Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Eva Årbrandt Johansson

Sök kontaktuppgifter till Eva Årbrandt Johansson på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Eva Årbrandt Johansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Eva Årbrandt Johansson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om begravningsclearing (S 2014:13) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]
Utredningen om begravningsclearing (S 2014:13)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:62
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2015:26 Begravningsclearing
Medverkande :
Särskild utredare : Knut Weibull, överantikvarie, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-03-31
Sakkunnig : Åsa Nilsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2015-03-31
Sakkunnig : Katja Stenport Wahlsten, departementssekreterare, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Ronny Holm, organisationschef, fr.o.m. 2014-09-30 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Märeta Jonzon Gröndal, enhetschef, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2015-03-31
Expert : Eva Årbrandt Johansson, kanslichef, fr.o.m. 2014-08-25 t.o.m. 2014-09-29
Sekreterare : Martin Hamrin, fr.o.m. 2014-08-01 t.o.m. 2015-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:62 Begravningsclearing [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:26 Begravningsclearing [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om vissa begravningsfrågor (S 2012:10) [ Avslutad 2013 ] [ Sakkunnig ]
Utredningen om vissa begravningsfrågor (S 2012:10)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2013
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-11-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:118 och dir. 2013:67
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2013:82 Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats
Medverkande :
Särskild utredare : Knut Weibull, överantikvarie, fr.o.m. 2012-11-29
Sakkunnig : Karin Erkenstam, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-04-23
Sakkunnig : Åsa Nilsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2013-08-15
Sakkunnig : Katja Stenport Wahlsten, departementssekreterare, fr.o.m. 2013-04-23
Sakkunnig : Eva Årbrandt Johansson, kanslichef, fr.o.m. 2013-04-23
Expert : Cecilia Forsell-Ericson, jurist, fr.o.m. 2013-04-23
Expert : Maria Lundqvist Norling, rättschef, fr.o.m. 2013-08-15
Expert : Hans Ingvar Roth, professor, fr.o.m. 2013-04-23
Expert : Eddy Strykowski, civilekonom, fr.o.m. 2013-08-15
Expert : Cecilia Wadstein, präst, fr.o.m. 2013-04-23
Sekreterare : Ylva Meyer, hovrättsassessor, fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2013-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2012:118 Begravningsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:67 Tilläggsdirektiv till Begravningsmetodsutredningen (S 2012:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2005:03) [ Avslutad 2007 ] [ Expert ]
Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2005:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-01-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:6 och dir. 2006:9
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor
Medverkande :
Särskild utredare : Hans Regner, f.d. justitiekansler, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2007-03-31
Sakkunnig : Anne Kuttenkeuler, kansliråd, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Sakkunnig : Kerstin Östmark, kansliråd, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Maarit Jänterä-Jareborg, professor, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Maria Wassén, chefsjurist, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Eva Årbrandt Johansson, advokatfiskal, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Yvonne Andersson, led. av riksdagen /kd, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Martin Andreasson, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Mikael Björk Blomqvist, förbundsordförande /mp, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Marianne Carlström, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Bertil Kjellberg, led. av riksdagen /m, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Johan Linander, led. av riksdagen /c, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Johan Löfstrand, led. av riksdagen /s, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Tasso Stafilidis, led. av riksdagen /v, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Marianne Andréas, pastor, Frikyrkosamrådet, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Misha Jaksic, kyrkoherde, Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska Råd, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2005-09-19
Per Evangeliska Frikyrkan Karlsson, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Maria Lundqvist Norling, rättschef, Svenska kyrkan, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Lena Posner-Körösi, ordförande, Judiska Centralrådet, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Per Samuelsson, professor, Katolska kyrkan, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2007-03-21
Jorge de Salas, biskopsvikarie, Katolska kyrkan, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2005-08-31
Per-Magnus Selinder, pastor, Svenska Missionskyrkan, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Othman Tawalbeh, islamolog, islamiska Samarbetsrådet, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Süleyman Wannes, bitr. biskop, Ortodoxa och Österländska kyrkors ekumeniska Råd, fr.o.m. 2005-09-20 t.o.m. 2007-03-21
Sekreterare : Katarina Persson, rådman, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2007-04-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arkivutredningen Arkiv för alla (Ku 2001:02) [ Avslutad 2002 ] [ Sekreterare ]
Arkivutredningen Arkiv för alla (Ku 2001:02)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2000-12-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:104 och dir. 2002:65
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2002:78 Arkiv för alla - nu och i framtiden, slutbetänkande
Medverkande :
Särskild utredare : Kari Marklund, landshövding, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Ann Aurén, kansliråd, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Göran Henriksson, arkivchef, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Alexander Husebye, arkivchef, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : , Jordell, Björn 1:e arkivarie, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Börje Justrell, byråchef, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : , Kristiansson, Göran 1:e arkivarie, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Catarina Lundström, arkivchef, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Louise Lönnroth, landsarkivarie, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : , Sandahl, Kristina 1:a arkivarie, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Expert : Cissi Storck, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-03-27 t.o.m. 2002-09-30
Mikael Dahlin, arkivarie, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Margret Hedström, associated professor, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Thorbjörn Hörnfält, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Ann Hörsell, enhetschef, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Martin Jacobsen, servicetekniker, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Bengt IT-specialist Neiss, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Carina Strömberg, direktör, fr.o.m. 2001-06-19 t.o.m. 2002-03-28
Sekreterare : Eva Årbrandt Johansson, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2002-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:78 Arkiv för alla – nu och i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman