: : :

Medverkande i utredning : Charlotte Carrborg

Sök kontaktuppgifter till Charlotte Carrborg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Charlotte Carrborg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Charlotte Carrborg medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om överskuldsättning (Ju 2012:06) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Utredningen om överskuldsättning (Ju 2012:06)


Beteckning : Ju 2012:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:31 och dir. 2013:84
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hedborg, Anna, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Axelsson, Marita, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Bertoft, Jan, fr.o.m. 2012-08-13
Expert : Carrborg, Charlotte, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Elenius, Bertil, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Gustafsson Åström, Anna-Carin, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-04-30
Expert : Larheden, Hanna, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-03-19
Expert : Larsson Klevhill, Malou, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Löfvenholm, Jessica, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Nordquist, Fredrik, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Persson, Annina H, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Sjödahl, Christina, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Smedberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Ström, Per-Arne, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Tetzell, Tomas, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Törneman, Janna, fr.o.m. 2013-03-20 t.o.m. 2013-11-30
Sekreterare : Roth, Paula, fr.o.m. 2013-02-13 t.o.m. 2013-11-30
Sekreterare : de Toro, Sebastian, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2013-12-15

Rapporter

SOU 2013:78Överskuldsättning i kreditsamhället?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2007 års Insolvensutredning (Ju 2007:05) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

2007 års Insolvensutredning (Ju 2007:05)


Beteckning : Ju 2007:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:29, dir. 2008:77 och dir. 2009:41
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ertsborn, Jan, fr.o.m. 2007-04-19 t.o.m. 2010-01-31
Sakkunnig : Agevik, Eva, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Sakkunnig : Lundqvist, Amina, fr.o.m. 2008-05-05 t.o.m. 2010-01-31
Sakkunnig : Ludwigs, Fredrik, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2008-05-04
Sakkunnig : Walterson, Frank, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Aston Brovall, Charlott, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Björnram, Peter, fr.o.m. 2008-08-20 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Carrborg, Charlotte, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2008-09-24
Expert : Cronberg, Eva, fr.o.m. 2007-11-28 t.o.m. 2008-09-24
Expert : Hamskär, Ingemar, fr.o.m. 2007-07-11 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Holmberg Lüning, Marie, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Gustafsson, Elisabeth, fr.o.m. 2007-08-31 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Lindberg-Elmgren, Susanne, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2008-11-02
Expert : Ljung, Anna, fr.o.m. 2008-08-20 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Mellqvist, Mikael, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Morgell, Nils-Bertil, fr.o.m. 2007-06-13 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Månsson, Claes, fr.o.m. 2007-09-29 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Möller, Mikael, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Olsson, Per, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Palmér, Eugène, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Persson, Annina H, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Selander, Erik, fr.o.m. 2008-08-20 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Strandberg, Charlotte, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2008-09-24
Expert : Swartling, Odd, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Wigart, Anne, fr.o.m. 2007-05-28 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Zingmark, Micael, fr.o.m. 2007-05-23 t.o.m. 2007-06-12
Sekreterare : Billing, Anna, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2010-02-28
Sekreterare : Olsson, Per, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2008-10-31

Rapporter

SOU 2008:82Vägen tillbaka för överskuldsatta – delbetänkande
SOU 2010:2Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Underhållsstödsutredningen (S 2002:07) [ Avslutad 2003 ] [ Expert ]

Underhållsstödsutredningen (S 2002:07)


Beteckning : S 2002:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-03-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:39
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wickström, Anita, fr.o.m. 2002-03-07
Sakkunnig : Ludwigs, Fredrik, fr.o.m. 2002-10-14
Sakkunnig : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2002-04-02 t.o.m. 2002-10-13
Sakkunnig : Nyman, Torkel, fr.o.m. 2002-10-14
Sakkunnig : Olofsson, Kristina, fr.o.m. 2002-04-02
Sakkunnig : Orrell, Margareta, fr.o.m. 2002-04-02
Sakkunnig : Waltersson, Frank, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : André, Torgny, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Bejstam, Lars, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Carrborg, Charlotte, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Jacobsson, Kerstin, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Jalmert, Lars, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Marnell, Anna, fr.o.m. 2002-04-02
Sekreterare : Hållenius, Charlotta, fr.o.m. 2002-03-11 t.o.m. 2003-04-30
Sekreterare : Nilsson, Tom, fr.o.m. 2002-06-01 t.o.m. 2003-04-30

Rapporter

SOU 2003:42Ett reformerat underhållsstöd
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2002:39
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman