Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Bert Lindberg

Sök kontaktuppgifter till Bert Lindberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Bert Lindberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bert Lindberg medverkat i ( 3 st. ):

Näringsförbudslagsutredningen (N 1996:03) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Näringsförbudslagsutredningen (N 1996:03)
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1996:20.
Utredningen har avgett :
SOU 1997:123 Ett effektivare näringsförbud. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Eugéne Palmér, länskronodirektör, fr.o.m. 1996-08-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Bodil Björninger-Sjökvist, länskronodirektör, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Elisabeth Fura, advokat, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Margareta Gårdmark-Nylén, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Leena Kangas, polisöverintendent, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Bert Lindberg, länsskattechef, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Gunnar Stettler, statsåklagare, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Lena Strindberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Ebba Sverne, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Frank Walterson, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Per Winberg, förbundsjurist, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Expert : Christer Östlund, förbundsjurist, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Charlotte Abrahamsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1997-10-05
Sekreterare : Petra Bengtsson, tf. hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-03-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:123 Ett effektivare näringsförbud [ pdf |Paragraftecken ]
Branschsaneringsutredningen (Ju 1995:11) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]
Branschsaneringsutredningen (Ju 1995:11)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1997
Direktiv för se dir. 1995:142 och dir. 1997:14.
Lokal : Regeringsgatan 30-32, 103 33 STOCKHOLM, tel. 08-405 4866 (Söderholm), 405 4516 (Emanuelsson Korsell)
Utredningen har avgett :
SOU 1996:172 Licensavgift - en principskiss Utredningen har avgett
SOU 1997:111 Branschsanering och andra metoder mot ekobrott Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Ulf Adelsohn, landshövding, fr.o.m. 1995-11-16 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Sayed Aly, fil.kand, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Peter Ander, direktör, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Anneli Bergholm, polisintendent, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Björn Blomqvist, ämnessakkunnig, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Anna-Lena Dahlqvist, statsåklagare, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-11-14
Expert : Yngve Engström, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1996-09-04
Expert : Thomas Fredén, ombudsman, fr.o.m. 1996-02-20 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Bo Hillman, revisionsdirektör, fr.o.m. 1997-02-03 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Klas-Erik Hjorth, revisor, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Susanne Holmström, bitr. länskronodirektör, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Peter Högberg, avdelningsdirektör, fr.o.m. 1996-06-25 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Leif Jennekvist, polisöverintendent, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-01-15
Expert : Hans Johansson, direktör, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Bert Lindberg, länsskattechef, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Dan Magnusson, professor, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Barbro Palmerlund, ordförande, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Irene Reuterfors-Mattsson, förbundsjurist, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Staffan Sandström, departementsråd, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Herbert Silbermann, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-09-05 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Gunnel Skeppholm, tf. statsåklagare, fr.o.m. 1996-11-15 t.o.m. 1997-09-15
Expert : Eva Thorsell, departementssekreterare, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1997-09-15
Sekreterare : Lars Emanuelsson, kammarrättsassessor, fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-10-12
Sekreterare : Inger Söderholm, hovrättsassessor, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1997-09-03
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:172 Licensavgift – en principskiss [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:111 Branschsanering och andra metoder mot ekobrott [ pdf |Paragraftecken ]
Näringsförbudsutredningen (N 1994:01) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
Näringsförbudsutredningen (N 1994:01)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:25.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:01 Ett renodlat näringsförbud Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Erik Östberg, överåklagare, fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Magnus Jisborg, chefskronofogde, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Bert Lindberg, länsskattechef, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Mikael Mellqvist, hovrättsassessor, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Rolf Nilsson, kriminalkommissarie, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Lena Stridsberg, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Frank Walterson, departementssekreterare, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-01-31
Expert : Rolf Åbjörnsson, B advokat, fr.o.m. 1994-06-15 t.o.m. 1995-01-31
Sekreterare : Lennart Guné, assistentåklagare, fr.o.m. 1994-04-27 t.o.m. 1995-01-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:1 Ett renodlat näringsförbud [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman