: : :

Medverkande i utredning : Eva Cederholm-Cars

Sök kontaktuppgifter till Eva Cederholm-Cars på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Eva Cederholm-Cars

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Eva Cederholm-Cars medverkat i ( 6 st. ):

Utredningen om tidsbegränsning i svenskundervisning för invandrare (U 2009:09) [ Avslutad 2011 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om tidsbegränsning i svenskundervisning för invandrare (U 2009:09)


Beteckning : U 2009:09
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-23
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2009-12-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2009:117 och dir. 2010:111
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-03-16
Sakkunnig : Andersson-Brynja, Nina, fr.o.m. 2010-12-20 t.o.m. 2011-03-09
Sakkunnig : Cederholm-Cars, Eva, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2011-03-09
Sakkunnig : Borgström, Anders, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2011-03-09
Sakkunnig : Emilsson, Henrik, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2010-07-30
Sakkunnig : Envall, Anna, fr.o.m. 2010-08-31 t.o.m. 2010-11-14
Sakkunnig : Fryksmark, Johanna, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2010-03-08
Sakkunnig : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2011-03-09
Sakkunnig : Molander, Kerstin, fr.o.m. 2010-03-09 t.o.m. 2011-03-09
Sakkunnig : Stillerud, Karin, fr.o.m. 2010-08-09 t.o.m. 2011-03-09
Expert : Bakshi, Arjun, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2010-12-19
Expert : Färm, Göran, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2011-03-09
Expert : Mehrens, Susanne, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2011-03-09
Expert : Sandvall, Karin, fr.o.m. 2010-02-16 t.o.m. 2011-03-09
Sekreterare : Berge, Lennart, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2011-03-02
Sekreterare : Gralberg, Anna, fr.o.m. 2010-03-01 t.o.m. 2011-03-06

Rapporter

SOU 2011:19Tid för snabb flexibel inlärning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2011:19 Tid för snabb flexibel inlärning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om översyn av integrationspolitiken (Ju 2005:09) [ Avslutad 2006 ] [ Sakkunnig ]
Kommittén om översyn av integrationspolitiken (Ju 2005:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-09-01
Direktiv för kommittén, se dir. 2005:94
Integrationspolitiska kommittén avslutad genom regeringsbeslut 2006-11-02.Dnr Ju2006/9042/IMUppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt centrum, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-12-31
Ledamot : Luciano Astudillo, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Mona Berglund-Nilsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Tobias Billström, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-10-06
Ledamot : Laila Bjurling, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Birgitta Carlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Juan Fonseca, ordförande i Diskrimineringsbyrån, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Lars Johansson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Ann-Margarethe Livh, gruppledare, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Mauricio Rojas, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Ledamot : Ywonne Ruiwada, led. av riksdagen, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Sakkunnig : Eva Cederholm Cars, ämnesråd, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Sakkunnig : Andreas Carlgren, generaldirektör, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-10-06
Sakkunnig : Katri Linna, ombudsman, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Arjun Bakshi, handläggare, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Björn Hammarberg, departementsråd, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Åsa Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Jessica Lundahl, kansliråd, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Mikael Sandström, departementssekreterare, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Anna Santesson, kansliråd, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Expert : Lena Westin, ämnesråd, fr.o.m. 2005-10-17 t.o.m. 2006-11-02
Sekreterare : Cecilia Gärding, pol.mag., fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2006-10-31
Sekreterare : Teresa Lindholm, forskningsassistent, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2006-07-31
Sekreterare : Qaisar Mahmood, revisionsdirektör, fr.o.m. 2005-11-01 t.o.m. 2006-12-31
Sekreterare : Roy Melchert, utredare, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2006-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:94
Arbetsgrupp (N 2002:B) med uppgift att se över stödet till organisationer som företräder nationella minoriteter samt stödet till organisationer som främjar integration [ Avslutad 2003 ] [ Ordförande ]
Arbetsgrupp (N 2002:B) med uppgift att se över stödet till organisationer som företräder nationella minoriteter samt stödet till organisationer som främjar integration
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-09-19
Uppdraget slutfört 2003-03-31
Medverkande :
Ordförande : Eva Cederholm Carls, kansliråd, fr.o.m. 2002-10-02
Birgit Gunnarsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-01-17
Christer Gustavsson, kvalificerad handläggare, fr.o.m. 2002-10-02
Hamdi A. Hassan, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-10-02
Ulrika Lindblad, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-10-02 t.o.m. 2003-01-16
Irené Pierazzi, kanslisekreterare, fr.o.m. 2002-10-02
Cissi Storck, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-10-02
Michael Teilus, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2002-10-02
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03)


Beteckning : Ju 2000:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-25
Direktiv för kommittén se, dir. 1999:98, dir. 2001:36 och dir. 2001:75
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 STOCKHOLM, Regeringsgatan 30-32, tel.08-405 37 34 (Mark-Nielsen) 08-405 38 11 (Lantto)
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2002.

Sammansättning


Ordförande : Persson, Peter, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Amin, Jabar, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Dalman Eek, Cecilia, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Högstedt, Carin, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Karlsson, Sonia, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Kristiansson Karlstedt, Kerstin, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Nilson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Selin, Monica, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Wegendal, Lars, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Westman, Henrik, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Ledamot : Åkesson, Roland, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Bengtsson, Marcus, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Edgahr-Wettergren, Maude, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig : Larsson, BoPer, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Sakkunnig : Rosensvärd, Barbro, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Backlund, Ingrid, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Bäckman, Daniel, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2000-09-06
Expert : Cederholm-Cars, Eva, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-06-20
Expert : Falkendal, Niclas, fr.o.m. 2000-06-06 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Hällman, Håkan, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Höök, Johan, fr.o.m. 2000-10-02 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Israelsson, Berit, fr.o.m. 2000-06-29 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Jahn, Carin, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Lindén, Iréne, fr.o.m. 2001-04-02 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Ljungberg, Elisabet, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-02-15
Expert : Ljungdahl, Sten, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2001-11-30
Expert : Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-01-31
Expert : Nilsson, Vivan, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Olin, Eva, fr.o.m. 2000-09-07 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Sterky, Emma, fr.o.m. 2000-12-18 t.o.m. 2002-04-30
Expert : Sundström, Björn, fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-04-30
Almkvist, Ingemar, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Brandt, Carina, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Falck, Andreas, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Janson, Mikael, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Koch, Helena, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Lundberg, Elin, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Molnå, Marianne, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Nur, Fatima, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Obermüller, Cecilia, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Pettersson, Patric, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Ströman, Eva, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Sydhage, Göran, fr.o.m. 2000-11-24 t.o.m. 2002-04-30
Sekreterare : Ahlström, Ulf, fr.o.m. 2001-07-09 t.o.m. 2002-04-21
Sekreterare : Aurell, Kristina, fr.o.m. 2001-07-30 t.o.m. 2002-04-15
Sekreterare : Janelöv, Helen, fr.o.m. 2001-01-29 t.o.m. 2001-11-30
Sekreterare : Lantto, Johan, fr.o.m. 2001-06-11 t.o.m. 2002-04-14
Sekreterare : Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2002-05-15
Sekreterare : Nielsen, Peder, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare : Persson, Lars-Erik, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Sverin, Cecilia, fr.o.m. 2000-08-01 t.o.m. 2001-08-12

Rapporter

SOU 2001:48"Att vara med på riktigt – demokratiutveckling i kommuner och landsting" – delbetänkande
SOU 2001:89"Att tänka efter före – samråd i kommuner och landsting" – delbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1999:98
Dir. 2001:36
Dir. 2001:75
Arbetsgruppen (In 1997:A) med uppgift att följa och stödja utvecklingsarbetet med medborgarkontor, m.m. [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]

Arbetsgruppen (In 1997:A) med uppgift att följa och stödja utvecklingsarbetet med medborgarkontor, m.m.Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : In 1997:A
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2000-03-06
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-03-01
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Peterson, Carl-Gunnar, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Alfredsson, Eva Stina, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Bengtsson, Marcus, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Cederholm Cars, Eva, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Falk, Klas, fr.o.m. 1998-02-09 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Geiryd, Göran, fr.o.m. 1998-05-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Ljungqvist, Torgny, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-07-07
Ledamot : Lowén, Annika, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Olmander van der Erk, Ingrid, fr.o.m. 1997-07-07 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Sjögren, Johannes, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1998-02-08
Ledamot : Swedin, Bo, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Söderström, Lars, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Waltersson, Frank, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Ledamot : Wickman, Charlotta, fr.o.m. 1997-05-28 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Berneström, Monica, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Bjerke, Yvonne, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Björkhem, Barbro, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Eriksén, Sara, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Jansson, Benny, fr.o.m. 1997-06-16 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Jonsson, Elisabeth, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30
Expert : Lindelöf, Sirpa, fr.o.m. 1998-02-09 t.o.m. 1999-06-30
Sekreterare : Lindholm, Berndt, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1999-06-30

Rapporter

? Arbetsgruppen skall följa och stödja utveck-
? lingsarbetet med medborgarkontor m.m. Under
? hösten 1997 tog arbetsgruppen fram ett
? underlag om pågående försök med med-
? borgarkontor i landet samt vilka planer och
? önskemål som fanns om att förändra i nuvarande
? verksamheter eller starta nya medborgarkontor.
? I rapporten "Medborgarkontor i utveckling" (Ds 1999:26) har arbetsgruppen redovisat bakgrund, nuläge och möjligheter för en fortsatt utveckling av medborgarkontor och andra former av kontakter mellan medborgare och myndigheter.
?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 1999:26 Medborgarkontor i utveckling [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (S 1992:06) för FN:s familjeår [ Avslutad 1996 ] [ Ledamot ]

Kommittén (S 1992:06) för FN:s familjeår


Beteckning : S 1992:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:56, dir. 1994:14 och dir. 1995:105.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Ifvarsson, Carl-Anders t.o.m. 1994-11-09
Ordförande : Tauberman, Ann-Christin, fr.o.m. 1994-11-10
Ledamot : Cederholm-Cars, Eva
Ledamot : Dahl, Mats
Ledamot : Danielson, Mona
Ledamot : Hultinger, Eva-Stina
Ledamot : Lidal, Bengt
Ledamot : Lindqvist, Göran
Ledamot : Pettersson, Gun-Marie
Ledamot : Thorstenson, Billy
Ledamot : Wiklund, Ethel
Ledamot : Zachrison-Nilsson, Ann
Sakkunnig : Drangel, Louise
Sakkunnig : Eriksson, Eva
Expert : Kindlund, Sören
Sekreterare : Arve-Parès, Birgit
Nilsson, Anne-Louise t.o.m. 1995-12-31
Wikström, Lena t.o.m. 1995-12-31

Rapporter

SOU 1996:37Sveriges medverkan i FN:s
familjeår.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 1992:56
Dir. 1994:14
Dir. 1995:105
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:37 Sveriges medverkan i FN:s familjeår [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman