: : :

Medverkande i utredning : Eva Cernoch

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Eva Cernoch

Utredning som Eva Cernoch medverkat i:

Utredningen (UD 2002:02) Översyn av regler och praxis vid verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Utredningen (UD 2002:02) Översyn av regler och praxis vid verkställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut


Beteckning : UD 2002:02
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-01
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-04-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:43
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Arwitz, Tommy, fr.o.m. 2002-04-08 t.o.m. 2003-04-04
Sakkunnig : Henrikson, Ola, fr.o.m. 2002-11-13
Expert : Camving, Meit, fr.o.m. 2002-11-13
Expert : Cernoch, Eva, fr.o.m. 2002-04-08 t.o.m. 2002-11-12
Expert : Eriksson, Kerstin I, fr.o.m. 2002-04-08
Expert : Eriksson, Sven-Åke, fr.o.m. 2002-04-08
Expert : Fridström, Ingela, fr.o.m. 2002-04-08
Expert : Holmström, Per, fr.o.m. 2002-04-08
Expert : Lidbom, Catrin, fr.o.m. 2002-04-08 t.o.m. 2002-11-12
Expert : Löwenberg, Per, fr.o.m. 2002-04-08
Expert : Stenbeck, Göran, fr.o.m. 2002-04-08
Expert : Öberg, Nils, fr.o.m. 2002-04-08
Sekreterare : Treiberg Claeson, Helena, fr.o.m. 2002-05-11 t.o.m. 2003-04-04

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:43
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:25 Verkställighet vid oklar identitet m.m. [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman