: : :

Medverkande i utredning : Håkan Danielsson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Håkan Danielsson

Utredning som Håkan Danielsson medverkat i:

Utredningen om Bidrag till kvinnoorganisationer (Ku 1999:04) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om Bidrag till kvinnoorganisationer (Ku 1999:04)


Beteckning : Ku 1999:04
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2001-03-06
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-03-25
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:29
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Schörling, Inger, fr.o.m. 1999-05-15 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Danielsson, Håkan, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Gens, Ingemar, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Grut, Katarina, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Göransson, Anita, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Pierazzi, Iréne, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Schmidt, Katarina, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Silva, Paulo, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Eka, Maria, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Ericsson, Marie, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Åkerblom, Annika, fr.o.m. 1999-08-09 t.o.m. 2000-04-09

Rapporter

SOU 2000:18Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:29
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:18 Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman