: : :

Medverkande i utredning : Fredrik Landgren

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Fredrik Landgren

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Fredrik Landgren medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om utlänningslagen och EES-medborgare (Ju 2011:07) [ Avslutad 2012 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om utlänningslagen och EES-medborgare (Ju 2011:07)


Beteckning : Ju 2011:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2013-03-01
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:53
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Åberg, Margareta, fr.o.m. 2011-06-21 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Hedberg, Henrik, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Hjalmers, Hans, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Johnsson, Johanna, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Lagerqvist Veloz Roca, Annika, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Lindqvist, Catharina, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Samuelson, Daniel, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Stegeland, Dag, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Thormann, Karin, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Expert : Weström, Anders, fr.o.m. 2011-09-12 t.o.m. 2012-08-31
Sekreterare : Landgren, Fredrik, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-10-14

Rapporter

SOU 2012:57Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:53 Utlänningslagen och EES-medborgare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06) [ Avslutad 2011 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)


Beteckning : Ju 2009:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2012-02-16
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:36 och dir. 2010:52
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Antemar, Gudrun, fr.o.m. 2009-04-29 t.o.m. 2010-04-07
Särskild utredare : Thelin, Krister, fr.o.m. 2010-04-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Falk Strand, Kristina, fr.o.m. 2010-05-03 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Hydfors, Tommy, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Lindblom, Sofie, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Lundmark, Johan, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Neijnes, Kenneth, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2010-05-02
Expert : Persson, Vilhelm, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Ramebäck, Magnus, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Tysk, Lena, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Wollstad, Solveig, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Expert : Zika-Ahlberg, Gunilla, fr.o.m. 2009-06-08 t.o.m. 2011-04-06
Sekreterare : Landgren, Fredrik, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Wallén, Li, fr.o.m. 2009-05-01 t.o.m. 2010-03-29

Rapporter

SOU 2011:25Utökat polissamarbete i Norden och EU
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om tobaksförsäljning (S 2008:03) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om tobaksförsäljning (S 2008:03)


Beteckning : S 2008:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-04
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:29 och dir. 2008:147
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Billum, Susanne, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Hjelmgren, Mats, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Jahn, Carin, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Jarefors, Jonas, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Lennerbrandt, Per, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Lindblom, Ulrika, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Linde, Helena, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Svelander, Maria, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Söderhielm, Fredrik, fr.o.m. 2008-06-01
Expert : Wikell, Staffan, fr.o.m. 2008-06-01
Sekreterare : Landgren, Fredrik, fr.o.m. 2008-05-19 t.o.m. 2009-03-18

Rapporter

SOU 2009:23Olovlig tobaksförsäljning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:23 Olovlig tobaksförsäljning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08) [ Avslutad 2008 ] [ Sekreterare ]

Apoteksmarknadsutredningen (S 2006:08)


Beteckning : S 2006:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:136 och dir. 2008:14
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Reje, Lars, fr.o.m. 2006-12-21
Sakkunnig : Agevik, Eva, fr.o.m. 2007-09-01
Sakkunnig : Bagge, Anders, fr.o.m. 2008-01-01
Sakkunnig : Cederlund, Lars Johan, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-12-31
Sakkunnig : Dyrke, Ulrika, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2007-08-31
Sakkunnig : Nilsson, Anne, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Nyman, Torkel, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Rosenmüller, Sara, fr.o.m. 2007-02-01
Sakkunnig : Simonsson, Olof, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Amnäs Isberg, Katja, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Gustafsson, Ewa, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Hagblom, Erica, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Johnson, Urban, fr.o.m. 2008-04-01
Expert : Landberg, Ulf, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Larsson, Viveka, fr.o.m. 2008-04-01
Expert : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Mustonen, Elisabeth, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Stenberg, Anna-Märta, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Sundbom, Per-Arne, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Thyberg, Magnus, fr.o.m. 2007-02-01
Expert : Widmark, Anna-Carin, fr.o.m. 2007-02-01
Sekreterare : Biörklund, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-15 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare : Boman, Dag, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-01-08
Sekreterare : Erlinge, Birgitta, fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2008-05-31
Sekreterare : Landgren, Fredrik, fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2008-05-18
Sekreterare : Nilsson, Helena, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-05-07
Sekreterare : Ohlsson, Ulrika, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-05-31

Rapporter

SOU 2007:53Sjukhusens läkemedelsförsörjning
SOU 2008:4Omreglering av apoteksmarknaden
SOU 2008:28Apoteksdatalagen
SOU 2008:33Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
SOU 2008:46Handel med läkemedel för djur
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 5 st. SOU ) :

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman