: : :

Medverkande i utredning : Gerda Kuylenstierna

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Gerda Kuylenstierna

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Gerda Kuylenstierna medverkat i:

Utredningen (C 1995:14) om kyrkans personal och om samfundsstöd [ Avslutad 1997 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (C 1995:14) om kyrkans personal och om samfundsstöd


Beteckning : C 1995:14
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:162.
Lokal :
0

Sammansättning


Bohlin, Görel, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Bjurek, Zaid, fr.o.m. 1996-03-19 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Enroth, Lars, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Kind, Hans, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Kuylenstierna, Gerda, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Levy, Jan-Erik, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Lindén, Lars, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Lindström, Ulrika, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1996-10-07
Sakkunnig : Sköld, Lars, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Strömberg, Ingrid, fr.o.m. 1996-10-08
Expert : Bergendal, Lars, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Carlberg, Ingrid, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Hinn, Eskil, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Lindahl, Kristina, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-03-31
Expert : Nilsson, Kurt, fr.o.m. 1996-02-26 t.o.m. 1997-04-13
Sekreterare : Forkman, Gertrud, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-03-31
Sekreterare : Wåhlin, Ylva, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1997-03-31

Rapporter

SOU 1997:44Svenska kyrkans personal
- slutbetänkande
SOU 1997:45Stöd, skatter och finansiering
- slutbetänkande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:162

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman