: : :

Medverkande i utredning : Eva Kullman

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Eva Kullman

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Eva Kullman medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02)


Beteckning : Fi 2018:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-02-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:7
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 22 februari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2018-02-22 t.o.m. 2019-03-07
Sakkunnig : Pauli, Mikael, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2018-04-22
Expert : Arffman, Åsa, fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Cristvall, Peder, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Dölling, Anders, fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2018-08-26
Expert : Grefberg, Karin, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Henriksson, Jens, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Johannesson, Kristofer, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Kullman, Eva, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Persson, Ulrika, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Strömqvist, Anna-Karin, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Expert : Westman, Daniel, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-07
Sekreterare : Gensmann, Camilla, fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2019-03-15

Rapporter

SOU 2019:12Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2019:12 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet [ pdf ]
Ärendeutredningen (Ju 2005:14) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]

Ärendeutredningen (Ju 2005:14)


Beteckning : Ju 2005:14
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:124
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kvart, Johan, fr.o.m. 2006-09-15 t.o.m. 2007-10-31
Särskild utredare : Renfors, Cecilia, fr.o.m. 2005-11-10 t.o.m. 2006-09-14
Sakkunnig : Danelius, Johan, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2006-12-31
Sakkunnig : Nensén Uggla, Astrid, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Persson, Martin, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Skogh, Patrik, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-10-03
Sakkunnig : Wahlstedt, Mattias, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Hjort, Dick, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Kullman, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Moberg, Anders, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : Mårtensson, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Expert : von Schèele, Eva, fr.o.m. 2006-02-15 t.o.m. 2007-10-03
Sekreterare : Gärtner, Marie, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2007-09-30

Rapporter

SOU 2007:65Domstolarnas handläggning av ärenden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2005:124
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:74 Tilläggsdirektiv till Ärendeutredningen (Ju 2005:14) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:65 Domstolarnas handläggning av ärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman