: : :

Medverkande i utredning : Håkan Kristiansson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Håkan Kristiansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Håkan Kristiansson medverkat i:

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om genomförande av en konvention om skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (Ju 2005:11)


Beteckning : Ju 2005:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-10-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:121
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Göransson, Magnus, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-30
Expert : Appelberg, Margareta, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Berkestad, Karin, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Dock, Lennart, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Ericsson, Margaretha, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Holmberg, Anders, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Håvik, Per, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Karlsson, Sofia, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Kristiansson, Håkan, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Svahn, Ulf, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Wahlfried Wikingsson, Annika, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Expert : Örnsved, Patrik, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2006-11-07
Sekreterare : Täcklind, Anna, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-05

Rapporter

SOU 2006:92Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
Pressmeddelande: Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:121
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:92 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman