: : :

Medverkande i utredning : Göran Kristiansson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Göran Kristiansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Göran Kristiansson medverkat i:

Arkivutredningen Arkiv för alla (Ku 2001:02) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Arkivutredningen Arkiv för alla (Ku 2001:02)


Beteckning : Ku 2001:02
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-05
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:104 och dir. 2002:65
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Marklund, Kari, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Aurén, Ann, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Henriksson, Göran, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Husebye, Alexander, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Jordell, Björn, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Justrell, Börje, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Kristiansson, Göran, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Lundström, Catarina, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Lönnroth, Louise, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Sandahl, Kristina, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Storck, Cissi, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Dahlin, Mikael, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Hedström, Margret, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Hörnfält, Thorbjörn, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Hörsell, Ann, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Jacobsen, Martin, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Neiss, Bengt, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Strömberg, Carina, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Sekreterare : Årbrandt Johansson, Eva, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2002-09-30

Rapporter

SOU 2002:78Arkiv för alla – nu och i framtiden, slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2000:104
Dir. 2002:65
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:78 Arkiv för alla – nu och i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman