: : :

Medverkande i utredning : Eva Willman Kullén

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Eva Willman Kullén

Utredning som Eva Willman Kullén medverkat i:

Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om reglering av yrket undersköterska (S 2017:07)


Beteckning : S 2017:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-10-01
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:103
Lokal : Karlavägen 100 A. Postadress: Garnisonen 103 33 Stockholm, tel. 08-405 12 02
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Wallberg , Harriet, fr.o.m. 2017-11-15
Sakkunnig : Brooks, Anna, fr.o.m. 2018-01-19 t.o.m. 2018-10-11
Sakkunnig : Hellman, Therese, fr.o.m. 2018-09-12
Sakkunnig : Olai, Daniel, fr.o.m. 2018-01-19
Sakkunnig : Schierbeck, Jan, fr.o.m. 2018-01-19
Sakkunnig : Willman Kullén, Eva, fr.o.m. 2018-01-19
Expert : Ekstedt Salzmann, Eva, fr.o.m. 2018-01-19
Expert : Georgsson, Ann, fr.o.m. 2018-10-01
Expert : Göransson, Magnus, fr.o.m. 2018-01-19
Expert : Joyau, Sabina, fr.o.m. 2018-01-19
Expert : Medling, Annelie, fr.o.m. 2018-01-19 t.o.m. 2018-09-04
Expert : Storm Åsell, Katarina, fr.o.m. 2018-01-19
Sekreterare : Ölmebäck, Emma, fr.o.m. 2018-09-05 t.o.m. 2018-09-30
Sekreterare : Hedström, Johanna, fr.o.m. 2018-02-12
Sekreterare : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2017-11-15

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:103 Reglering av yrket undersköterska [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman