: : :

Medverkande i utredning : Eugène Palmér

Sök kontaktuppgifter till Eugène Palmér på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Eugène Palmér

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Eugène Palmér medverkat i ( 3 st. ):

2007 års Insolvensutredning (Ju 2007:05) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

2007 års Insolvensutredning (Ju 2007:05)


Beteckning : Ju 2007:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:29, dir. 2008:77 och dir. 2009:41
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ertsborn, Jan, fr.o.m. 2007-04-19 t.o.m. 2010-01-31
Sakkunnig : Agevik, Eva, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Sakkunnig : Lundqvist, Amina, fr.o.m. 2008-05-05 t.o.m. 2010-01-31
Sakkunnig : Ludwigs, Fredrik, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2008-05-04
Sakkunnig : Walterson, Frank, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Aston Brovall, Charlott, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Björnram, Peter, fr.o.m. 2008-08-20 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Carrborg, Charlotte, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2008-09-24
Expert : Cronberg, Eva, fr.o.m. 2007-11-28 t.o.m. 2008-09-24
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2007-07-11 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Holmberg Lüning, Marie, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Gustafsson, Elisabeth, fr.o.m. 2007-08-31 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Lindberg-Elmgren, Susanne, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2008-11-02
Expert : Ljung, Anna, fr.o.m. 2008-08-20 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Morgell, Nils-Bertil, fr.o.m. 2007-06-13 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2007-09-29 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Möller, Mikael, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Olsson, Per, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Palmér, Eugène, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Persson, Annina H, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Selander, Erik, fr.o.m. 2008-08-20 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Strandberg, Charlotte, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2008-09-24
Expert : Swartling, Odd, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Wigart, Anne, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Zingmark, Micael, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2007-06-12
Sekreterare : Billing, Anna, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Olsson, Per, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-10-31

Rapporter

SOU 2008:82Vägen tillbaka för överskuldsatta – delbetänkande
SOU 2010:2Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Näringsförbudslagsutredningen (N 1996:03) [ Avslutad 1997 ]

Näringsförbudslagsutredningen (N 1996:03)


Beteckning : N 1996:03
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:20.
Lokal :
0

Sammansättning


Palmér, Eugéne, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Björninger-Sjökvist, Bodil, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Fura, Elisabeth, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Gårdmark-Nylén, Margareta, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Kangas, Leena, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Lindberg, Bert, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Stettler, Gunnar, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Strindberg, Lena, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Sverne, Ebba, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Walterson, Frank, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Winberg, Per, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Östlund, Christer, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Abrahamsson, Charlotte, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-10-05
Sekreterare : Bengtsson, Petra, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-03-31

Rapporter

SOU 1997:123Ett effektivare näringsförbud.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:20
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:123 Ett effektivare näringsförbud [ pdf |Paragraftecken ]
Vissa internationella insolvensfrågor (Ju 1991:A) [ Avslutad 1992 ]

Vissa internationella insolvensfrågor (Ju_1991:A)


Beteckning : Ju 1991:A
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1994-10-03
Status : Avslutad 1992
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Göta hovrätt, Box 550 02 Jönköping, tel. växel 036/15 65 00, direktval 036/15 65 94 (sekreteraren) Utredningen har avgett (SOU 1992:78) Utredningen om vissa internationella insolvensfrågor. Uppdraget är därmed slutfört.
01234

Sammansättning


Palmér, Eugène t.o.m. 1992-09-14
Expert : Bogdan, Michael t.o.m. 1992-09-14
Expert : Edgren, Björn t.o.m. 1992-09-14
Sekreterare : Brokelind, Charlotte t.o.m. 1992-09-30

Rapporter

SOU 1992:78Utredningen om vissa internationella
insolvensfrågor.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:78 Utredningen om vissa internationella insolvensfrågor [ pdf ]

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman