: : :

Medverkande i utredning : Elin Landell

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elin Landell

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elin Landell medverkat i ( 6 st. ):

Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10) [ Pågående ] [ Sekreterare ]

Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10)


Beteckning : U 2015:10
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-11-19
Direktiv för delegationen, se dir. 2015:120 och dir. 2018:101
Lokal : Garnisonen, 103 33 Stockholm
Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 december 2019.

Sammansättning


Ordförande : Ferbe, Anders, fr.o.m. 2018-01-18
Ordförande : Milton, Jonas, fr.o.m. 2015-11-19 t.o.m. 2017-09-05
Ledamot : Andersson, Mats, fr.o.m. 2018-02-13 t.o.m. 2018-07-31
Ledamot : Azinovic, Jeanette, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-02-13
Ledamot : Barane, Anders, fr.o.m. 2016-01-12
Ledamot : Bohman, Chamilla, fr.o.m. 2019-03-19
Ledamot : Brooks, Tim, fr.o.m. 2017-11-09
Ledamot : Bünger, Anna, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2017-11-08
Ledamot : Daugaard, Linda, fr.o.m. 2019-02-14
Ledamot : Ingelskog, Johan, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2019-03-18
Ledamot : Jönsson, Malin, fr.o.m. 2016-01-12
Ledamot : Kahlson, Anna, fr.o.m. 2016-11-28 t.o.m. 2017-05-31
Ledamot : Larsson, Josefine, fr.o.m. 2016-01-12
Ledamot : Lundgren, David, fr.o.m. 2017-01-17
Ledamot : Lundholm, Jesper, fr.o.m. 2016-01-12
Ledamot : Lövgren, Christian, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-10-31
Ledamot : Lööw, Lars, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2018-02-12
Ledamot : Martinsson, Torgny, fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m. 2018-12-31
Ledamot : Millmark, Hans, fr.o.m. 2018-09-14
Ledamot : Nilsson, Marina, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-06-14
Ledamot : Rosendahl, Maria, fr.o.m. 2019-01-01
Ledamot : Sandell, Svante, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2017-01-16
Ledamot : Steinbach Lindgren, Maria, fr.o.m. 2018-06-01
Ledamot : Svanström, Erika, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-11-27
Ledamot : Tarschys, Charlotte, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2016-11-30
Ledamot : Tarschys, Charlotte, fr.o.m. 2018-01-25
Ledamot : Thomelius, Peter, fr.o.m. 2016-06-15
Ledamot : Voltaire, Fredrik, fr.o.m. 2016-01-12
Ledamot : von Zweigbergk, Amelie, fr.o.m. 2016-01-12 t.o.m. 2018-09-03
Sakkunnig : Asp, Helena, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-08-31
Sakkunnig : Beijmo, Anna, fr.o.m. 2018-10-09
Sakkunnig : Bodelius, Lotta, fr.o.m. 2018-06-11 t.o.m. 2019-02-27
Sakkunnig : Cars, Emma, fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2017-08-31
Sakkunnig : Cars, Emma, fr.o.m. 2018-06-11 t.o.m. 2018-11-29
Sakkunnig : Edholm, Karin, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-02-08
Sakkunnig : Gustafsson Åberg, Nina, fr.o.m. 2018-10-09
Sakkunnig : Hansson, Love, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2018-05-31
Sakkunnig : Hansson, Maria, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2018-10-08
Sakkunnig : Hassel, Christina, fr.o.m. 2017-02-09
Sakkunnig : Hindberg, Linda, fr.o.m. 2016-05-09 t.o.m. 2017-10-04
Sakkunnig : Jozic, Drazenko, fr.o.m. 2019-02-28
Sakkunnig : Karlsson, Roger, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Sakkunnig : Klint, Carl-Johan, fr.o.m. 2016-03-29
Sakkunnig : Lindén, Carina, fr.o.m. 2018-10-30
Sakkunnig : Lundblad, Lina, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-19
Sakkunnig : Mähler Lejon, Helena, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2018-08-30
Sakkunnig : Nilsson, Maria, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-05-08
Sakkunnig : Plisch, Emil, fr.o.m. 2016-03-29
Sakkunnig : Winbladh, Malin, fr.o.m. 2018-11-30
Expert : Abrahamsson, Kenneth, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Adamowicz, Jacob, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Almerud, Mikaela, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Andersson, Anneli, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Andersson, Maria, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Andersson, Per, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Axelsson, Anders, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Berkland, Annika , fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Bernhardsen, Maria, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Cider, Zenita, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Cider, Zenita, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Dufva Hellsten, Björn, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Dufva Hellsten, Björn, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Engblom, Samuel, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Green, Ingegerd, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2106-12-30
Expert : Green, Ingegerd, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Haavisto, Tarmo, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Hellström, Martin, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Hultberg, Pernilla, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Jonsson Berglund, Katarina, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Kahlson, Anna, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Leonhardt, Linda, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Lidström Persson, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-07-03 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Lövgren, Christian, fr.o.m. 2018-01-25 t.o.m. 2018-04-15
Expert : Nordlund, Eva, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Oscarsson, Eva, fr.o.m. 2017-07-03
Expert : Palm Eriksson, Lena, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Sellberg, Pär, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Steinbach Lindgren, Maria, fr.o.m. 2017-08-15 t.o.m. 2018-05-31
Expert : Söder, Caroline, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Expert : Söder, Carloline, fr.o.m. 2018-06-11
Expert : Wallin, Agneta, fr.o.m. 2016-03-29 t.o.m. 2016-12-30
Sekreterare : Asp, Helena, fr.o.m. 2018-04-01
Sekreterare : Ben Ammar, Nadja, fr.o.m. 2018-03-27
Sekreterare : Berg, Karl, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2017-05-14
Sekreterare : Claesson, Josefin, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2018-03-15
Sekreterare : Hesselbäck, André, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-03-31
Sekreterare : Kahlson, Anna, fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-04-30
Sekreterare : Landell, Elin, fr.o.m. 2016-02-01
Sekreterare : Svennerstam, Emma, fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-03-31

Rapporter

SOU 2017:18En nationell strategi för validering
SOU 2018:29Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)
Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2014-04-08
Direktiv för uppdraget, se dnr U2014/3014/SAM
Uppdraget beräknas vara slutfört 1 april 2015.
Medverkande :
Lisa Ahlström, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2014-09-15 t.o.m. 2015-03-31
Elin Landell, fr.o.m. 2014-04-08
Kajsa Rosén, fr.o.m. 2015-03-03 t.o.m. 2015-03-25
Klemens Witte, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2014-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2016:24 Validering med mervärde [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
FunkA-utredningen (A 2011:03) [ Avslutad 2013 ] [ Huvudsekreterare ]

FunkA-utredningen (A 2011:03)


Beteckning : A 2011:03
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-21
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:59 och dir. 2012:27
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Husmark Pehrsson, Cristina, fr.o.m. 2011-06-22 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Brisenhorn, Elsemarie, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Eriksson, Chatrine, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Fernquist, Urban, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Fogelberg, Anders, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Forsell, Åsa, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Fristedt, Karin, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Isacsson, Kenneth, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Johansson, Gunnar, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Krook, Anna-Lena, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Larsson, Malin, fr.o.m. 2011-10-10 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Levin-Pölde, Mari-Ann, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Lundblad, Lina, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2012-02-13
Expert : Löfgren, Gustaf, fr.o.m. 2012-02-14 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Rezania, Farbod, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Roselin, Patrick, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Santesson, Anna, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2011-11-30
Expert : Thorén, Michael, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Thulin Skantze, Eva, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Wrede, Håkan, fr.o.m. 2011-08-30 t.o.m. 2013-01-15
Huvudsekreterare : Landell, Elin, fr.o.m. 2011-06-22 t.o.m. 2013-01-31
Sekreterare : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2013-01-31
Sekreterare : Kullgren, Sara, fr.o.m. 2012-02-15 t.o.m. 2012-03-31
Sekreterare : Kullgren, Sara, fr.o.m. 2012-12-03 t.o.m. 2012-12-21
Sekreterare : Ossowicki, Mattias, fr.o.m. 2011-08-22 t.o.m. 2012-06-11
Sekreterare : Santesson, Anna, fr.o.m. 2011-12-01 t.o.m. 2012-05-30
Sekreterare : Santesson, Anna, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2012-12-31

Rapporter

SOU 2012:31Sänkta trösklar – högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet
SOU 2012:31Sänkta trösklar – högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet
Lättläst
SOU 2012:92Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor
SOU 2012:92Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor
Lättläst
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (A 2011:06) [ Avslutad 2012 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare (A 2011:06)


Beteckning : A 2011:06
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:88
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Landell, Elin, fr.o.m. 2011-10-13
Expert : Almqvist, Jan, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Andersson Joona, Pernilla, fr.o.m. 2011-11-08 t.o.m. 2012-08-27
Expert : Ekström, Erika, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Ferm, Göran, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Frank, Karin, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Lidström, Maria, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Perols, Karin, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Rödin, Magnus, fr.o.m. 2012-08-28
Expert : Schierbeck, Jan, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Sibbmark, Kristina, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Sjöström, Magnus, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Wittenmark, Lars, fr.o.m. 2011-11-08
Expert : Özcan, Gülay, fr.o.m. 2012-08-28
Sekreterare : Envall, Anna, fr.o.m. 2012-01-02
Sekreterare : Grönqvist, Hans, fr.o.m. 2012-06-18 t.o.m. 2012-09-21
Sekreterare : Kullgren, Sara, fr.o.m. 2012-09-10
Sekreterare : Niknami, Susan, fr.o.m. 2012-06-18 t.o.m. 2012-09-21
Sekreterare : Rosén, Kajsa, fr.o.m. 2011-10-13

Rapporter

SOU 2012:9Förmån och fälla – nyanländas uttag av föräldrapenning
SOU 2012:69Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Arbetsgrupp för EU-frågor inom utbildningsområdet (U 1996:G) [ Ledamot ]
Arbetsgrupp för EU-frågor inom utbildningsområdet (U 1996:G)
Departement : Utbildningsdepartementet
Medverkande :
Ordförande : Anders Johnson, departementsråd, fr.o.m. 2003-05-20
Ordförande : Kerstin Thoursie, utbildningsdepartemenet, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Bengt Andersson, Riksförbundet Hem och skola, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Eva-Lena Arefäll, Svenska Kommunförbundet
Ledamot : Anita Bergenstråhle-Lind, Utrikesdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Sören Berggren, SAF, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Mona Bergman, Statens skolverk, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Simon Bergwall, Sveriges Förenade Studentkårer, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Jens Christian Berlin, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Staffan Bolin, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Maud Carlsson, Arbetsmarknadsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Anna Clemensson-Lindell, Jordbruksdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-08-31
Ledamot : Eva-Maria Danvid, TCO, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Bobby Deogan, Centrala Studiestödsnämnden, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Charlotta Eiborn, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Kenneth Eklundh, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Staffan Eklind, Inrikesdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Christer Eriksson, Socialdepartementet, fr.o.m. 1998-05-19 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Ulla Ericsson, SAF, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Ingar Gadd, Landstingsförbundet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1998-08-18
Ledamot : Johanna Grinde, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Elin Gunnarsson, Landstingsförbundet, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Hans-Olof Hagén, Institutet för tillväxtpolitiska studier, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Lise-Lott Hansson, LO, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Jacob Henriksson, Sveriges Förenade Studentkårer, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Lars-Åke Henriksson, utredare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Suzanne Håkansson, Närings- och handelsdepartementet, fr.o.m. 1997-09-01
Ledamot : Jenny Jederlund, RIksförbundet Hem och Skola, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Maisoun Jobali, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Elisabeth Juttila, Riksförbundet Hem och Skola, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Eva Kovar, jur.kand., fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Ann-Christin Krekula, ordförande, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Torsten Kälvemark, Högskoleverket, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Elin Landell, Närings- och teknikutvecklingsverket, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Folke K. Larsson, Högskoleverket, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Gudmund Larsson, LO, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Stefan Larsson, utbildningsdirektör, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Susanne Lundberg Elmgren, Landsorganisationen i Sverige, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Jimmy Mannung, Sveriges Förenade Studentkårer, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Kerstin Matsson, Statens skolverk, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Lisbet Mellgren, utredare, fr.o.m. 2003-01-07
Ledamot : Camilla Modéer, Sveriges Industriförbund, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Lena Moritz, Närings- och handelsdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-08-31
Ledamot : Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådet, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Johanna Möllberg, Socialdepartementet, fr.o.m. 2001-01-01
Ledamot : Anne-Cerise Nilsson, UD, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Annette Nylund, Institutet för tillväxtpolitiska studier, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2005-04-18
Ledamot : Ola Román, Högskoleverket, fr.o.m. 1999-09-23 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Sven Sahlin, utredningschef, fr.o.m. 1996-11-21 t.o.m. 1999-09-22
Ledamot : Kate Sévon, Nationellt Centrum för flexibielt lärande, fr.o.m. 2005-04-19
Ledamot : Boo Sjögren, Svenska EU-programkontoret, fr.o.m. 1996-09-02
Ledamot : Catharina Stenborg, Jordbruksdepartementet, fr.o.m. 1997-09-01
Ledamot : Karl-Henrik Ström, Landstingsförbundet, fr.o.m. 1998-08-19 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Björn Sundström, avdelningschef, fr.o.m. 1996-11-21 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Levi Svenningsson, Arbetsmarknadsstyrelsen, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2000-12-31
Ledamot : Astrid Utterström, Kulturdepartementet, fr.o.m. 1999-09-23
Ledamot : Sven-Erik Wallin, Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, fr.o.m. 2001-11-15 t.o.m. 2003-01-06
Ledamot : Marianne Wedin, Svenska kommunförbundet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 2001-11-14
Ledamot : Lena Wirkkala, Näringsdepartementet, fr.o.m. 1999-09-23
Ledamot : Ulf Öhlund, Högskoleverket, fr.o.m. 2001-11-15
Ledamot : Per-Olof Ångman, Socialdepartementet, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1998-05-18
Ledamot : Kim Lundgren
Ledamot : Margareta Nygren
Ledamot : Suss Forssman
Ledamot : Marianne Svanheim
Ledamot : Charlotta Wickman
Ledamot : Leif Lindberg
Ledamot : Gunnel Dreborg
Ledamot : Anders Johansson
Ledamot : Lennart Pettersson
Ledamot : Marianne Hildebrand
Ledamot : Lasse Magnusson
Ledamot : Christina Hasselberg, t.o.m. 1998-03-02
Ledamot : Bertil Bucht, fr.o.m. 1998-03-03
Ledamot : Robert Schütze
Ledamot : Mats Söderberg
Ledamot : Kerstin Ödman, t.o.m. 1998-05-18
Ledamot : Bobby Deogan, enhetschef, fr.o.m. 1996-11-21
Ledamot : Ernst Erik Ehnmark, sakkunnig, fr.o.m. 1996-11-21
Ledamot : Mats Essemyr, fr.o.m. 1996-11-21
Ledamot : Bengt Lidal, fr.o.m. 1998-05-19
Ersättare : Lars Blomgren, fr.o.m. 2001-01-01
Ersättare : Suss Forssman-Thullberg, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Kjell Hedwall, fr.o.m. 2001-01-01
Ersättare : Bengt Lidal, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Lennart Pettersson, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Marianne Hildebrand, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Bobby Deogan, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Robert Schütze, t.o.m. 2000-12-31
Ersättare : Ulf Öhlund, fr.o.m. 2001-01-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Fi 1994:05) om statliga subventioner [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Utredningen (Fi 1994:05) om statliga subventioner


Beteckning : Fi 1994:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-18
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:13.
Lokal :
0

Sammansättning


Jonsson, Bo
Sakkunnig : Gustafsson, Yvonne t.o.m. 1995-01-08
Sakkunnig : Abjörner, Lena, fr.o.m. 1995-09-01
Sakkunnig : Mårtensson, Per
Expert : Grip, Gerd
Expert : Håkansson, Peter
Expert : Karlson, Matts
Expert : Landell, Elin
Expert : Murray, Richard
Expert : Schubert, Göran
Sekreterare : Kain, Maria

Rapporter

SOU 1995:36Förmåner och sanktioner – en samlad
redovisning
SOU 1995:56Förmåner och sanktioner – utgifter
för administration
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:13

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman