: : :

Medverkande i utredning : Bertil Koch

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bertil Koch

Utredningar som Bertil Koch medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 (S 2000:03) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Utredningen Tandvårdsöversyn 2000 (S 2000:03)


Beteckning : S 2000:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2003-02-28
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-09-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:65
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sundström, Anders, fr.o.m. 2001-11-28
Sakkunnig : Almström, Bjarne, fr.o.m. 2001-01-02
Sakkunnig : Odencrants, Karin, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Santesson Kurti, Helena, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Sundberg, Hans, fr.o.m. 2001-02-01
Sakkunnig : Vestergren, Håkan, fr.o.m. 2001-02-01
Expert : Koch, Bertil, fr.o.m. 2001-02-01
Sekreterare : Ekman, Agneta, fr.o.m. 2001-01-01
Sekreterare : Nilsson Kelly, Karin, fr.o.m. 2001-02-01

Rapporter

SOU 2001:36Bättre tandvårdsförsäkring för äldre
SOU 2002:53Tandvården 2010
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2000:65
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:36 Bättre tandvårdsförsäkring för äldre [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2002:53 Tandvården till 2010 [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om ny inriktning på tandvårdsförsäkringen (S 1997:10) [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om ny inriktning på tandvårdsförsäkringen (S 1997:10)


Beteckning : S 1997:10
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:86.
Lokal :
0

Sammansättning


Olsson, Karin, fr.o.m. 1997-06-19
Sakkunnig : Allard-Ringborg, Solveig, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Almström, Bjarne, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Björlin, Olof, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Bürén, Per-Olof, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Enocksson, Sten Arne cheftandläkare, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Funseth, Agneta, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Leisnert, Leif, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Lund, Karin, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Sandström, Krister, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Schönberg, Leena, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Sundberg, Hans, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Wijkström, Anitha, fr.o.m. 1997-09-01
Sakkunnig : Wittorp, Birgitta, fr.o.m. 1997-09-01
Expert : Franzon, Bengt, fr.o.m. 1997-10-03
Expert : Pälvärinne, Raimo, fr.o.m. 1997-10-03
Expert : Sundeman, Birgitta, fr.o.m. 1997-10-03
Sekreterare : Englund, Eva-Lena, fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1998-01-31
Sekreterare : Koch, Bertil, fr.o.m. 1997-06-24 t.o.m. 1998-01-31

Rapporter

SOU 1998:2Tänder hela livet – nytt
ersättningssystem för vuxentandvård.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:86
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:2 Tänder hela livet – nytt ersättningssystem för vuxentandvården [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman