr.o.m. 2022-07-01
Sakkunnig : Hanna Eriksson, M kansliråd, fr.o.m. 2022-09-30
Sakkunnig : Axelina Hedenskog, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-02-17
Sakkunnig : Linda Mohlin, ämnesråd, fr.o.m. 2022-07-01
Sakkunnig : Anders Persson, kansliråd, fr.o.m. 2022-07-01
Sakkunnig : Annika Remaeus, kansliråd, fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2023-02-16
Sakkunnig : Helena Rosén, ämnesråd, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Annika Berggren, undervisningsråd, fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2023-02-16
Expert : Elisabeth Berglind, psykiatrisjuksköterska, fr.o.m. 2022-11-17
Expert : Birgitta Dahlberg, tf. verksamhetsdirektör, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Monica Engström, socialrättsjurist, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Mona Eriksson, handläggare, fr.o.m. 2023-04-18
Expert : Inger Forsgren, ordförande, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Thomas Hvitfeldt, enhetschef, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Sahar Janfada-Baloo, överläkare, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Hanna Kataoka, förbundsledamot, fr.o.m. 2022-12-22
Expert : Martin Lardén, enhetschef, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Johannes Lundell, specialistpsykolog och verksamhetssamordnare, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Mikael Malm, handläggare, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Jonas Melinder, utvecklingsledare, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Zophia Mellgren, handläggare, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Ulf Modin, inspektör, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande, fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2022-12-21
Expert : Katja Saado, undervisningsråd, fr.o.m. 2023-02-17
Expert : Joakim Strandberg, enhetschef, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig, fr.o.m. 2022-07-01
Expert : Marcus Sverdén, enhetschef, fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 2023-04-17
Expert : Lena Thunander Sundbom, utredare, fr.o.m. 2022-07-01
Sekreterare : Linda Hindberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2023-02-01 t.o.m. 2023-10-31
Sekreterare : Hanna Jarvad, jurist, fr.o.m. 2023-03-01 t.o.m. 2023-08-31
Sekreterare : Martin Lindblom, utredare, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-10-31
Sekreterare : Helena Löfgren, utredare, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-10-31
Sekreterare : Lina Pastorek, utredare, fr.o.m. 2022-05-02 t.o.m. 2023-11-30
Sekreterare : Anne Terdén, jurist, fr.o.m. 2022-06-13 t.o.m. 2023-01-31
Assistent : Linnéa Kronosjö, chefssekreterare, fr.o.m. 2022-11-21 t.o.m. 2023-09-30
Sekreterare : Hanna Jarvad, jurist, fr.o.m. 2023-09-01 t.o.m. 2023-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet (S 2020:02) [ Avslutad 2021 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet (S 2020:02)
Departement : Socialdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2020-02-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9
Lokal : Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 34 43
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021.
Medverkande :
Särskild utredare : Ingeborg Simonsson, rådman, fr.o.m. 2020-03-01
Sakkunnig : Henrik Berthels, rättssakkunnig, fr.o.m. 2020-05-08
Sakkunnig : Hanna Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-08
Sakkunnig : Zandra Milton, ämnesråd, fr.o.m. 2020-05-08
Sakkunnig : Carl Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-09-03 t.o.m. 2020-11-13
Sakkunnig : Elsa Rosén, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-05-08
Expert : Emma Hedge, jurist, fr.o.m. 2020-05-08
Expert : Ellen Jones, enhetschef, fr.o.m. 2020-05-08
Expert : Lena Nordquist, ämnesråd, fr.o.m. 2020-05-08
Sekreterare : Ola Norbäck, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2020-05-03 t.o.m. 2021-04-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2020:9 Översyn av vissa frågor på tobaksområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman