Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Charlotte Nordström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Charlotte Nordström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Charlotte Nordström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Charlotte Nordström medverkat i ( 2 st. ):

Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott (Ju 2021:14) [ Avslutad 2023 ] [ Ledamot ]
Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott (Ju 2021:14)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2021-10-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2021:87 och dir. 2022:55
Lokal : Björnen, Herkulesgatan 17, Stockholm
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 april 2023.
Medverkande :
Ordförande : Stefan Johansson, justitieråd, fr.o.m. 2021-10-20 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Tina Acketoft, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Anti Avsan, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Malin Björk, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Katarina Brännström, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2022-12-01
Ledamot : Stefan Dozzi, politisk rådgivare, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Hans Ekström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Aron Emilsson, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Ingemar Kihlström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Bassem Nasr, försäkringsutredare, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Charlotte Nordström, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-12-02 t.o.m. 2023-01-16
Ledamot : Maria Strömkvist, f.d. riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Anna Wallentheim, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Ledamot : Jessica Wetterling, riksdagsledamot, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Sakkunnig : Johanna Gustafsson, ämnesråd, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Sakkunnig : Linda Åkerblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Johan Arvidsson, rådman, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Ester Herlin Karnell, professor, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Thomas Hvitfeldt, enhetschef, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Lisa Kaati, forskare, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Lars Kruse, advokat, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Caroline Källner, tf. överintendent, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Christer Mattson, föreståndare, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Lisa Nilheim, jurist, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Expert : Karolina Wieslander, senior åklagare, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2023-04-20
Sekreterare : Norah Lind, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2023-05-04
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) [ Avslutad 2015 ] [ Ledamot ]
Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2015
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-07-08
Direktiv för kommittén, se dir. 2010:75, dir. 2012:13, dir. 2013:115, dir.2014:17 och dir. 2015:20
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 2001, 550 02 Jönköping, tel. 036-15 65 69 (Käll), 036-15 65 98 (Lindström)
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:13 En sammanhållen svensk polis
SOU 2012:77 En tydligare organisaton för Säkerhetspolisen
SOU 2012:78 En sammanhållen svensk polis - Följdändringar i författningar
SOU 2013:42 Tillsyn över polisen
SOU 2015:57 Tillsyn över polisen och Kriminalvården
Medverkande :
Ordförande : Martin Holmgren, generaldirektör, fr.o.m. 2013-11-18 t.o.m. 2015-06-30
Ordförande : Håkan Jevrell, jur.kand., fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2013-07-30
Ordförande : Nils Öberg, generaldirektör, fr.o.m. 2010-08-25 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Inger Davidson, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Christoffer Dulny, politisk sekreterare, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2014-09-23
Ledamot : Susanne Eberstein, förste vice talman, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2014-09-15
Ledamot : Kent Ekeroth, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-10-22 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Sanne Eriksson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2014-10-22 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Krister Hammarbergh, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Jon Karlfeldt, partistyrelseledamot, fr.o.m. 2012-04-18 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Johan Linander, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Elin Lundgren, led. av riksdagen, fr.o.m. 2012-12-11 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Johan Löfstrand, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2012-12-10
Ledamot : Charlotte Nordström, kommunalråd, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Anna Norrman, jur.kand, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2012-03-30
Ledamot : Johan Pehrson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Gunilla Roxby Cromvall, kurator, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Torkild Strandberg, kommunstyrelsen ordförande, fr.o.m. 2011-03-21 t.o.m. 2015-06-11
Ledamot : Henrik von Sydow, led. av riksdagen, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Jan Andersson, ekonomidirektör, fr.o.m. 2010-11-03 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Jan Andersson, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2010-11-03 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Ulf Bengtsson, generaldirektör, fr.o.m. 2010-10-05 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Peter Bringle, departementsråd, fr.o.m. 2010-10-05 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Belinda Carlsson, kriminalvårdschef, fr.o.m. 2012-11-30 t.o.m. 2014-03-12
Expert : Jan Evensson, polismästare, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2014-03-12
Expert : Carin Ewald, polismästare, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Klas Friberg, rikskriminalchef, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2012-11-30
Expert : Mattias Fällström, stabschef, fr.o.m. 2014-03-13 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Martin Gillå, verksamhetscontroller, fr.o.m. 2014-03-13 t.o.m. 2014-09-12
Expert : Carin Götblad, länspolismästare, fr.o.m. 2010-10-14 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Gunnar Holmberg, ämnesråd, fr.o.m. 2011-05-16 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Henrik Jermsten, justitieråd, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2014-03-12
Expert : Lars-Åke Johansson, chefsjurist, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2014-06-18
Expert : Belinda Karlsson, chef för Kriminalvårdens internrevision, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2014-03-12
Expert : Elisabeth Kullman, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2014-03-13 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Erik Lindberg, vice ordförande, fr.o.m. 2014-03-13 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Sofie Lindblom, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-06-14 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Eva Melander Tell, kanslichef, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Julia Mikaelsson, kansliråd, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2012-06-13
Expert : Therese Naess, enhetschef, fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2012-11-30
Expert : Per Nichols, chefsåklagare, fr.o.m. 2010-10-05 t.o.m. 2015-06-12
Expert : Jörgen Nordin, kriminalvårdschef, fr.o.m. 2014-09-12 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Monika Olsson, ämnesråd, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-02-07
Expert : Anna Pauloff, utredare, fr.o.m. 2010-10-14 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Anne Marie Qvarfort, generaldirektör för Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2015-06-11
Expert : Erik Steen, länspolismästare, fr.o.m. 2010-10-14 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Gunilla Ternert, regionchef, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-03-31
Expert : Peter Waldenström, polisöverintendent, fr.o.m. 2014-06-19 t.o.m. 2015-06-11
Sekreterare : Christine Annemalm, utredare, fr.o.m. 2010-10-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Ewa Bokwall, verksjurist, fr.o.m. 2012-03-19 t.o.m. 2013-06-11
Sekreterare : Kerstin Bynander, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2010-10-01 t.o.m. 2012-04-22
Sekreterare : Johan Dixelius, polismästare, fr.o.m. 2011-05-16 t.o.m. 2012-04-24
Sekreterare : Cecilia Hegethorn Mogensen, departementsråd, fr.o.m. 2011-09-19 t.o.m. 2012-03-11
Sekreterare : Malin Käll, hovrättsassessor, fr.o.m. 2014-01-07 t.o.m. 2015-07-31
Sekreterare : Johan Lindström, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2014-04-22 t.o.m. 2015-07-05
Sekreterare : Stefan Mann, polismästare, fr.o.m. 2012-05-28 t.o.m. 2012-12-15
Sekreterare : Caroline Oredsson, kammarrättsfiskal, fr.o.m. 2012-01-12 t.o.m. 2013-06-30
Biträdande sekreterare : Lotta Skarp, jur.kand., fr.o.m. 2011-05-01 t.o.m. 2013-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman