: : :

Medverkande i utredning : Birgitta Danell

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Birgitta Danell

Utredning som Birgitta Danell medverkat i:

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04)


Beteckning : Jo 2004:04
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-16
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:80 och dir. 2005:60
Lokal :
Uppdraget därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Norbelie, Bertil, fr.o.m. 2004-06-17
Expert : Danell, Birgitta, fr.o.m. 2005-01-26
Expert : Norgren, Agneta, fr.o.m. 2005-01-26
Eriksson, Lasse, fr.o.m. 2005-01-26
Hedhammar, Åke, fr.o.m. 2005-01-26
Jägsander, Kenneth, fr.o.m. 2005-01-26
Ohlsson, Sven-Peter, fr.o.m. 2005-01-26
Rosenberg, Helena, fr.o.m. 2005-01-26
Säll, Jan-Olof, fr.o.m. 2005-01-26
Wahlgren, Björn, fr.o.m. 2005-01-26
Wikbladh, Jöran, fr.o.m. 2005-01-26
Sekreterare : Arvelius, Per, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-09-30
Bitr. sekreterare : Persson, Kerstin, fr.o.m. 2004-12-01 t.o.m. 2005-09-15

Rapporter

SOU 2005:75Hundgöra – att göra hundar som gör nytta
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2004:80
Dir. 2005:60
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:75 Hundgöra – att göra hundar som gör nytta [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman