: : :

Medverkande i utredning : Gert Knutsson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Gert Knutsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Gert Knutsson medverkat i ( 17 st. ):

Äldreutredningen (S 2014:02) [ Avslutad 2014 ] [ Sekreterare ]

Äldreutredningen (S 2014:02)


Beteckning : S 2014:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-01-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:2
Lokal :
Utredningen har genom regeringsbeslut den 30 oktober 2014 avslutats.

Sammansättning


Särskild utredare : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2015-01-13
Sakkunnig : Eliasson, Ulf, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Engström, Per, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-09-10
Sakkunnig : Karlander, Johan, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : von Knorring, Helena, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-08-18
Sakkunnig : Landelius, Sofia, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Löfgren, Kent, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Mossler, Karin, fr.o.m. 2014-02-01
Sakkunnig : Pettersson, Hans G, fr.o.m. 2014-09-11
Expert : Alaby, Gert, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Bengtsson, Greger t.o.m. 2014-08-19
Expert : Bucht, Gösta, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Dahlberg, Raymond, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Englund, Ellinor, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Jansson, Anna, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Lowén, Per-Niklas, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2014-08-18
Expert : Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Svensson, Anne-Marie, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Thalén, Karin, fr.o.m. 2014-02-01
Expert : Ulfvarsson, Johanna, fr.o.m. 2014-02-01
Sekreterare : Jennbert, Kristina, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Jeppson, Hans, fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2104-12-31
Sekreterare : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2014-02-01 t.o.m. 2015-01-31
Sekreterare : Lenhov, Per Anders, fr.o.m. 2014-03-21 t.o.m. 2014-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Samordning av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre (S 2011:A) [ Sekreterare ]
Samordning av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre (S 2011:A)
Departement : Socialdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-21
Medverkande :
Ordförande : Eva Nilsson Bågenholm, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2011-03-21
Gert Alby, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2011-03-21
Hanna Hedenius, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Karin Hellqvist, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Kristina Jennbert, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. 2011-03-21
Susanna Larsson, Finansdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Karin Mossler, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Maria Nilsson, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Anna Karin Nyqvist, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2011-03-21
Maj Rom, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. 2011-03-21
Petra Zetterberg Ferngren, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Ordförande : Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Föredragande : Eva Nilsson Bågenholm, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2011-03-21
Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, fr.o.m. 2011-03-21
Karin Johansson, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Gunilla Malmborg, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Göran Stiernstedt, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. 2011-03-21
Olivia Wigzell, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Sekreterare : Gert Knutsson, Socialdepartementet, fr.o.m. 2011-03-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om rätt information i vård och omsorg (S 2011:13) [ Avslutad 2014 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om rätt information i vård och omsorg (S 2011:13)


Beteckning : S 2011:13
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-17
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:111, dir. 2012:23 och dir. 2013:43
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundgren, Lena, fr.o.m. 2011-12-15
Sakkunnig : Arnell, Maria, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-09-03
Sakkunnig : Broddvall, Rickard, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2012-09-09
Sakkunnig : Brooks, Anna, fr.o.m. 2012-09-10
Sakkunnig : Ekholm, Anders, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-10-31
Sakkunnig : Järvenpää, Jimmy, fr.o.m. 2012-03-12
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2012-09-09
Sakkunnig : Moberg, Henrik, fr.o.m. 2012-09-10
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2012-03-12
Expert : Backlund, Eva, fr.o.m. 2012-03-12
Expert : Bergdahl, Maria, fr.o.m. 2013-09-04
Expert : Birk, Marit, fr.o.m. 2012-09-20
Expert : Blomsten, Annika, fr.o.m. 2012-03-12
Expert : Brådman, Mats, fr.o.m. 2012-03-12
Expert : Brännström, Mats, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-06-30
Expert : Ekholm, Anders, fr.o.m. 2013-11-01
Expert : Gudmundsson, Karl, fr.o.m. 2012-03-12
Expert : Janzon, Erik, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-09-03
Expert : Nissen, Tora, fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2012-09-19
Expert : Nordin Olsson, Inger, fr.o.m. 2013-10-24
Expert : Rolfs, Mikael, fr.o.m. 2012-03-12
Expert : Strandberg Nöjd, Karin, fr.o.m. 2013-07-01
Expert : Westberg, Febe, fr.o.m. 2012-03-12
Sekreterare : Jacobsson, Maria, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2014-04-30
Sekreterare : Karlsson Helghe, Eva, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2014-04-30
Sekreterare : Nordin Olsson, Inger, fr.o.m. 2012-04-23 t.o.m. 2013-05-31
Sekreterare : Sundström, Patrik, fr.o.m. 2012-02-06

Rapporter

SOU 2012:42Bättre behörighetskontroll – Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
SOU 2013:45Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga
SOU 2014:23Rätt information på rätt plats i rätt tid (Del 1, 2 och 3)
SOU 2014:23Rätt information på rätt plats i rätt tid (Bilagedel)
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

2009 års Behörighetsutredning (S 2009:02) [ Avslutad 2010 ] [ Sakkunnig ]

2009 års Behörighetsutredning (S 2009:02)


Beteckning : S 2009:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-02
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:25
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tauberman, Ann-Christin, fr.o.m. 2009-04-02
Sakkunnig : Ahlqvist, Therese, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-02-18
Sakkunnig : Axelsson Jonsson, Ulrika, fr.o.m. 2009-05-04
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2009-08-01
Sakkunnig : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2010-02-19
Sakkunnig : Lilja Qvarlander, Anna, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2009-05-04
Expert : Bergseth, Brita, fr.o.m. 2009-08-01
Expert : Ek, Pernilla, fr.o.m. 2010-02-19
Expert : Estling, Eva, fr.o.m. 2009-05-04
Expert : Holmberg, Ann, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-04-18
Expert : Magnusson, Kerstin, fr.o.m. 2009-09-10 t.o.m. 2010-02-18
Expert : Norrman, Monica, fr.o.m. 2010-04-19
Expert : Strand, Gunilla, fr.o.m. 2009-05-04
Expert : Sunesson, Per-Anders, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2009-09-09
Sekreterare : Fredricson, Mattias, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2010-09-19
Sekreterare : Georgson, Marie, fr.o.m. 2009-05-25 t.o.m. 2010-09-30
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2009-08-24 t.o.m. 2010-10-17
Sekreterare : Magnusson, Kerstin, fr.o.m. 2010-02-22 t.o.m. 2010-09-26

Rapporter

SOU 2010:65Kompetens och ansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:65 Kompetens och ansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Alkoholinförselutredningen (S 2004:01) [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]

Alkoholinförselutredningen (S 2004:01)


Beteckning : S 2004:01
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-07
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-01-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:3, dir. 2004:108 och dir. 2005:4
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Härstedt, Kent, fr.o.m. 2004-01-15
Sakkunnig : Alhem, Sven-Erik, fr.o.m. 2004-03-30
Sakkunnig : Egermark, Jenny, fr.o.m. 2004-03-30
Sakkunnig : Falck, Monica, fr.o.m. 2004-11-25
Sakkunnig : Gunnheden, Karl, fr.o.m. 2004-03-30
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2004-03-30
Sakkunnig : Nyström, Margareta, fr.o.m. 2004-03-30
Sakkunnig : Rosberg, Bengt, fr.o.m. 2004-03-30
Sakkunnig : Widegren, Monica, fr.o.m. 2004-03-30
Expert : Berglund, Mats, fr.o.m. 2004-10-01
Expert : Genfors, Anna, fr.o.m. 2004-03-30
Expert : Hedenby, Ulla-Britt, fr.o.m. 2004-03-30
Expert : Jönsson, Göran, fr.o.m. 2004-03-30
Expert : Mårtensson, Charlotte, fr.o.m. 2004-10-01
Expert : Pauly, Marie, fr.o.m. 2004-10-01
Expert : Renhammar, Eva, fr.o.m. 2004-03-30
Expert : Rud Pedersen, Morten, fr.o.m. 2004-03-30
Expert : Sundell, Knut, fr.o.m. 2004-10-01
Sekreterare : Leifman, Håkan, fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2005-03-31
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2004-03-03 t.o.m. 2005-03-31

Rapporter

SOU 2004:86Var går gränsen?
SOU 2005:25Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2004:3
Dir. 2004:108
Dir. 2005:4
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:86 Var går gränsen? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:25 Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område (S 2004:12) [ Avslutad 2007 ] [ Huvudsekreterare ]

Utredningen om en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstensområde (S 2004:12)


Beteckning : S 2004:12
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-06-27
Status : Avslutad 2007 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:178, dir. 2005:87, dir. 2005:93, dir. 2006:98 och dir. 2007:70
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stridsman, Kjell, fr.o.m. 2004-12-22 t.o.m. 2007-11-30
Expert : Carlsson, Lennart, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Cederlund, Klara, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-08-15
Expert : Forsberg, Björn, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Hartman, Ann-Christin, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Isacsson, Gigi, fr.o.m. 2005-11-21
Expert : Jansson, Petra, fr.o.m. 2006-08-15
Expert : Kollander Fållby, Gabriella, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Kuritzén, Susanne, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Laudon, Inger, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Lindewald, Birgitta, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Pauly, Marie, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Pettersson, Gun-Mari, fr.o.m. 2005-02-15 t.o.m. 2007-04-03
Expert : Silén, Bo, fr.o.m. 2007-04-04
Expert : Tidebeck, Jan-Olof, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Uggla, Astid Nensén, fr.o.m. 2005-02-15
Expert : Widell, Patrik, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2005-09-18
Expert : Åkesson, Nils, fr.o.m. 2005-02-15
Huvudsekreterare : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2007-11-30
Sekreterare : Ennefors, Kenneth, fr.o.m. 2005-02-28 t.o.m. 2007-05-06
Sekreterare : Hååg, Karin, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2007-05-15
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2005-08-15 t.o.m. 2007-10-31
Sekreterare : Malmerius, Carolina, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2005-10-31

Rapporter

SOU 2006:56Ansvarsfull servering – fri från diskriminering
SOU 2006:57En bättre tillsyn av missbrukarvården
SOU 2007:82Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om alkoholreklam i tryckta skrifter (S 2003:02) [ Avslutad 2003 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om alkoholreklam i tryckta skrifter (S 2003:02)


Beteckning : S 2003:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-03-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:33
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Eberstein, Susanne, fr.o.m. 2003-04-01
Sakkunnig : Dyrke, Ulrica, fr.o.m. 2003-04-01
Sakkunnig : Dölling, Anders, fr.o.m. 2003-04-01
Sakkunnig : Egermark, Jenny, fr.o.m. 2003-04-01
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2003-04-01
Sakkunnig : Wistrand, Karin, fr.o.m. 2003-04-01
Expert : Agnéus, Hans, fr.o.m. 2003-04-01
Expert : Danin, Lotta, fr.o.m. 2003-04-01
Expert : Wallander, Thomas, fr.o.m. 2003-04-01
Sekreterare : Lindström, Jan, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Öst, Angela, fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m. 2003-06-30

Rapporter

SOU 2003:69Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2003:33
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:69 Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Alkoholkommittén (S 2001:02) [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Alkoholkommittén (S 2001:02)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2001-03-15
Direktiv för kommittén, se dir. 2001:22 och dir. 2005:125
Kommittén har lämnat en slutrapport den 28 december 2007.Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Ragnwi Marcelind, statssekreterare, fr.o.m. 2006-11-09
Ordförande : Annika Nilsson, statssekreterare, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-11-08
Ordförande : Ewa Persson Göransson, statssekreterare, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2005-10-31
Ledamot : Ann-Therese Albertsson, fr.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Sven Andréasson, överläkare, fr.o.m. 2003-11-01
Ledamot : Hans Antonsson, Åke sektionschef, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-09-13
Ledamot : Inger Ashing, enhetschef, fr.o.m. 2004-09-15
Ledamot : Mona Bergman, enhetschef, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Harald Boström, byråchef, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2005-01-19
Ledamot : Åsa Börjesson, avdelningschef, fr.o.m. 2004-04-01
Ledamot : Ylva Eklund, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Marie Ericsson, handläggare, fr.o.m. 2002-04-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Thomas Erlandson, enhetschef, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör, fr.o.m. 2004-11-25
Ledamot : Eva-Lotta Hedin, brottsbekämpningschef, fr.o.m. 2003-03-01 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Björn Hibell, direktör, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Doris Högne, överdirektör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2004-09-30
Ledamot : Gigi Isacsson, förbundssekreterare, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Eva Karlsson, utvecklingschef, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2002-03-31
Ledamot : Gert Knutsson, ämnesråd, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Susanne Kuritzén, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Sven Larsson, Åke utredare, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-03-31
Ledamot : Håkan Leifman, forskarassistent, fr.o.m. 2003-11-01
Ledamot : Maria Lönegård, polisintendent, fr.o.m. 2005-01-20 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Per Olov Nützmann, avdelningschef, fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-02-28
Ledamot : Sven Peter Ohlsson, bitr. brottsbekämpningschef, fr.o.m. 2004-10-01
Ledamot : Ewa Persson Göransson, generaldirektör, fr.o.m. 2007-05-01
Ledamot : Gun-Marie Pettersson, planeringsdirektör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot : Lars Pettersson, överdirektör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-05-31
Ledamot : Bo Silén, socialdirektör, fr.o.m. 2001-04-05
Ledamot : Ann-Marie Snäll, direktör, fr.o.m. 2001-04-05 t.o.m. 2003-02-28
Ledamot : Bengt Svenson, fr.o.m. 2006-07-01
Ledamot : Maria Åberg, planeringsdirektör, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-04-30
Ledamot : Gunnar Ågren, generaldirektör, fr.o.m. 2001-04-05
Sekreterare : Yvonne Andersson-Tenninge, fr.o.m. 2001-08-13 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Ted Bergdahl, fr.o.m. 2006-03-15 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Gunborg Brännström, fr.o.m. 2001-04-01
Sekreterare : Elisabet Flennemo, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Mona Lakso, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Lars Lewerth, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare : Charlotta Rehnman, fr.o.m. 2003-08-18 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare : Karin Rågsjö, fr.o.m. 2006-08-01
Sekreterare : Stina Röger, fr.o.m. 2006-04-01 t.o.m. 2006-10-31
Sekreterare : Verica Stojanovic, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2004-09-30
Sekreterare : Marino Wallsten, fr.o.m. 2006-09-01 t.o.m. 2007-12-31
Sekreterare : Håkan Wrede, fr.o.m. 2001-04-01
Bitr. sekreterare : Marino Wallsten, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2006-08-31
Assistent : Berit Lundberg, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2006-11-05
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2001:22
Dir. 2005:125
Organisationskommittén med uppgift att ombilda Folkhälsoinstitutet till en myndighet med tydligare uppgifter av stabskaraktär på folkhälsoområdet (S 1999:10) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]

Organisationskommittén med uppgift att ombildaFolkhälsoinstitutet till en myndighet med tydligare uppgifter avstabskaraktär på folkhälsoområdet (S 1999:10)


Beteckning : S 1999:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2001-02-28
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-06-23
Direktiv för kommittén se dir, 1999:56.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Nilsson Carlsson, Iréne, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Agnéus, Hans, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Axén Andersson, Margareta, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Berensson, Karin, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Eklund, Conny, fr.o.m. 1999-11-01
Sakkunnig : Enggren, Maria, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Hansson, Bo, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Hibell, Björn, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Jansson, Karin, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 1999-10-31
Sakkunnig : Kling, Marianne, fr.o.m. 1999-11-01
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Petterson, Bosse, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Rehnqvist, Nina, fr.o.m. 1999-10-01
Sakkunnig : Rånlund, Anders, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 1999-10-31
Sakkunnig : Sundin, Anita, fr.o.m. 1999-10-01
Expert : Diderichsen, Finn, fr.o.m. 1999-10-01
Expert : Kamper-Jörgensen, Finn, fr.o.m. 1999-12-10
Sekreterare : Hägg, Mocki, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2000-06-30
Sekreterare : Sölvesdotter, Maj, fr.o.m. 1999-10-01 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Törnwall, Johanna, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-03-31

Rapporter

SOU 2000:57Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:57 Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter [ pdf |Paragraftecken ]
Alkoholutredningen (S 1998:02) [ Avslutad 2000 ] [ Sakkunnig ]

Alkoholutredningen (S 1998:02)


Beteckning : S 1998:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2001-02-28
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-03-12
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:19 och dir. 1998:52.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Billum, Susanne, fr.o.m. 1998-04-01
Sakkunnig : Falck, Monica, fr.o.m. 1998-04-01
Sakkunnig : Förander, Marianne, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-05-31
Sakkunnig : Granborg, Margaretha, fr.o.m. 1998-04-01
Sakkunnig : Groth, Christian, fr.o.m. 1998-04-01
Sakkunnig : Hernqvist, Beatrice, fr.o.m. 1999-12-01
Sakkunnig : Karlberg Lagrelius, Jessica, fr.o.m. 1999-05-15 t.o.m. 1999-11-30
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1998-04-01
Sakkunnig : Montelius, Johan, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 1999-01-31
Sakkunnig : Rydén, Magnus, fr.o.m. 1998-06-01
Sakkunnig : Thorsell, Eva, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Agnéus, Hans, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Eklund, Conny, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Heckscher, Louise, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-05-31
Expert : Isacsson, Gigi, fr.o.m. 1999-02-01
Expert : Johfur, Petra, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Mattson, Peter, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Nyrén, Allan, fr.o.m. 1998-04-01
Expert : Sundin, Anita, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1999-01-31
Expert : Thagesson, Jan, fr.o.m. 1998-06-01
Sekreterare : Carlsten, Peter, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 2000-05-31
Sekreterare : Sederholm, Karin, fr.o.m. 1998-08-20 t.o.m. 2000-06-30

Rapporter

SOU 1998:156Alkoholpolitikens medel
SOU 2000:59Bestämmelser om alkoholdrycker
SOU 2000:60Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1998:19
Dir. 1998:52
Nationella ledningsgruppen för alkohol- och drogförebyggande insatser (S 1997:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2003 ] [ Ledamot ]
Nationella ledningsgruppen för alkohol- och drogförebyggande insatser (S 1997:B)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-04-03
Ledningsgruppen har upphört genom regeringsbeslut den 4 september 2003.
Medverkande :
Ordförande : Lars Engqvist, statsråd, fr.o.m. 1998-11-16
Ordförande : Margot Wallström, statsråd, t.o.m. 1998-10-06
Vice ordförande : Agneta Dreber, generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 2000-01-31
Ledamot : Widar Andersson, f.d. led. av riksdagen /s, fr.o.m. 1997-06-10 t.o.m. 1999-05-31
Ledamot : Agneta Bergquist, departementsråd, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Jan Brandborn, generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Lars Bryntesson, departementsråd, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Bibbi Carlsson, verkst. direktör, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Mats Ekholm, generaldirektör, fr.o.m. 2000-02-01
Ledamot : Ingemar Eliasson, landshövding, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Carl-Gustaf Fernlund, departementsråd, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 1999-01-30
Ledamot : Margareta Foyer, departementsråd, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Birgitta Göransson, kriminalvårdsdirektör, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-04-30
Ledamot : Sten Heckscher, rikspolischef, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Anna Hedborg, generaldirektör, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Björn Hibell, direktör, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Ingela Håkansson, departementsråd, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Kjell Jansson, generaldirektör, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Gert Knutsson, ämnesråd, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Sture Korpi, generaldirektör, fr.o.m. 1998-07-01
Ledamot : Ulf Larsson, generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 1999-01-30
Ledamot : Carl Leczinsky, departementsråd, fr.o.m. 2000-10-01
Ledamot : Leif Linde, generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Evert Lindholm, förbundsdirektör, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Ulf Lundgren, P generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 2000-01-31
Ledamot : Anna Löfström, enhetschef, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Eva Maria Magnusson, enhetschef, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-01-31
Ledamot : Gun Neuman, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Iréne Nilsson Carlsson, departementsråd, fr.o.m. 2000-08-01
Ledamot : Ewa Persson Göransson, statssekreterare, fr.o.m. 1998-10-08
Ledamot : Gabriel Romanus, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-06-10 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Monica Sundström, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 2000-05-31
Ledamot : Fredrik Wersäll, rättschef, fr.o.m. 1997-04-08
Ledamot : Ulf Westerberg, statssekreterare, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 1998-10-07
Ledamot : Kerstin Wigzell, generaldirektör, fr.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Gunnar Ågren, generaldirektör, fr.o.m. 2000-02-01
Ledamot : Claes Örtendahl, generaldirektör, fr.o.m. 1997-04-08 t.o.m. 1999-01-30
Ledamot : Bertel Österdahl, generaldirektör, fr.o.m. 2001-01-01
Sekreterare : Gunborg Brännström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2000-03-01
Sekreterare : Annika Mansnérus, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-05-05 t.o.m. 2000-02-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén om samverkan angående information kring bruk av alkohol, dess risker och skadeverkningar mellan branschorganisationer, försäkringsbolag och berörda myndigheter, (OAS) (S 1997:02) [ Avslutad 2001 ] [ Sekreterare ]

Kommittén om samverkan angående information kring bruk avalkohol, dess risker och skadeverkningar mellan branschorganisationer,försäkringsbolag och berörda myndigheter, (OAS) (S 1997:02)


Beteckning : S 1997:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-04
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-09-09
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:3.
Lokal :
Kommittén har upphört fr.o.m. den 1 april 2001. (Beslut den 25 april 2001).

Sammansättning


Ordförande : Persson Göransson, Ewa, fr.o.m. 1999-01-15
Ordförande : Westerberg, Ulf, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1999-01-14
Ledamot : Bergqvist, Agneta, fr.o.m. 1999-01-15
Ledamot : Bergqvist, Paul, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Beskow, Anders, fr.o.m. 1997-08-20
Ledamot : Dreber, Agneta, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1999-11-30
Ledamot : Fernlund, Carl-Gustav, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Hibell, Björn, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Jacobsson, Egon, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-01-27
Ledamot : Jansson, Kjell, fr.o.m. 1998-04-01
Ledamot : Feldt, Kjell-Olof, fr.o.m. 1998-01-28
Ledamot : Karm, Rein, fr.o.m. 1999-09-01
Ledamot : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1998-03-01
Ledamot : Laurell, Hans, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Mattsson, Peter, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1999-08-31
Ledamot : Neuman, Gun, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Nyrén, Allan, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Romanus, Gabriel, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1999-08-31
Ledamot : Steen, Anitra, fr.o.m. 1999-09-01
Ledamot : Swartz, Bertil, fr.o.m. 1998-03-01
Ledamot : Svensson, Roland, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Tegnér, Christer, fr.o.m. 1997-08-20 t.o.m. 1998-01-27
Ledamot : Vangstad, Mats, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Ågren, Gunnar, fr.o.m. 1999-12-01
Ledamot : Åhmansson, Nils-Erik, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1999-02-28
Sekreterare : Danielsson, Johan, fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Lamming, Peter, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 2000-12-31
Sekreterare : Leifman, Håkan, fr.o.m. 1998-04-01
Sekreterare : Renström, Maria, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-12-31
Sekreterare : Wrede, Håkan, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2001-03-31

Rapporter

SOU 1998:26Från hembränt till Mariakliniken – fakta om ungdomar och svartsprit
SOU 1998:154OAS, Oberoende AlkoholSamarbetet i framtiden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:3
Statsbidragskommittén (S 1997:07) [ Avslutad 1998 ] [ Ordförande ]

Statsbidragskommittén (S 1997:07)


Beteckning : S 1997:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:59.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1997-05-01
Ledamot : Arnhof, Ylva, fr.o.m. 1997-05-01
Ledamot : Eklund, Torbjörn, fr.o.m. 1997-05-01 t.o.m. 1997-08-24
Ledamot : Groth, Christian, fr.o.m. 1997-08-25
Ledamot : Kindlund, Sören, fr.o.m. 1997-05-01
Ledamot : Näver, Leif, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Beausang, Angela, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Brännström, Gunborg, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Fäldt, Inge, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Hibell, Björn, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Johansson, Karl-Axel, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Modigh, Sofia, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Rosén, Ingemar, fr.o.m. 1997-05-01
Sakkunnig : Wallin, Ulf, fr.o.m. 1997-05-01
Sekreterare : Bodell, Karin, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-02-28

Rapporter

SOU 1998:38Vad får vi för pengarna? -
Resultatstyrning av statsbidrag till vissa
organisationer inom det sociala området.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:59
Arbetsgruppen (S 1996:B) för att se över bidragsgivningen till organisationer verksamma inom alkoholområdet [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ordförande ]
Arbetsgruppen (S 1996:B) för att se över bidragsgivningen till organisationer verksamma inom alkoholområdet Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1997
Utredningen har avgett :
S 1997:07 om statsbidragsgivningen till vissa organisationer verksamma inom det sociala området.
Medverkande :
Ordförande : Gert Knutsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Ylva Arnhof, enhetschef, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Karin Bodell, sakkunnig, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Gunborg Brännström, direktör, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Torbjörn Eklund, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Sören Kindlund, kansliråd, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Sofia Modigh, förbundsordförande, fr.o.m. 1996-04-11
Ledamot : Ulf Wallin, sekreterare, fr.o.m. 1996-04-11
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

1996 års alkoholreklamutredning (S 1996:03) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

1996 års alkoholreklamutredning (S 1996:03)


Beteckning : S 1996:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:33.
Lokal :
0

Sammansättning


Berggren, Nils-Olof, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Groth, Christian, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Jäderblom, Helena, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1996-04-18
Sakkunnig : Swahn, Per, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Agnéus, Hans, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Arnhof, Ylva, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Åbyhammar, Marianne, fr.o.m. 1996-04-18
Sekreterare : Påhlsson, Katarina, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1998-01-31

Rapporter

SOU 1998:8Alkoholreklam. Marknadsföring
av alkoholdrycker och Systembolagets produktval.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:33
1993 års prostitutionsutredning (S 1993:03) [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]

1993 års prostitutionsutredning (S 1993:03)


Beteckning : S 1993:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-15
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:31.
Lokal :
0

Sammansättning


Törnell, Inga-Britt
Sakkunnig : Ernstsson, Eva
Sakkunnig : Götestam, Ragnar
Sakkunnig : Jonasson, Lennart
Sakkunnig : Knutsson, Gert
Sakkunnig : Vangstad, Mats
Expert : Ekström, Birgitta
Expert : Kellerman, Lennart
Expert : Leijonhufvud, Madeleine
Expert : Martens, Peter
Expert : Modig, Cecilia
Expert : Månsson, Sven-Axel
Expert : Pettersson, Elisabeth
Sekreterare : Orlov-Lempert, Lii

Rapporter

SOU 1995:15Könshandeln
SOU 1995:16Socialt arbete mot prostitutionen
i Sverige
SOU 1995:17Homosexuell prostitution
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:31
Statens råd för kärnavfallsfrågor – Kärnavfallsrådet (M 1992:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Statens råd för kärnavfallsfrågor – Kärnavfallsrådet (M 1992:A)Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : M 1992:A
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2019-04-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1992-06-23
Direktiv för rådet, se dir 1992:72, dir. 2009:31 och 2018:18
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 102 7 tr., 103 33 Stockholm. Kansli tel. 08-405 24 37, Kanslichef direkt: 08-405 20 94. Kärnavfallsrådets hemsida: www.karnavfallsradet.se
Rådets uppdrag skall anses vara slutfört när regeringen beslutat i anledning av en ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivtkärnavfall i Sverige.

Sammansättning


Ordförande : Bråkenhielm, Carl-Reinhold, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ordförande : Carlsson, Torsten, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ordförande : Glimelius, Kristina, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-05-31
Ordförande : Odhnoff, Camilla, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Ordförande : Sandström, Rolf, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-31
Vice ordförande : Hilding-Rydevik, Tuija, fr.o.m. 2016-02-09 t.o.m. 2020-06-30
Vice ordförande : Högdahl, Karin, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Andersson, Göran, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Ledamot : Andersson-Skog, Lena, fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m. 2019-06-30
Ledamot : Arheimer, Berit, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2010-01-10
Ledamot : Brandberg, Yvonne, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Bråkenhielm, Carl Reinhold, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Drottz Sjöberg, Britt-Marie, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2003-07-07
Ledamot : Dyrssen, David, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Forsling, Willis, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot : Grape, Sophie, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Gren, Ing-Marie, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Harms-Ringdahl, Mats, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Hilding-Rydevik, Tuija, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Högdahl, Karin, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Högdahl, Karin, fr.o.m. 2018-12-31 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Jarstad, Anna, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2011-02-28
Ledamot : Johansson, Lennart, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Kaiserfeld, Thomas, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Lindblad, Inga-Britt, fr.o.m. 2004-03-09 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Markides, Karin, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-05-05
Ledamot : Mattsson, Sören, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Nisser, Marie, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot : Palm, Jenny, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Persson, Ingmar, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sandström, Rolf, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Salo, Anneli, fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 2000-02-25
Ledamot : Stigh, Jimmy, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Söderberg, Olof, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1996-09-24
Ledamot : Thunberg, Anne-Marie, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Ledamot : Wene, Clas-Otto, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot : Vahlne Westerhäll, Lotta, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig : Hänninen, Hannu, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2019-06-30
Sakkunnig : Persson, Ingvar, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2019-06-30
Sakkunnig : Salo, Anneli, fr.o.m. 2000-02-26 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig : Söderberg, Olof, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Carlsson, Torsten, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Expert : Norrby, Sören, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Rydell, Nils, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Expert : Åhagen, Harald, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Andersson, Tor Leif, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare : Andersson, Peter, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2016-12-31
Sekreterare : Cato, Anna, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-09-14
Sekreterare : Bjarnadottir, Holmfridur, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-11-14
Sekreterare : Hedberg, Björn, fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare : Lindman, Mats, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2005-06-30
Sekreterare : Simic, Eva, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-05-31
Sekreterare : Swedin, Johanna, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Biträdande sekreterare : Bergenlöv, Evis, fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Biträdande sekreterare : Brogan, Karolina, fr.o.m. 2011-08-17 t.o.m. 2012-09-30
Biträdande sekreterare : Milton, Siv, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-06-30
Biträdande sekreterare : Swedin, Johanna, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2016-11-04
Kanslichef : Andersson, Peter, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Kanslichef : Bjarnadottir, Holmfridur, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2016-08-12
Kanslichef : Hedberg, Björn, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Kanslichef : Sanell, Anna, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-01-31
Kanslichef : Simic, Eva, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2011-06-30
Assistent : Milton, Siv, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-04-30
Assistent : Brogan, Karolina, fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2011-08-16
Assistent : Swedin, Johanna, fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-05-31

Rapporter

SOU 1992:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992
SOU 1993:18Acceptans Tolerans Delaktighet
SOU 1993:67Slutförvaring av använt kärnbränsle ( även utgiven i engelsk översättning "Final Disposal of Spent Nuclear Fuel")
SOU 1995:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995
SOU 1995:90Kärnavfall och Miljö (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste and the Environment"
SOU 1996:101Kärnavfall – teknik och platsval (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste – Disposal Technology and Site Selection)
SOU 1997:180Kärnavfall och Beslut
SOU 1998:68Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998")
SOU 1998:130Kärnavfall och Säkerhet
SOU 1999:67KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site-environmental consequence")
SOU 2001:35Kunskapsläget på kärnavfallsområdet, (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2001"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2001:108KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET
SOU 2002:63Kärnavfall – forskning och teknikutveckling ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste – research and technique development")
SOU 2004:67KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLSOMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2004"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2004:99Kärnavfall – demokrati och vetenskap
SOU 2004:120KÄRNAVFALL Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet
SOU 2005:47Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället (även utgiven i engelsk översättning Nuclear waste – the barriers, the biosphere and the community
SOU 2005:83Kärnavfall – kostnader och finansiering
Rapport 2006:1Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?
SOU 2007:38Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generations frihet
SOU 2007:38Nuclear Waste State-of-th-Art Report 2007 – responsibility, of current generations
Rapport 2007:1Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den 15 november 2006)
Rapport 2007:2Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:3Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)
Rapport 2007:4Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall – individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:5Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning
Rapport 2007:6Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14-15 mars 2007
Rapport 2007:7Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)
SOU 2008:70Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
SOU 2008:70Final Disposal of Nuclear Waste. Engelsk översättning av SOU 2009:70
Rapport 2008:1Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)
Rapport 2008:2Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008)
Rapport 2008:3Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)
Rapport 2009:3Debatten krig slutförvaring av kärnavfall – en studie av argumentationen
Rapport 2009:4Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments
Rapport 2009:5Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009
SOU 2010:6Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 – utmatningar för slutförvarsprogrammet
SOU 2011:14Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen
Nuclear Waste State of the Art Report 2011 – geology, barriers, alternatives
SOU 2011:50Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program
Rapport 2011:1Bästa möjliga teknik (BAT) – tolkning och användning inom olika avfallsområden
Rapport 2011:2Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen
SOU 2012:7Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haveriet och global utblick
SOU 2011:50The Swedish National Council for Nuclear Wast´s Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´S) RD&D Programme 2010
SOU 2012:7Nuclear Waste State of the Art Report 2012 – long-term safety, accidents and global survey
SOU 2013:11Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ
SOU 2013:11Nuclear Waste state-of-the-art Report – Final repository application under review: supplementary information and alternative futures Translation of SOU 2013:11
SOU 2014:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande
SOU 2014:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014. Research debate, alternatives and decision-making
SOU 2014:12Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013
SOU 2014:42Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013
SOU 2014:42Kärnavfallsrådets yttrande över SUB:s Fud-program 2013
SOU 2015:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet
SOU 2015:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015. Safeguards, record-keeping and financing for increased safety. Engelsk översättning
SOU 2016:16Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Risker, osäkerheter och framtidsutredningar
SOU 2017:8Rapport: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring
SOU 2017:62Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
SOU 2018:8Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 32 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:50 Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre- och handikappomsorgen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:18 Acceptans – Tolerans – Delaktighet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle – KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 92 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:90 Kärnavfall och miljö [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:101 Kärnavfall – teknik och platsval [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:180 Kärnavfall och beslut – rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokalisering av ett slutförvar av använt kärnbränsle [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:130 Kärnavfall och säkerhet – Rapport från ett seminarium om säkerhetsanalys av slutförvaring av använt kärnbränsle [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:67 Kärnavfall – metod – plats – miljökonsekvens – KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 98 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet – Del III – Grundvatten i hårt berg – en analys av kunskapsläget [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:108 Kärnavfall – nuets ansvar och kommande generationers frihet [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2002:63 Kärnavfall – forskning och teknikutveckling – KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 2001 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:99 Kärnavfall – demokrati och vetenskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:120 Kärnavfall – Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:47 Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:83 Kärnavfall – kostnader och finansiering [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generationers frihet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall – Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:6 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2010 – utmaningar för slutförvarsprogrammet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haverier och global utblick [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan underprövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 – Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:8 Uppdrag: Samverkan 2018 – Många utmaningar återstår [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman