Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Charlotte Nömmera

Sök kontaktuppgifter till Charlotte Nömmera på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Charlotte Nömmera

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Charlotte Nömmera medverkat i ( 3 st. ):

Långtidsutredningen 2019 (Fi 2017:D) [ Avslutad 2019 ] [ Sekreterare ]
Långtidsutredningen 2019 (Fi 2017:D)
Departement : Finansdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2017-11-06
Direktiv för uppdraget, se dnr. Fi2017/04708/PE
Utredningen har avgett :
SOU 2019:40 Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
SOU 2019:47 Bilaga 6 - Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad
SOU 2019:48 Bilaga 8 - Kan utbildning för vuxna påverka jobbchanser och inkomster?
SOU 2019:54 Bilaga 4 - Inequality and economic performance
SOU 2019:55 Bilaga 5 - Utvecklingen av intergenerationell rörlighet i Sverige
SOU 2019:57 Bilaga 2 - Inkomstfördelningen 2035 vid olika scenarier
SOU 2019:61 Sveriges ekonomi - utsikter till 2035
SOU 2019:62 Kapitalikomster och inkomstfördelning
SOU 2019:65 Långtidsutredningen 2019 Huvudbetänkande
Medverkande :
Johanna Åström, kansliråd, fr.o.m. 2017-11-15 t.o.m. 2019-08-31
Sekreterare : Jenny Dickson, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Charlotte Nömmera, fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare : Per Olof Robling, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare : Gisela Waisman, fr.o.m. 2018-01-28 t.o.m. 2019-12-31
Projektledare : Johanna Åström, kansliråd, fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2019-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03) [ Pågående ] [ Sekreterare ]
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)
Departement : Finansdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-03-29
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2007:46
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Expertgruppens arbete är inte tidsbegränsat.
Utredningen har avgett :
Rapport 1 ESO-rapport - Den långsiktiga finansieringen - välfärdspolitikens klimatfråga?
Rapport 2 ESO-rapport - Regelverk och praxis i offentlig upphandling
Rapport 3 ESO-rapport - Invandringen och de offentliga finanserna
Rapport 4 ESO-rapport - Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna
Rapport 5 ESO-rapport - Lika skola med olika resurser? ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning
Rapport 6 ESO-rapport - En kår i kläm - Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier
Rapport 7 ESO-rapport - En kår på rätt kurs? Om försvarets framtida kompetensförsörjning
Rapport 8 ESO-rapport - Beskattning av privat pensionssparande
Rapport 9 ESO-rapport - Polisens prestationer - en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
Rapport 10 ESO-rapport - Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges/ volym 1 Calculating the Deadweight Loss from Taxation in a Small Open Economy - A general method with an application to Sweden / volym 2
Rapport 11 ESO-rapport - Statliga bidrag till kommuner - i princip och praktik
Rapport 12 Revisionen reviderad - en rapport om en kommunal angelägenhet
Rapport 13 Värden i vården - en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården
Rapport 14 Enkel och effektiv - en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
Rapport 15 Kåren och köerna - en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård
Rapport 16 UD i en ny sits - organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld
Rapport 17 Försvarets förutsättningar - en ESO rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer
Rapport 18 Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt
Rapport 19 Sysselsättning för invandrare - en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration
Rapport 20 Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet
Rapport 21 Kollektivtrafik utan styrning
Rapport 22 Vägval i vården - en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden
Rapport 23 Att lära av de bästa - en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv
Rapport 24 Rapport från ett ESO-seminarium - decenniets framtidsfrågor
Rapport 25 Svängdörrar i staten - en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida
Rapport 26 En god start - en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan
Rapport 27 Den akademiska frågan - en ESO-rapport om frihet i den högre skolan
Rapport 28 Income shifting in Sweden An empirical evaluation of the 3:12 rules
Rapport 29 Samhällsekonomin på spåret - en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan
Rapport 30 Hjälpa eller stjälpa? - en ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen
Rapport 31 Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning
Rapport 32 Forskning och innovation - statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande
Rapport 33 Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar
Rapport 34 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska
Rapport 35 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009
Rapport 36 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering
Rapport 37 Investeringar in blanco? - En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
Rapport 38 Bonde söker bidrag - en ESO-rapport om effektivitet i det svenska landsbygdsprogrammet
Rapport 39 The pensionsystem in Sweden - Författare Nicholas Barr
Rapport 40 Den offentliga sektorn - en antologi om att mäta produktivitet och prestationer
Rapport 41 Utvinning för allmän vinning? En ESO-rapport om svenska mineralinkomster
Rapport 42 Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner
Rapport 43 Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
Rapport 44 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups
Rapport 45 Företagandets förutsättningar - en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen
Rapport 46 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering
Rapport 47 Konkurrens, kontrakt och kvalitet - hälso- och sjukvård i privat regi
Rapport 48 Hållbara beräkningar - en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet.
Rapport 49 Med nya mått mätt - en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor
Rapport 50 Institutionsvård, incitament och information - en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem
Rapport 51 En ny giv? En ESO-rapport om reglering av spelmarknaden
Rapport 52 En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
Rapport 53 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan
Rapport 54 Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet
Rapport 55 Långtidsutredningen 2015 - Huvudbetänkande
SOU 2015:106 Sveriges ekonomi - scenarier fram till år 2060
SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt
Rapport 2016:1 Boende med konsekvens - en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad
Rapport 2016:2 Sjukskrivningarnas anatomi - en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet
Rapport 2016:3 När skolan själv får välja - en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster
Rapport 2016:4 Digitaliseringens dynamik - en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv
Rapport 2016:5 Grön tillväxt under lupp - en ESO-rapport om ett begrepp i tiden
Rapport 2016:6 Mer än tur i struktur - en ESO-rapport om kommunal effektivitet
Rapport 2016:7 När det rätta blir det lätta - en ESO-rapport om "nudging"
e 2017:1 Dags för omprövning - en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet
SOU 2017:2 Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunen och bostadsbyggandet - författare: Thomas Kalbro, Hans Lind
SOU 2017:2 Ankomst och härkomst - en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund Författare Hans Grönkvist, Susan Niknami
2017:4 Yes box! - en ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning
2017:06 Makar som delar på kakan - en ESO-rapport om jämställda personer
2017:05 Olika kön, olika lön - en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden
2017:7 Inspiration för integration - en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder
2017:8 Att vara brygga mellan forskning och politik - en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum
2018:2 Lönar sig arbete 2.0? - En ESO-rapport med fokus på nyanlända
ESO 2018:3 Tid för integration - en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering
ESO 2018:4 Skydda lagom - en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar
ESO 2018:5 Tänkt efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser
ESO 2018:6 Operation digitalisering - en ESO-rapport om hälso- och sjukvården
2019:1 Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet
2019:2 Synd och skatt - en ESO-rapport om politiken inom områdena alkohol, tobak och spel
2019:3 Skillnad på marginalen - en ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning
2019:4 Rätt på EU:s sätt - en ESO-rapport om EU-rättens inverkan på svensk skattelagstiftning
2019:5 Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för utsläppsminskningar i vägtrafiken
2019:6 Stöta på patrull - en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete
2019:7 Pang för pengarna - en ESO-rapport om Sveriges militära materielförsörjning
2019:8 Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv
2020:1 Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar
2020:2 Rapport: Jämställdhet räknas - en ESO-rapport om kvinnors förändrade position i arbetslivet
2020:3 Morot utan piska - en ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet
2020:4 Spänning på hög nivå - en ESO-rapport om elnätets roll för säkra elleveranser
2020:5 Uppkopplad utbildning - en ESO-rapport om högskolans digitalisering av Kjell Nyman
2006:6 Avgörande mål - en avgörande ESO-rapport om sysselsättningspolitiska målformuleringar av Lars Calmfors
2020:7 Vårt framtida skattesystem - en ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform av Klas Eklund
2021:1 I en tid av pandemi – en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner
2021:2 En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter och lärdomar av arvsskatt
2021:3 Ingen reklam tack – en ESO-rapport om myndigheternas kommunikation
Medverkande :
Ordförande : Karolina Ekholm, professor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ordförande : Lars Heikensten, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-04-30
Ordförande : Hans Lindblad, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2020-12-31
Vice ordförande : Villy Bergström, fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2017-12-31
Vice ordförande : Jonas Eliasson, professor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2023-12-31
Vice ordförande : Harry Flam, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2012-06-30
Vice ordförande : Yvonne Gustafsson, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31
Vice ordförande : Ingrid Petersson, generaldirektör, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-30
Ledamot : Shirin Ahlbäck Öberg, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-11-10
Ledamot : Annette Alstadsaeter, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-06-30
Ledamot : Fredrik Carlsson, professor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ledamot : Ann-Zofie Duvander, professor, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2023-12-31
Ledamot : Jonas Eliasson, professor, fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-30
Ledamot : Robert Eriksson, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Harry Flam, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Yvonne Gustafsson, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Lars Hultkrantz, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Ann-Sofi Kolm, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30
Ledamot : Eva Mörk, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2010-09-14
Ledamot : Ingrid Petersson, generaldirektör, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ledamot : Mikael Sandström, ekonomie doktor, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31
Ledamot : Sylvia Schwaag Serger, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Anna Seim, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Peter Skogman Thoursie, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Annika Sundén, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2017-10-31
Ledamot : Annika Sundén, docent, fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Expert : Stefan Ackerby, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-02-26
Expert : Susanne Ackum, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Ulf Bengtsson, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-01-11
Expert : Fredrik Bystedt, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2016-06-30
Expert : Per Classon, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2014-08-31
Expert : Linda Haggren, fr.o.m. 2014-09-01
Expert : Kerstin Hallsten, finansråd, fr.o.m. 2010-05-05 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Urban Hansson Brusewitz, fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2015-12-31
Expert : Albin Kainelainen, fr.o.m. 2016-07-01
Expert : Åke Nordlander, fr.o.m. 2016-01-01
Expert : Clas Olsson, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Anita Saldén Enérus, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-05-30
Expert : Camilo von Greiff, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2009-08-31
Sekreterare : Cecilia Enström Öst, fr.o.m. 2014-01-15 t.o.m. 2015-10-31
Sekreterare : Charlotta Eriksson, A departementssekreterare, fr.o.m. 2020-10-13 t.o.m. 2020-12-31
Sekreterare : Charlotta Eriksson, A departementssekreterare, fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31
Sekreterare : Karin Ewelönn, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-11-30
Sekreterare : Johan Hellman, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Martin Hill, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2016-03-27
Sekreterare : Mikaela Holmberg, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-08-31
Sekreterare : Åsa-Pia Järliden Bergström, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Elly-Ann Lindström, fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2018-02-21
Sekreterare : Anna Norén, fr.o.m. 2018-04-09
Sekreterare : Charlotte Nömmera, fr.o.m. 2008-10-06
Sekreterare : Åsa Olli Segendorf, fr.o.m. 2011-04-13 t.o.m. 2012-08-13
Sekreterare : Elin Ottosson Bixo, fr.o.m. 2019-06-17 t.o.m. 2019-08-30
Sekreterare : Kristian Persson, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-05-14
Sekreterare : Frida Widmalm, fr.o.m. 2020-08-01 t.o.m. 2021-05-08
Sekreterare : Per Sonnerby, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Maria Vredin Johansson, fr.o.m. 2012-12-12
Sekreterare : Sara Zandian, fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2020-08-27
Kanslichef : Martin Hill, tf. kanslichef, fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2015-12-31
Kanslichef : Lena Unemo, fr.o.m. 2016-01-01
Kanslichef : Mikael Åsell, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2015-02-28
Kanslisekreterare : Charlotte Korfitsen, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:46 Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) [ Avslutad 2012 ] [ Kanslisekreterare ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85, dir. 2007:47 och dir. 2011:123
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport 2006:1 Medvind i uppförbacke - en studie av den svenska vindkraftspolitiken
Rapport 2007:1 A broader palette: The role of tecknology in dimate
Rapport 2007:2 Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av Porterhypotesen
Rapport 2007:3 Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Rapport 2007:4 Sveriges klimatpolitik - värdet av utsläppshandel och valet av målformulering
Rapport 2008:1 Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll
Rapport 2008:2 Biologisk mångfald - En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken
Rapport 2009:1 Suggestions for the Road to Copenhagen
Rapport 2009:2 Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor
Rapport 2009:3 Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel - ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan
Rapport 2009:4 Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?
Rapport 2010:1 Etanolens koldioxideffekter - En översikt av forskningen
Rapport 2010:2 Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies
Rapport 2010:3 Att mäta välfärd och hållbar utveckling - gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler
Rapport 2010:4 Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken
Rapport 2010:5 Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken
Rapport 2010:6 Med klimatet i tankarna - styrmedel för energieffektiva bilar
Rapport 2011:1 Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exempel fjärrvärme
Rapport 2011:2 Genvägar eller senvägar - vad kostar det oss att avstå från gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Rapport 2011:3 Mot nya vatten - vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Rapport 2011:4 Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion
Rapport 2012:1 Economic evaluation of the High Speed Rail
Rapport 2012:2 Peak oil - En ekonomisk analys
Rapport 2012:3 Klimatpolitik och ledarskap - vilken roll kan ett litet land spela?
Rapport 2012:4 The Role of Life Cycle Assessment in Environmental Policymaking
Rapport 2012:4 The Costs and Benefits of Renewable Energy in Scotland
Medverkande :
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ordförande : Hillevi Larsson, fr.o.m. 2006-01-20 t.o.m. 2007-02-24
Ordförande : Annika Nilsson, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2006-01-19
Ledamot : Thomas Aronsson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Karin Bäckstrand, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Björn Carlén, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Anne-Sophie Crépin, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Jonas Ebbesson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Ing-Marie Gren, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Lennart Hjalmarsson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-02-22
Ledamot : Per-Olov Johansson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-01-17
Ledamot : Bengt Kriström, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Stefan Lundgren, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Bengt Lundegårdh, fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lennart Lundqvist, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Micheletti Michele, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Astri Muren-Chamberlain, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Carl Rova, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Eva Samakovlis, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Thomas Sterner, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Gunilla Öberg, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2007-02-24
Expert : Catherine Hagem, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Expert : Anni Huhtala, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Kanslichef : Joakim Sonnegård, fr.o.m. 2004-10-15 t.o.m. 2007-06-01
Kanslichef : Mikael Åsell, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Magnus Allgulin, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Björn Carlén, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2010-06-29
Kanslisekreterare : Charlotte Korfitsen, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Charlotte Nömmera, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2012-12-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman