: : :

Medverkande i utredning : Carina Krantz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Carina Krantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Carina Krantz medverkat i:

Organisationskommittén (S 1997:13) för bildandet av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Organisationskommittén (S 1997:13) för bildandet av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa


Beteckning : S 1997:13
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:94.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Gustafsson, Ulla Y., fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Andersson, Hasse, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Boström, Lars Gunnar, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Carlström, Marianne, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Eriksson, Eva, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Gustavsson, Per, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Johansson, Bengt, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Skårvik, Kenth, fr.o.m. 1997-07-01
Sakkunnig : Geiryd, Göran, fr.o.m. 1997-07-01
Sakkunnig : Nordlund, Jan, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-08-31
Sakkunnig : Thorslund, Bertil, fr.o.m. 1997-09-01
Expert : Dragovski, Ulf, fr.o.m. 1997-10-10
Expert : Persson, Helena, fr.o.m. 1997-10-10
Sekreterare : Krantz, Carina, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1998-12-31

Rapporter

SOU 1998:149Att bilda försäkringskassa i
Västra Götaland.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:94
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:149 Att bilda försäkringskassa i Västra Götaland [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman