: : :

Medverkande i utredning : Blanka Kruljac

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Blanka Kruljac

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Blanka Kruljac medverkat i ( 2 st. ):

2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04)


Beteckning : 2000:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2003-02-21
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-04-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:27 och dir. 2001:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Pripp, Nina, fr.o.m. 2000-06-15 t.o.m. 2002-03-31
Sakkunnig : Gulliksson, Mikael, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Sakkunnig : Nilsson, Eveline, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Sakkunnig : Nilsson Hjorth, Bob, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2002-03-31
Sakkunnig : Wellhagen, Björn, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Birgersson, Ingrid, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2001-02-28
Expert : Brattström, Margareta, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Burman, Camilla, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Gustafsson, Jan-Erik, fr.o.m. 2001-03-01 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Johansson, Sven-Åke, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Kjellson, Bengt, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Kruljac, Blanka, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Perbo, Ulf, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2002-03-31
Expert : Uggla, Ingrid, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Nilsson Hjort, Bob, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2002-02-28
Sekreterare : Westberg, Madeleine, fr.o.m. 2000-08-07 t.o.m. 2002-03-31

Rapporter

SOU 2002:21Att äga sin lägenhet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2000:27
Dir. 2001:105
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Bostadsrättsutredningen (Ju 1996:10) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Bostadsrättsutredningen (Ju 1996:10)


Beteckning : Ju 1996:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1996-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 1996:108 och dir. 1997:116.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Koch, Michaël, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 2000-01-31
Särskild utredare : Pripp, Nina, fr.o.m. 1997-02-10 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bystedt, Ann-Christine, fr.o.m. 1999-01-21 t.o.m. 2000-01-31
Sakkunnig : Cederstierna, Nils, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1998-10-04
Sakkunnig : Gustafsson, Mattias, fr.o.m. 1997-06-11 t.o.m. 1999-01-20
Sakkunnig : Hardvik Åkerström, Lotta, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 2000-01-31
Sakkunnig : Sjöblom, Anne, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1997-06-10
Expert : Albrecht, Håkan, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1999-01-14
Expert : Blomqvist, Ulrika, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Borgecrona, Yvonne, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Fischer, Gösta, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Jensen, Ulf, fr.o.m. 1997-11-17 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Johansson, Ulf, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Kruljac, Blanka, fr.o.m. 1999-01-15 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Lindén, Bo, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Olsson, Göran, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Thorslund, Sverker, fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 2000-01-31
Expert : Uggla, Ingrid, fr.o.m. 1997-03-20 t.o.m. 2000-01-31
Sekreterare : Nilsson Hjorth, Bob, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2000-01-31
Bitr. sekreterare : Forssman, Fredrik, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-09-30

Rapporter

SOU 1998:80Bostadsrättsregister – delbetänkande
SOU 2000:2Olika bostadsrättsfrågor – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1996:108
Dir. 1997:116
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:80 Bostadsrättsregister [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2000:2 Olika bostadsrättsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman