: : :

Medverkande i utredning : Frédérique Lémery

Sök kontaktuppgifter till Frédérique Lémery på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Frédérique Lémery

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Frédérique Lémery medverkat i ( 9 st. ):

En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (U 2018:06) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-07-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:73
Lokal : Garnisonen, 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2019.
Medverkande :
Särskild utredare : Karin Sandwall Åsberg, föreståndare, fr.o.m. 2018-07-26
Sakkunnig : Anita Carlstedt, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Emma Cars, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2018-11-21
Sakkunnig : Josefin Claesson, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Lovisa Hellberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Jozic Drazenko, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-09-20
Sakkunnig : Frédrérique Lémery, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-05-31
Expert : Björn Andersson, utredare, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Jonas Hedström, avdelningsjurist, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Emil Johansson, kvalificerad handläggare, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Riikka Tilja, undervisningsråd, fr.o.m. 2018-09-20
Expert : Malin Winbladh, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-11-22
Sekreterare : Inger Bergendorff, undervisningsråd, fr.o.m. 2018-08-20
Sekreterare : Mikael Hellstadius, jurist, fr.o.m. 2018-10-01
Sekreterare : Michaela Zankl, regionchef, fr.o.m. 2018-08-27
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03) [ Avslutad 2016 ] [ Sekreterare ]

Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03)


Beteckning : Ju 2015:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:29 och dir. 2016:16
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lundh, Petra, fr.o.m. 2015-03-19 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Alexandersson, Mikael, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Kollén, Filip, fr.o.m. 2016-03-03 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Hellberg, Lovisa, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Herrera, Susanna, fr.o.m. 2016-02-28 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Lutteman, Max, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Olsson, Monika, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Rohdin, Betty, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Stern Wärn, Marie, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Wallin, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-05-30
Expert : Zeidler, Anna, fr.o.m. 2015-04-15 t.o.m. 2016-03-02
Ledamot : Davidsson, Christina, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Gedin, Hanna, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Haddad, Roger, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Juntti, Ellen, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Kronkvist, Ola, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Lundgren, Elin, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Ledamot : Slottner, Erik, fr.o.m. 2015-04-24 t.o.m. 2016-05-31
Sekreterare : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2016-03-06
Sekreterare : Olsson, Monika, fr.o.m. 2016-01-28 t.o.m. 2016-08-30

Rapporter

SOU 2016:39Polis i framtiden – polisutbildning som högskoleutbildning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2015:29 En förändrad polisutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:16 Tilläggsdirektiv till Polisutbildningsutredningen (Ju 2015:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2016:39 Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2009 års Behörighetsutredning (S 2009:02) [ Avslutad 2010 ] [ Sakkunnig ]

2009 års Behörighetsutredning (S 2009:02)


Beteckning : S 2009:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-02
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:25
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tauberman, Ann-Christin, fr.o.m. 2009-04-02
Sakkunnig : Ahlqvist, Therese, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-02-18
Sakkunnig : Axelsson Jonsson, Ulrika, fr.o.m. 2009-05-04
Sakkunnig : Knutsson, Gert, fr.o.m. 2009-08-01
Sakkunnig : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2010-02-19
Sakkunnig : Lilja Qvarlander, Anna, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2009-05-04
Expert : Bergseth, Brita, fr.o.m. 2009-08-01
Expert : Ek, Pernilla, fr.o.m. 2010-02-19
Expert : Estling, Eva, fr.o.m. 2009-05-04
Expert : Holmberg, Ann, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2010-04-18
Expert : Magnusson, Kerstin, fr.o.m. 2009-09-10 t.o.m. 2010-02-18
Expert : Norrman, Monica, fr.o.m. 2010-04-19
Expert : Strand, Gunilla, fr.o.m. 2009-05-04
Expert : Sunesson, Per-Anders, fr.o.m. 2009-05-04 t.o.m. 2009-09-09
Sekreterare : Fredricson, Mattias, fr.o.m. 2009-05-18 t.o.m. 2010-09-19
Sekreterare : Georgson, Marie, fr.o.m. 2009-05-25 t.o.m. 2010-09-30
Sekreterare : Ljung, Cecilia, fr.o.m. 2009-08-24 t.o.m. 2010-10-17
Sekreterare : Magnusson, Kerstin, fr.o.m. 2010-02-22 t.o.m. 2010-09-26

Rapporter

SOU 2010:65Kompetens och ansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:65 Kompetens och ansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp (U 2006:B) Utarbeta förslag till examensbeskrivning för civilekonomexamen
Arbetsgrupp (U 2006:B) Utarbeta förslag till examensbeskrivning för civilekonomexamen
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-03-28
Uppdraget skall redovisas den 16 juni 2006.
Medverkande :
Ordförande : Lena Eriksson, ämnesråd, fr.o.m. 2006-03-28
Kerstin Jacobsson, kansliråd, fr.o.m. 2006-03-28
Frédérique Lémery, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-03-28
Ordförande : Erik Åsbrink, f.d. statsråd, fr.o.m. 2006-03-28
Lars Engwall, professor, fr.o.m. 2006-03-28
Sigbrit Franke, univeristetskansler, fr.o.m. 2006-03-28
Salvatore Grimaldi, verkst. direktör, fr.o.m. 2006-03-28
Mikael Igelström, ordförande, fr.o.m. 2006-03-28
Rickard Lindquist, studerande, fr.o.m. 2006-03-28
Anders Narvinger, verkst. direktör, fr.o.m. 2006-03-28
Therese Olsson, ordförande, fr.o.m. 2006-03-28
Håkan Sörman, verkst. direktör, fr.o.m. 2006-03-28
Eva Åkesson, vicerektor, fr.o.m. 2006-03-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om en ny polisutbildning (Ju 2006:03) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen om en ny polisutbildning (Ju 2006:03)


Beteckning : Ju 2006:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-01-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:10
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Stark, Agneta, fr.o.m. 2006-03-28 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Beckman, Gunhild, fr.o.m. 2006-07-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Bringle, Peter, fr.o.m. 2006-07-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Holm, Kenneth, fr.o.m. 2006-07-04 t.o.m. 2007-01-31
Expert : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2006-07-04 t.o.m. 2007-01-31
Sekreterare : Ridderstad, Anton, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:10 En ny polisutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om en polisutbildning för framtiden (Ju 2006:12) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om en polisutbildning för framtiden (Ju 2006:12)


Beteckning : Ju 2006:12
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-12-21
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Danielsson, Anders, fr.o.m. 2006-12-21 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Bringle, Peter, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2007-11-18
Expert : Magnusson, Sofia, fr.o.m. 2007-11-19 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Matthijs, Lena, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Olauzon, Martin, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Rohdin, Betty, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Sarnecki, Jerzy, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Sjöö, Johan, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-30
Expert : Svensson, Bengt, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Expert : Åhlund, Guntra, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-16
Sekreterare : Voelkerling, Helen, fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-04-30

Rapporter

SOU 2007:39Framtidens polis
SOU 2008:39Framtidens polisutbildning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:39 Framtidens polis [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:39 Framtidens polisutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om svenskundervisning i utlandet (UD 2006:03) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Utredningen om svenskundervisning i utlandet (UD 2006:03)


Beteckning : UD 2006:03
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2008-02-28
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:46
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ringborg, Erland, fr.o.m. 2006-04-27 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Anneling, Kjell, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Berglindh, Ulla, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Löfvendahl, Bo, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Ralph, Bo, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Rylander, Ulla, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-02-28
Expert : Tham, Carl, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-02-28
Sekreterare : Wirkkala, Monika, fr.o.m. 2006-06-01 t.o.m. 2007-03-11

Rapporter

SOU 2007:9Svenskan i världen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:46 Svenskundervisning i utlandet m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:9 Svenskan i världen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp med uppgift att se över reglering och system för godkännande av lärare och hälso- och sjukvårdspersonal med högskoleutbildning från länder utanför EU/EES (S 2004:B) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 2009 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp med uppgift att se över reglering och system förgodkännande av lärare och hälso- och sjukvårdspersonal medhögskoleutbildning från länder utanför EU/EES (S 2004:B)Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-12-22
Uppdraget avslutades den 10 februari 2009.
Medverkande :
Ledamot : Per Byström, kansliråd, fr.o.m. 2005-03-10
Ledamot : Michael Hagos, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-03-10
Ledamot : Frédérique Lémery, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-03-10
Ledamot : Karin Odenkrants, ämnesråd, fr.o.m. 2005-03-10
Ledamot : Birgitta Ornbrant, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2005-03-10
Ledamot : Johannes Sjögren, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-03-10
Ledamot : Ann-Katrin Wirén, kansliråd, fr.o.m. 2005-03-10
Ledamot/sammankallande : Anne Nilsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-03-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet (Ku 2004:05) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet (Ku 2004:05)


Beteckning : Ku 2004:05
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-15
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-03-25
Direktiv för kommittén, se dir. 2004:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Englin, Birgitta, fr.o.m. 2004-03-25 t.o.m. 2006-04-28
Ledamot : Hallgren, Ronnie, fr.o.m. 2004-03-25 t.o.m. 2006-04-28
Ledamot : Kvarnström, Kenneth, fr.o.m. 2004-03-25 t.o.m. 2006-04-29
Expert : Berggren, Matilda, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Gunnarsson, Fredrik, fr.o.m. 2005-09-20 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Jarefors, Jonas, fr.o.m. 2005-09-20 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Lémery, Frédérique, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Lindal, Anna, fr.o.m. 2004-03-25 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Marcel, Benny, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Mark, Eva, fr.o.m. 2005-09-20 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Scheller, Kicki, fr.o.m. 2006-01-16 t.o.m. 2006-04-28
Expert : Schmidt, Katarina, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2006-01-15
Expert : Söderling, Anders, fr.o.m. 2004-12-20 t.o.m. 2005-09-19
Sekreterare : Edemo, Gunilla, fr.o.m. 2005-03-14 t.o.m. 2006-05-16
Sekreterare : Salomonson, Helena, fr.o.m. 2004-09-15 t.o.m. 2006-05-16

Rapporter

SOU 2006:42Plats på scen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:42 Plats på scen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman