: : :

Medverkande i utredning : Gunilla Lagerbielke På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Gunilla Lagerbielke

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Gunilla Lagerbielke medverkat i:

Utredningen (Ku 1994:05) om inriktning och organisation av statens insatser för konst i offentlig miljö m.m. [ Avslutad 1995 ]

Utredningen (Ku 1994:05) om inriktning och organisation av statens insatser för konst i offentlig miljö m.m.


Beteckning : Ku 1994:05
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-19
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
0

Sammansättning


Lagerbielke, Gunilla, fr.o.m. 1994-08-01
Sekreterare : Johansson, Nils, fr.o.m. 1994-08-01

Rapporter

SOU 1995:18Konst i offentlig miljö
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:18 Konst i offentlig miljö [ pdf ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman