: : :

Medverkande i utredning : Elisabeth Norrby

Sök kontaktuppgifter till Elisabeth Norrby på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Elisabeth Norrby

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabeth Norrby medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (U 1997:08) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om lämplighetsprövning av personal inomförskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (U 1997:08)


Beteckning : U 1997:08
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-04-24
Direktiv för se dir. 1997:69.
Lokal :
0

Sammansättning


Paulsson, Solveig, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 1997-12-23 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Lilja, Cathrine, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Norrby, Elisabeth, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1997-11-30
Sakkunnig : Reinholdsson, Klas, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sakkunnig : Åhammar, Magnus, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare : Ingman, Anders, fr.o.m. 1997-08-18 t.o.m. 1998-05-31

Rapporter

SOU 1998:69Lämplighetsprövning av personal inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Interdepartemental arbetsgrupp (S 1996:F) med uppdrag att utarbeta en rapport om tillämpningen och genomförandet i Sverige av FN:s konvention om barnets rättigheter till Kommittén för barnets rättigheter under artikel 43 i FN:s konvention om barnets rättigheter [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Interdepartemental arbetsgrupp (S 1996:F) med uppdrag att utarbeta en rapport om tillämpningen och genomförandet i Sverige av FN:s konvention om barnets rättigheter till Kommittén för barnets rättigheter under artikel 43 i FN:s konvention om barnets rättigheter Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1997
Medverkande :
Ordförande : Billy Thorstenson, departementsråd
Ledamot : Ann Franzén, kansliråd
Ledamot : Eva Hammar, kansliråd
Ledamot : Monica Magnuson, departementssekreterare
Ledamot : Elisabeth Norrby, departementssekreterare
Ledamot : Charlotta Wickman, departementssekreterare
Ledamot : Anita Wickström, hovrättsassessor
Ledamot : Helen Westlund, jur.kand
Sekreterare : Björn Norrhäll, ämnessakkunnig
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Interdepartemental arbetsgrupp (S 1996:E) med uppgift att utarbeta en nationell plan för åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av barn [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Interdepartemental arbetsgrupp (S 1996:E) med uppgift att utarbeta en nationell plan för åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av barn Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1997
Utredningen har avgett :
Ds 1997:54 Förslag till program för åtgärder mot kommersiell sexuell exploatering av barn Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Margareta Foyer, departementsråd, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Cecilia Bergman, kansliråd, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Lars Borg, kansliråd, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Ulla Bystedt, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Anne Franzén, kansliråd, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Anna-Märta Israelsson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Inga-Britt Lagerlöf, kansliråd, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Elisabeth Norrby, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Klas Reinholdsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-11-04
Ledamot : Robert Sennerdal, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-11-04
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1997:54
Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06) [ Avslutad 1998 ] [ Sakkunnig ]

Barnpsykiatrikommittén (S 1995:06)


Beteckning : S 1995:06
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:75.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Sundelin, Claes, fr.o.m. 1995-10-23
Ledamot : Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Jacobsson, Lars, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Nordenvall-Eckersten, Margareta, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-09-21
Ledamot : Norrman, MonaLisa, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : Pettersson, Christina, fr.o.m. 1995-12-15
Ledamot : de, Marietta, fr.o.m. 1997-09-22
Ledamot : Toll, Hans, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Andersson, Anders, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-08-03
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 1996-03-06
Sakkunnig : Bystedt, Ulla, fr.o.m. 1997-02-01
Sakkunnig : Holmqvist, Lena, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Håkansson, Ingela, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1997-01-31
Sakkunnig : Jakobsson, Helena, fr.o.m. 1997-03-01
Sakkunnig : Jakobsson, Anna, fr.o.m. 1996-08-16 t.o.m. 1997-02-28
Sakkunnig : Larsson, Anette, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-08-15
Sakkunnig : Norrby, Elisabeth, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-03-05
Sakkunnig : Pettersson, Svante, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Rinsell, Per Erik, fr.o.m. 1997-08-04
Sakkunnig : Sundin, Anita, fr.o.m. 1995-12-15
Sakkunnig : Swartling, Per, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Ajax, Maud, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Bengtsson, Olav, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Börjesson, Martin, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Carlsson, Eivor, fr.o.m. 1996-07-01
Expert : Eriksson, Christina, fr.o.m. 1995-12-15
Expert : Johansson, Göran, fr.o.m. 1996-10-03
Expert : Hillman, Bo, fr.o.m. 1996-11-18
Expert : Rudemo, Lisbeth, fr.o.m. 1995-12-15 t.o.m. 1996-06-30
Huvudsekreterare : Pettersson, Gun-Marie, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1998-02-28
Sekreterare : Enggren, Maria, fr.o.m. 1996-11-01 t.o.m. 1998-02-15
Sekreterare : Smedler, Ann-Charlotte, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1998-03-08
Sekreterare : Widén, Inger, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-06-30
Danielsson, Magnus, fr.o.m. 1997-10-06 t.o.m. 1998-02-28
Saarinen, Tarja, fr.o.m. 1997-08-11 t.o.m. 1998-02-28

Rapporter

SOU 1997:8Röster om barns psykiska hälsa
SOU 1998:31Det gäller livet. Stöd och vård
till barn och ungdomar med psykiska problem
+ Bilaga.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-10-10 av Sören Öman