: : :

Medverkande i utredning : Bertil Koch

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bertil Koch

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bertil Koch medverkat i ( 5 st. ):

Arbetsgruppen med uppgift att utforma ett kompletterande stöd till patientgrupper som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av tandvård (S 2009:C)
Arbetsgruppen med uppgift att utforma ett kompletterande stöd till patientgrupper som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av tandvård (S 2009:C)
Departement : Socialdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2009-05-18
Arbetsgruppen ska avsluta sitt arbete senast den 1 november 2010.
Medverkande :
Ordförande : Curt Malmborg, generaldirektör, fr.o.m. 2009-04-15
Expert : Gunnel Håkansson, odontologisk expert, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-10-31
Björn Klinge, Karolinska Institutet, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2010-10-31
Bertil Koch, tidigare tandvårdschef och verksam vid SKL, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2010-10-31
Lars Sjödin, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2010-10-31
Inger Stenberg, Landstinget i Västra Götaland, fr.o.m. 2010-02-04 t.o.m. 2010-09-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 (S 2000:03) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 (S 2000:03)


Beteckning : S 2000:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2003-02-28
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-09-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:65
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sundström, Anders, fr.o.m. 2001-11-28
Sakkunnig : Almström, Bjarne, fr.o.m. 2001-01-02
Sakkunnig : Odencrants, Karin, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Santesson Kurti, Helena, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Sundberg, Hans, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Vestergren, Håkan, fr.o.m. 2001-02-01
Expert : Koch, Bertil, fr.o.m. 2001-02-01
Sekreterare : Ekman, Agneta, fr.o.m. 2001-01-01
Sekreterare : Nilsson Kelly, Karin, fr.o.m. 2001-02-01

Rapporter

SOU 2001:36Bättre tandvårdsförsäkring för äldre
SOU 2002:53Tandvården 2010
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:65
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:36 Bättre tandvårdsförsäkring för äldre [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2002:53 Tandvården till 2010 [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om ny inriktning på tandvårdsförsäkringen (S 1997:10) [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om ny inriktning på tandvårdsförsäkringen (S 1997:10)


Beteckning : S 1997:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:86.
Lokal :
0

Sammansättning


Olsson, Karin, fr.o.m. 1997-06-19
Sakkunnig : Allard-Ringborg, Solveig, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Almström, Bjarne, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Björlin, Olof, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Bürén, Per-Olof, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Enocksson, Sten Arne cheftandläkare, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Funseth, Agneta, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Leisnert, Leif, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Lund, Karin, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Sandström, Krister, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Schönberg, Leena, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Sundberg, Hans, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Wijkström, Anitha, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Wittorp, Birgitta, fr.o.m. 1997-09-01
Expert : Franzon, Bengt, fr.o.m. 1997-10-03
Expert : Pälvärinne, Raimo, fr.o.m. 1997-10-03
Expert : Sundeman, Birgitta, fr.o.m. 1997-10-03
Sekreterare : Englund, Eva-Lena, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1998-01-31
Sekreterare : Koch, Bertil, fr.o.m. 1997-06-24 t.o.m. 1998-01-31

Rapporter

SOU 1998:2Tänder hela livet – nytt
ersättningssystem för vuxentandvård.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:86
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:2 Tänder hela livet – nytt ersättningssystem för vuxentandvården [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgruppen (S 1996:D) med uppgift att omstrukturera tandvårdsförsäkringen [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]
Arbetsgruppen (S 1996:D) med uppgift att omstrukturera tandvårdsförsäkringen Organ inom Regeringskansliet
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1997
Utredningen har avgett :
Ds 1997:16 Tandvårdsförsäkring i omvandling Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Karin Olsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Bitte Ahlborg, sjukhustandläkare, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Bjarne Almström, avdelningschef, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Olof Björlin, utredningssekreterare, fr.o.m. 1996-12-10
Ledamot : Per-Olof Bürén, kansliråd, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Margareta Bäckskog, styrelseledamot, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Agneta Ekman, övertandläkare, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Solveig Johansson, kanslichef, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Bertil Kock, tandvårdsdirektör, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Hans Sundberg, medicinalråd, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Anitha Wijkström, leg, fr.o.m. 1996-09-17
Ledamot : Birgitta Wittorp, kansliråd, fr.o.m. 1996-09-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1997:16
Samordningsdelegationen (S 1994:02) för tandvårdsreformen [ Avslutad 1994 ] [ Sakkunnig ]
Samordningsdelegationen (S 1994:02) för tandvårds- reformen
Departement : Socialdepartementet
Status : Avslutad 1994
Direktiv för se dir. 1994:6.
Medverkande :
Ordförande : Christer Lindblom, led. av riksdagen /fp, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Bjarne Almström, avdelningschef, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Sten Arne Enocksson, tandläkare, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Jan Håkansson, övertandläkare, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Göran Koch, professor, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Ulla B. Sandberg, utredare, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Krister Sandström, tandläkare, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Hans Sundberg, medicinalråd, fr.o.m. 1994-03-15
Ledamot : Anitha Wijkström, förbundsordförande, fr.o.m. 1994-03-15
Sakkunnig : Ragnar Gunneberg, vice verkst. direktör, fr.o.m. 1994-03-15
Sakkunnig : Lars-Göran Karlsson, direktör, fr.o.m. 1994-03-15
Sakkunnig : Bertil Koch, tandvårdsdirektör, fr.o.m. 1994-03-15
Sakkunnig : Monica Melander, förbundsordförande, fr.o.m. 1994-03-15
Sakkunnig : Birgitta Sundeman, enhetschef, fr.o.m. 1994-03-15
Sakkunnig : Sven-Eric Svensson, direktör, fr.o.m. 1994-03-15
Sekreterare : Susanne Asplund, tjänsteman, fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 1994-06-30
Sekreterare : Elisabet Sundén, administrativ chef, fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 1994-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:6

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman