: : :

Medverkande i utredning : Fredrik Ungerfält

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Fredrik Ungerfält

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Fredrik Ungerfält medverkat i:

Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)


Beteckning : Ju 2016:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-03-20
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-04-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:31 och dir. 2017:109
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 9 maj 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2016-04-07
Ledamot : Almström, Jonas, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Angbo, Sören, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Asplund, Jerker, fr.o.m. 2019-01-15
Ledamot : Barketorp, Catarina, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Birgerson, Bo, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Boija, Dan, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Eriksson, Johan, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Freij, Emilia, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Grandestedt, Eva, fr.o.m. 2018-04-19 t.o.m. 2019-01-14
Ledamot : Gustafson, Leif, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Karlberg, Nils, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Karlbrink, Ulla, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Lindman, Lars, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Lundqvist, Bo, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Mellberg, Carl, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Murelius, Ted, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Nilsson Hjorth, Bob, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2018-04-19 t.o.m. 2019-03-05
Ledamot : Olovsson, Jenny, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Olsson, Thomas, fr.o.m. 2018-05-09
Ledamot : Pettersson, Magnus, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Sandahl, Karin, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Sjöblom, Anne, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Strandberg, Hans, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Strinäs, Lennart, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Sundström, Lotta, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Tidén, Martin, fr.o.m. 2018-04-19 t.o.m. 2019-01-14
Ledamot : Tjäder, Marie, fr.o.m. 2018-04-19
Ledamot : Wass, Maria, fr.o.m. 2018-12-04 t.o.m. 2018-12-04
Ledamot : Westman, Stina, fr.o.m. 2018-04-19
Expert : Billung, Linda, fr.o.m. 2017-12-06
Expert : Broman Olasdotter, Anna, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-01-15
Expert : Johansson Welin, Katarina, fr.o.m. 2017-12-06
Expert : Holst, Tora, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-12-07
Expert : Kezovska, Gina, fr.o.m. 2017-01-16
Expert : Lundin, Sofie, fr.o.m. 2016-04-07
Expert : Nilsson, Tomas, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-12-20
Expert : Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 2016-04-07
Expert : Rojas Wiberg, Annika, fr.o.m. 2016-04-26
Expert : Shannon, David, fr.o.m. 2016-04-07
Expert : Stoltz, Ola, fr.o.m. 2016-04-07
Expert : Ungerfält, Fredrik, fr.o.m. 2017-12-20
Expert : Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2016-04-07
Angbo, Sören, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Barketorp, Catarina, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Birgersson, Bo, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Boija, Dan, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Freij, Emilia, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Frithiof, Björn, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Gollard, Lennart, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Granstedt-Kinell, Eva, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Karlberg, Nils, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Lidehäll, Per, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Lindman, Lars, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Lindsö, Ulrika, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Mellberg, Carl, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Nilsson Hjort, Bob, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Olovsson, Jenny, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Pettersson, Magnus, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Sandahl, Karin, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Sjöblom, Anne, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Strinäs, Lennart, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Sundström, Lotta, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Tidén, Martin, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Tjäder, Marie, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Wass, Maria, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Westman, Stina, fr.o.m. 2016-04-07 t.o.m. 2017-02-20
Sekreterare : Bloch, Eva, fr.o.m. 2016-04-11

Rapporter

SOU 2017:7Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål
SOU 2017:98Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman