Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Catharina Lindberg

Sök kontaktuppgifter till Catharina Lindberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Catharina Lindberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Catharina Lindberg medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om översyn av läkemedelsförmånen (S 1999:06) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Utredningen om översyn av läkemedelsförmånen (S 1999:06)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-06-03
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:35
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:143 Rapport om förskrivningsregler. Förtydligande om gällande regler för att ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen.
SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen + bilagedel
Medverkande :
Särskild utredare : Olof Edhag, f.d. överdirektör, fr.o.m. 1999-06-03
Sakkunnig : Anders Blanck, departementsråd, fr.o.m. 2000-02-08
Sakkunnig : Marianne Boivie, projektledare, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Kjell Ellström, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Henrik Gaunitz, departementssekreterare, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 2000-04-09
Sakkunnig : Charlotta Gustafsson, departementsråd, fr.o.m. 2000-04-10
Sakkunnig : Anders Hedberg, ekonom, fr.o.m. 1999-11-18
Sakkunnig : Sven Hegelund, chefsekonom, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 1999-10-14
Sakkunnig : Pontus Johansson, ekonom, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 1999-11-17
Sakkunnig : Gabriella Kollander-Fållby, sekreterare, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Charlotta Lokrantz, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-05-02
Sakkunnig : Stojan Zavisic, kansliråd, fr.o.m. 1999-06-23
Sakkunnig : Lennart Östblom, kansliråd, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 2000-02-07
Expert : Ingegerd Agenäs, apotekare, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Anita Berlin-Wahlén, forskningschef, fr.o.m. 1999-06-23 t.o.m. 1999-10-31
Expert : Per Carlsson, professor, fr.o.m. 1999-08-30
Expert : Anders Carlsten, förbundsordförande, fr.o.m. 1999-10-15
Expert : Catharina Lindberg, enhetschef, fr.o.m. 1999-10-15
Expert : Thomas Lönngren, produktionschef, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Håkan Mandahl, vice verkst. direktör, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Berndt Nilsson, organisationsordförande, fr.o.m. 2000-03-01
Expert : Ragnar Norrby, professor, fr.o.m. 1999-06-23
Expert : Tony Rydberg, apoteksdirektör, fr.o.m. 1999-10-15
Expert : Britt-Marie Skoglösa, förbundsordförande, fr.o.m. 2000-02-08
Expert : Mats Widerström, överläkare, fr.o.m. 1999-06-23
Sekreterare : Anita Berlin-Wahlén, forskningschef, fr.o.m. 1999-11-01
Sekreterare : Gunnar Fahlberg, f.d. chefsjurist, fr.o.m. 2000-05-01 t.o.m. 2000-09-15
Sekreterare : Bengt Sjöberg, chefsjurist, fr.o.m. 1999-07-19 t.o.m. 2000-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:35 Översyn av läkemedelsförmånen

Speciallivsmedelsutredningen (S 1997:22) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]
Speciallivsmedelsutredningen (S 1997:22)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1997-12-04
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:140.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 1999:114 Mat som medicin.
Medverkande :
Särskild utredare : Ylva Schmidt, jämställdhetsexpert, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Birgitta Bratthall, kansliråd, fr.o.m. 1998-06-22
Expert : Kerstin Erni, apotekare, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Olle Hernell, professor, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Solveig Johansson, kanslichef, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Catharina Lindberg, enhetschef, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Anders Lindström, kanslichef, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Gunn Nyberg, chefsdietist, fr.o.m. 1998-11-02
Expert : Kristina Sjölin, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1998-06-01
Expert : Ulf Winblad, utredare, fr.o.m. 1998-06-01
Sekreterare : , Peters, Hans 1:e landstingsrådssekreterare, fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-10-31
Sekreterare : Gunnel Åkesson, utredare, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 1999-10-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:114 Mat som medicin [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (S 1996:09) för prisreglering av läkemedel [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Kommittén (S 1996:09) för prisreglering av läkemedel
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:120.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:165 Läkemedel i priskonkurrens Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Sven-Olof Karlsson, landstingsdirektör, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Birgitta Bratthall, kansliråd, fr.o.m. 1997-02-01
Ledamot : Margaretha Granborg, departementssekreterare, fr.o.m. 1997-02-01
Sakkunnig : Marianne Boivie, projektledare, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : David Andersson, enhetschef, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Bertil Bergman, verkst. direktör, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Anders Broström, stabschef, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Catharina Lindberg, enhetschef, fr.o.m. 1997-02-01
Expert : Tom Nilsson, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1997-02-10
Sekreterare : Kristina Bratteberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:165 Läkemedel i priskonkurrens [ pdf |Paragraftecken ]
Specialisttaxeutredningen (S 1992:03) [ Avslutad 1993 ] [ Expert ]
Specialisttaxeutredningen (S 1992:03)
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1993
Direktiv för se dir. 1992:29.
Utredningen har avgett :
SOU 1992:118 Taxa för vård hos privat- praktiserande specialistläkare. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Per-Ove Karlsson, bitr. försäkringskassedirektör
Expert : Monica Albertsson, departementssekreterare
Expert : Per-Olof Bürén, departementssekreterare
Expert : Björn Ekwall, direktör
Expert : Bo Jordin, koordinator
Expert : Catharina Lindberg, enhetschef
Expert : Rikard Morawski, överläkare
Expert : Kerstin Sjöberg, utredare
Sekreterare : Barbro Wall, avdelningsdirektör, t.o.m. 1992-12-18
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:29 Översyn av läkarvårdstaxan

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:118 Arvoden för vård hos privatpraktiserande läkare [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman