: : :

Medverkande i utredning : Connie van der Capellen

Sök kontaktuppgifter till Connie van der Capellen på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Connie van der Capellen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Connie van der Capellen medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen (K 1997:05) om ett gemensamt radiosystem, (UGR) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]

Utredningen (K 1997:05) om ett gemensamt radiosystem, (UGR)


Beteckning : K 1997:05
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:92.
Lokal :
0

Sammansättning


Rydh, Jan, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-12-15
Expert : Berged, Hans, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-12-15
Expert : van, Connie, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-12-15
Expert : Fredriksson, Fredrik, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-12-15
Expert : Malmsjö, Thorsten, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 9198-12-15
Expert : Taesler, Lore, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-12-15
Expert : Zander, Jens, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-12-15
Expert : Åkerlund, Maj-Lis, fr.o.m. 1998-02-17 t.o.m. 1998-12-15
Sekreterare : Lindskog, Helena, fr.o.m. 1998-02-03 t.o.m. 1998-12-15
Sekreterare : Pettersson, Ulf, fr.o.m. 1997-10-13 t.o.m. 1998-12-31

Rapporter

SOU 1998:143Ett tryggare Sverige – ett
gemensamt system för mobilkommunikation
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:92
Kommittén (K 1993:05) om bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet m.m. [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Kommittén (K 1993:05) om bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet m.m.


Beteckning : K 1993:05
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-24
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:66.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Johansson, Per Egon t.o.m. 1994-06-22
Ledamot : Fylking, Per Eric t.o.m. 1994-06-22
Ledamot : Karnsund, Georg t.o.m. 1994-06-22
Ledamot : Örtendahl, Per Anders t.o.m. 1994-06-22
Expert : von, Connie t.o.m. 1994-06-22
Expert : Gauffin, Marianne t.o.m. 1994-06-22
Expert : Källberg, Helen t.o.m. 1994-06-22
Sekreterare : Andersson, Nina t.o.m. 1994-06-22

Rapporter

SOU 1994:15På väg
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:66
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:15 På väg [ pdf |Paragraftecken ]
Organisationskommittén (S 1991:B) för rättsmedicinalverket [ Avslutad 1991 ] [ Ledamot ]
Organisationskommittén (S_1991:B) för rättsmedicinalverket
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1991
Lokal :
Medverkande :
Ordförande : Kurt Roos, departementsråd, fr.o.m. 1991-03-21
Ledamot : Connie van, departementssekreterare, fr.o.m. 1991-03-21
Ledamot : Börie Gustafsson, peronaldirektör, fr.o.m. 1991-03-21
Ledamot : Gunnar Holmberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1991-03-21
Ledamot : Stefan Stenberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1991-03-21
Ledamot : Bo Stenfors, kansliråd, fr.o.m. 1991-03-21
Expert : Christina Doctare, direktör, fr.o.m. 1991-03-21
Expert : Anna Karlgren, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1991-03-21
Expert : Berit Ljungqvist, byrådirektör, fr.o.m. 1991-03-21
Expert : Alf Nygren, kanslichef, fr.o.m. 1991-03-21
Expert : Lennart Rinder, direktör, fr.o.m. 1991-03-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Delegationen (K 1991:04) för infrastrukturinvesteringar [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]
Delegationen (K 1991:04) för infrastruktur- investeringar
Departement : Kommunikationsdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1991:63. Under 1993 var delegationens verksamhet inriktad på att med samfinansiering med privat riskkapital få till stånd en järnvägsanslutning till Arlanda flygplats.
Medverkande :
Ordförande : Per Egon Johansson, statssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Ledamot : Göte Ekström, statssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Ledamot : Carl Hamilton, B statssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Ledamot : Jan Hyttring, statssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Ledamot : Hans Karlander, statssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Ledamot : Urban Karlström, planeringschef, t.o.m. 1993-12-31
Expert : Jan Amethier, sakkunnig, t.o.m. 1993-12-31
Expert : Nina Andersson, departementssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Expert : Stefan Back, departementssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Expert : Connie van, departementssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Expert : Lars Hellsvik, direktör, t.o.m. 1993-12-31
Expert : Mikael Prenler, departementssekreterare, t.o.m. 1993-12-31
Expert : Birger Sjöberg, avdelningsdirektör, t.o.m. 1993-12-31
Sekreterare : Sivert Nordgren, t.o.m. 1993-12-31
Niklas Johansson, koncernekonom, t.o.m. 1993-12-31
Ulf Lundin, departementssekreterare, t.o.m. 1994-11-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:63

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman