Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Björn Risinger På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Björn Risinger på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Björn Risinger

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Björn Risinger medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03) [ Avslutad 2011 ] [ Organisationsutredare ]
Utredningen om inrättandet av en ny myndighet för Havs- och vattenmiljö (M 2010:03)
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2011
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2010-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:68, dir. 2011:12 och dir. 2011:14
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Delrapport 1 Gränsdragning av verksamheter för en myndighet för havs- och vattenmiljö - analysfas
Delrapport 2 Förslag till anslag m.m. för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö
Delrapport 3 Om Havs- och vattenmyndighetens organisering och lokalisering - genomförandefas
Delrapport 4 Om vissa frågor rörande ansvarsfördelning och samverkan mellan nationell och regional vattenmiljöförvaltning (dir. 2011:14)
Delrapport 5 Samverkansformer och beställarstyrning - Havs- och vattenmyndighetens verksamhet avseende FoU och andra uppgifter
Medverkande :
Utredare : Folke Larsson, K, fr.o.m. 2010-06-17
Organisationsutredare : Björn Risinger, länsöverdirektör, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Anna Ahlén, ämnesråd, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Robert Andrén, departementsråd, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-02-15
Expert : Johan Bergström Ring, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Rolf Carman, departementssekreterare, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Nils Eklund, avdelningschef, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Helena Ewenfält, kansliråd, fr.o.m. 2011-02-16 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Dan Hultgren, rådgivare, fr.o.m. 2010-10-06 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Sofia Karlsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2011-01-10 t.o.m. 2011-06-30
Expert : Johan Rantanen, departementsråd, fr.o.m. 2010-11-25 t.o.m. 2011-06-30
Avdelningschef : Anna Jöborn, fr.o.m. 2011-05-15 t.o.m. 2011-06-30
Ekonomichef : Stefan Jansson, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2011-06-30
Kommunikationschef : Maud Larsen, fr.o.m. 2011-03-07 t.o.m. 2011-06-30
Enhetschef : Thomas Johansson, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2011-06-30
Personalchef : Jennie Knutsson, fr.o.m. 2011-06-07 t.o.m. 2011-06-30
Huvudsekreterare : Folke Larsson, K, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-08-18
Sekreterare : Ingela Englund, fr.o.m. 2010-06-17 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Maria Hellsten, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-06-30
Sekreterare : Lotta Lauritz, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2011-02-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Gränsskogsutredningen (Jo 2008:04) [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]
Gränsskogsutredningen (Jo 2008:04)
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-08-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:98
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:30 Skog utan gräns?
Medverkande :
Särskild utredare : Björn Risinger, länsöverdirektör, fr.o.m. 2008-09-18
Sekreterare : Lotta Lauritz, jur.kand., fr.o.m. 2008-10-10 t.o.m. 2009-04-15
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:30 Skog utan gräns? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Miljöbalkskommittén (M 1999:03) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]
Miljöbalkskommittén (M 1999:03)
Departement : Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1999-12-22
Direktiv för kommittén, se dir. 1999:109, dir. 2001:25, dir. 2002:37 och dir. 2003:61
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken. Vissa lagtekniska frågor
SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling. Ett principbetänkande
SOU 2002:107 Bestämmelser om miljökvalitet. Ramdirektivet för vatten
SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning
SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler
SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation
SOU 2005:59 "Miljöbalken, miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter"
Medverkande :
Ordförande : Ulf Bjällås, hovrättslagman, fr.o.m. 1999-12-22
Ledamot : Carina Adolfsson-Elgestam, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Catharina Elmsäter-Svärd, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-08-29 t.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Marithe Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Eva Hallström, partistyrelseledamot, fr.o.m. 2002-11-18
Ledamot : Göte Jonsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2000-08-27
Ledamot : Lars Lindblad, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-12-01
Ledamot : Maggi Mikaelsson, landshövding, fr.o.m. 2000-05-02 t.o.m. 2002-01-31
Ledamot : Stig Nilsson, kommunalråd, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2004-11-23
Ledamot : Sören Norrby, f.d. led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Carina Ohlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Roy Resare, biokemist, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2001-11-30
Ledamot : Birgitta Sellén, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-11-25
Ledamot : Hans Stenberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2000-03-07
Ledamot : Willy Söderdahl, fr.o.m. 2002-02-01
Ledamot : Roger Tiefensee, led. av riksdagen, fr.o.m. 2002-11-26
Ledamot : Maria Wetterstrand, led. av riksdagen, fr.o.m. 2001-12-01 t.o.m. 2002-11-17
Sakkunnig : Egon Abresparr, departementsråd, fr.o.m. 2002-04-02
Sakkunnig : Kathrin Flossing, kammarrättslagman, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2003-04-30
Sakkunnig : Stefan Rubenson, chef Statens va-nämnd, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-04-01
Expert : Karolina Ardesjö-Lundén, miljöjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Mårten Bengtsson, advokat, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Catharina Bergqvist Levin, bitr. riksåklagare, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2001-12-31
Expert : Karin Björkman, kriminalinspektör, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Fredrik Bonde, chefsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Kerstin Cederlöf, direktör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Monica Daoson, kansliråd, fr.o.m. 2002-10-15
Expert : Gunnar Edenman, kammarråd, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Ann-Sofie Eriksson, miljöingenjör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Gustaf Eriksson, jurist, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Martin Eriksson, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2002-08-01
Expert : Tobias Eriksson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2002-10-15
Expert : Agneta Gardar, jurist, fr.o.m. 2001-02-13 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Anders Hedberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2004-10-17
Expert : Anders Holmgren, departementsråd, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars Holmgård, rådman, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Tore Jansson, f.d. miljöråd, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Stefan Johansson, ämnesråd, fr.o.m. 2003-01-01 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Ulrik Johansson, bolagsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Stefan Karlmark, bitr. chefsåklagare, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Anders Klahr, jurist, fr.o.m. 2002-08-02 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Kerstin Kvarnström, miljövårdsdirektör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Anders Lindh, verkst. direktör, fr.o.m. 2001-05-10
Expert : Gabriel Michanek, professor, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars-Olof Mikaelsson, kansliråd, fr.o.m. 2001-09-15 t.o.m. 2002-05-12
Expert : Joakim Munter, rådman, fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m. 2002-01-31
Expert : Åsa Nord, hovrättsassessor, fr.o.m. 2002-03-01 t.o.m. 2002-10-13
Expert : Håkan Nordling, lagman, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Elin Olaisson, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-10-18
Expert : Thomas Rahmn, f.d. miljöråd, fr.o.m. 2001-02-13 t.o.m. 2003-04-07
Expert : Cecilia Renfors, departementsråd, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Solveig Riberdahl, f.d. bitr. riksåklagare, fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Björn Risinger, direktör, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Stefan Rubenson, chef Statens va-nämnd, fr.o.m. 2002-04-02
Expert : Magnus Sandström, förste länsjurist, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Rolf Strömberg, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2000-05-29
Expert : Lars Wallinder, rättssakkunnig, fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2004-09-15
Expert : Gia Wickbom, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2001-09-14
Expert : Henrik Wingfors, departementssekreterare, fr.o.m. 2001-02-20 t.o.m. 2004-09-15
Sekreterare : Camilla Olsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2003-02-15 t.o.m. 2004-04-30
Sekreterare : Anders Lillienau, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-11-01
Sekreterare : Erik Nyström, fr.o.m. 2003-08-01 t.o.m. 2003-12-31
Sekreterare : Johan Svensson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2000-04-03 t.o.m. 2003-01-31
Sekreterare : Anna Tiberg, hovrättsassessor, fr.o.m. 2001-03-01
Huvudsekreterare : Anna-Lena Rosengardten, miljöråd, fr.o.m. 2000-03-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman