: : :

Medverkande i utredning : Björn Kristiansson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Björn Kristiansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Björn Kristiansson medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06) [ Avslutad 2016 ] [ Expert ]

Utredningen om EU:s revisionspaket (Ju 2014:06)


Beteckning : Ju 2014:06
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2017-03-22
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-03-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:36, dir. 2015:13 och dir. 2015:89
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ståhl, Kristina, fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2016-04-28
Sakkunnig : Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Sakkunnig : Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Sakkunnig : Kindberg, Anna, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2014-06-22
Sakkunnig : Olsson, Catarina, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Agélii, Helene, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Björk, Bodil, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Diamant, Adam, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : af Ekenstam, Anna-Clara, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Kristiansson, Björn, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Lagerqvist, Elisabeth, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Norberg, Claes, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Sandart, Charlotte, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2015-06-02
Expert : Schultz, Mårten, fr.o.m. 2015-05-06 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Sjöman, Erik, fr.o.m. 2015-09-23 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Stattin, Daniel, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Expert : Stenhammar, Mats, fr.o.m. 2014-04-15 t.o.m. 2016-04-28
Sekreterare : Claesson, Björn, fr.o.m. 2014-05-13 t.o.m. 2015-04-01
Sekreterare : Gutrad, Dina, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2016-05-30

Rapporter

SOU 2015:49Nya regler för revisorer och revision
SOU 2016:34Revisorns skadeståndsansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:49 Nya regler för revisorer och revision [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kapitaltäckningsutredningen (Fi 2012:05) [ Avslutad 2013 ] [ Expert ]

Kapitaltäckningsutredningen (Fi 2012:05)


Beteckning : Fi 2012:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-13
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:34, dir. 2012:94 och dir. 2013:47
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Walberg, Mats, fr.o.m. 2012-04-19
Expert : Anderkvist, Maria, fr.o.m. 2013-04-09
Expert : Bengtsson, Elias, fr.o.m. 2012-06-04
Expert : Blommé, Linnea, fr.o.m. 2012-06-04
Expert : Edvardsson, Camilla, fr.o.m. 2012-06-04
Expert : Kristiansson, Björn, fr.o.m. 2012-06-04
Expert : Larshamre, Helena, fr.o.m. 2012-06-04
Expert : Larsson, Maria, fr.o.m. 2012-06-04
Expert : Matz, Henrik, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-04-09
Expert : Rodhe, Rasmus, fr.o.m. 2013-05-06
Expert : Wallgren, Arvid, fr.o.m. 2012-06-04 t.o.m. 2013-05-06
Sekreterare : Nordgren, Jenny, fr.o.m. 2012-06-01
Sekreterare : Söderberg, Ulrika, fr.o.m. 2012-04-19

Rapporter

SOU 2013:65Förstärkta kapitaltäckningsregler
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:65 Förstärkta kapitaltäckningsregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén om svensk kod för bolagsstyrning (Ju 2004:10) [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]

Kommittén om svensk kod för bolagsstyrning (Ju 2004:10)


Beteckning : Ju 2004:10
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2006-02-27
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-09-30
Direktiv för kommittén, se dir. 2004:132
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Åsbrink, Erik, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Brandinger, Rune, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Dahlbäck, Claes, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Forseke, Karin, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Forsgårdh, Lars-Erik, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Halvarsson, Eva, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Mårtensson, Arne, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Nivert, Marianne, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Otterbeck, Lars, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Paulsson, Henrik, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Ledamot : Rydén, Bengt, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Sekreterare : Kristiansson, Björn, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-17
Sekreterare : Lekvall, Per, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-02-15

Rapporter

SOU 2004:130Svensk kod för bolagsstyrning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2004:132
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Förtroendekommissionen (SB 2002:01) [ Avslutad 2004 ] [ Bitr. sekreterare ]

Förtroendekommissionen (SB 2002:01)


Beteckning : SB 2002:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2005-02-25
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-09-05
Direktiv för kommissionen, se dir. 2002:115 och dir. 2003:115
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Åsbrink, Erik, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Edin, PO, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Hulgaard, Bodil, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-01-19
Ledamot : Nivert, Marianne, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Rydén, Bengt, fr.o.m. 2002-09-06 t.o.m. 2004-04-30
Ledamot : Torell, Lena, fr.o.m. 2004-01-20 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Brandinger, Rune, fr.o.m. 2003-05-19 t.o.m. 2004-04-30
Expert : Wieslander, Jens, fr.o.m. 2003-12-16 t.o.m. 2004-04-30
Huvudsekreterare : Lekvall, Per, fr.o.m. 2003-10-13 t.o.m. 2004-05-31
Huvudsekreterare : Rossander, Olle, fr.o.m. 2002-11-11 t.o.m. 2004-01-31
Sekreterare : Bäckström, Hans, fr.o.m. 2004-02-09 t.o.m. 2004-04-08
Sekreterare : Skog, Rolf, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2004-03-31
Sekreterare : Stångberg, Olle, fr.o.m. 2003-11-01 t.o.m. 2004-04-30
Sekreterare : Viidas, Kristian, fr.o.m. 2004-02-06 t.o.m. 2004-03-31
Bitr. sekreterare : Byléhn, Monika, fr.o.m. 2002-12-09 t.o.m. 2004-04-30
Bitr. sekreterare : Danielsson, Peter, fr.o.m. 2003-01-07 t.o.m. 2004-04-30
Bitr. sekreterare : Kristiansson, Björn, fr.o.m. 2003-12-08 t.o.m. 2004-04-07

Rapporter

SOU 2004:46Svensk kod för bolagsstyrning
SOU 2004:47Näringslivet och förtroendet – Sammanfattning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:115
Dir. 2003:115
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman