: : :

Medverkande i utredning : Ebon Kram

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ebon Kram

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Ebon Kram medverkat i ( 2 st. ):

Brottsofferutredningen (Ju 1995:07) [ Avslutad 1998 ]

Brottsofferutredningen (Ju 1995:07)


Beteckning : Ju 1995:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:94.
Lokal :
01

Sammansättning


Bishop, Karin, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Appelgren, Leif, fr.o.m. 1996-01-19 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Bjelle, Britta, fr.o.m. 1996-01-19 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Lindgren, Jan, fr.o.m. 1996-01-19 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Lassenius, Börje, fr.o.m. 1996-02-20 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Luotero-Salzmann, Marjukka, fr.o.m. 1996-01-19 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Mansnérus, Annika, fr.o.m. 1996-02-20 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Moberg, Staffan, fr.o.m. 1996-09-26 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Pettersson, Per, fr.o.m. 1996-01-19 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Renfors, Cecilia, fr.o.m. 1996-01-19 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Sjösten, Mats, fr.o.m. 1996-01-19 t.o.m. 1998-03-31
Beausang, Angela, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1998-03-31
Engdahl, Sonja, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-09-25
Heimer, Gun, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1998-03-31
Klette, Hans, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1998-03-31
Kram, Ebon, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-05-31
Lagerbäck, Björn, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1998-03-31
Miller, Gunnar, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1998-03-31
Sekreterare : Jungerfelt, Karin, fr.o.m. 1996-10-16 t.o.m. 1998-04-30
Sekreterare : Sjösten, Mats, fr.o.m. 1995-11-06 t.o.m. 1996-12-31

Rapporter

SOU 1998:40Brottsofferutredningen Vad har
gjorts? Vad bör göras?
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:94
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:40 Brottsoffer – Vad har gjorts? Vad bör göras? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (S 1993:08) för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]
Kommittén (S 1993:08) för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1993:70.
Lokal : Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 405 1000.
Medverkande :
Ordförande : Bengt Westerberg, f.d. statsråd
Ledamot : Berit Andnor, led. av riksdagen /s
Ledamot : Andreas Carlgren, kommunalråd
Ledamot : Boel Carlsson, ombudsman
Ledamot : Charlotte Cederschiöld, led. av riksdagen /m, t.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Anna-Carin Decker, studerande, fr.o.m. 1995-03-10
Ledamot : Solweig Eklund, vice ordförande
Ledamot : Maj Elam, lektor
Ledamot : Pia Enochsson, förbundssekreterare
Ledamot : Charlotte Ettlinger, hederspresident
Ledamot : Birgitta Fahlgren, sekreterare
Ledamot : Ethel Florén-Winther, förbundsordförande
Ledamot : Meri Helena Forsberg, sektionschef
Ledamot : Inge Garstedt, förbundsordförande
Ledamot : Hans Erik Hagman, ordförande, t.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Zaida Hagman, kassör
Ledamot : Isa Halvarsson, led. av riksdagen /fp
Ledamot : , Irhammar, Ingbritt 2:e vice ordförande, fr.o.m. 1995-02-17
Ledamot : Anneli Joneken, pol.mag
Ledamot : Ulla Jonsdotter, biståndssekreterare
Ledamot : Ingegerd Karlsson, informationschef
Ledamot : Stefan Kihlberg, led. av riksdagen /nyd
Ledamot : Ebon Kram, förbundsordförande
Ledamot : Anita Klum, generalsekreterare
Ledamot : Ewa Larsson, utredare
Ledamot : Jeanette Larsson, vice ordförande
Ledamot : Katarina Lindahl, förbundssekreterare
Ledamot : Gullan Lindblad, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-02-17
Ledamot : Irja Lindroth, kvinnopolitisk sekreterare
Ledamot : Ulf Melin, led. av riksdagen /m
Ledamot : Gunvor Ngarambe, f.d. ombudsman
Ledamot : Ann-Marie Nilsson, landstingsledamot
Ledamot : Barbro Olausson, försäljningschef
Ledamot : Kristina Ossmer, förbundsjurist
Ledamot : Erling Ribbing, förhandlingsdirektör
Ledamot : Maria Loa Sandgren, behandlingsassistent
Ledamot : Karin Starrin, led. av riksdagen /c, t.o.m. 1995-02-16
Ledamot : Leif Stille, fil.lic.
Ledamot : Birgitta Svensson, kamrer, t.o.m. 1995-03-09
Ledamot : Kristina Thurée, civilingenjör, fr.o.m. 1994-05-19
Ledamot : Anita Trogen, fil.kand.
Ledamot : Margareta Viklund, led. av riksdagen /kds
Ledamot : Barbro Westerholm, led. av riksdagen /fp
Ledamot : Kim Österberg, utredningssekreterare, fr.o.m. 1995-02-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:70

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman