: : :

Medverkande i utredning : Bengt Kriström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bengt Kriström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bengt Kriström medverkat i ( 4 st. ):

Lösöreköpskommittén (Ju 2013:05) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Lösöreköpskommittén (Ju 2013:05)


Beteckning : Ju 2013:05
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-03-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:28
Lokal : Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 36 16
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Mattsson, Dag, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Ledamot : Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Ledamot : Edlund, Lars, fr.o.m. 2013-03-14 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Forsgren, Mikael, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Håstad, Torgny, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Lagerstedt, Sofie, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Nilstierna, Tom, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-03-03
Sakkunnig : Walterson, Frank, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Falk, Cecilia, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Fredriksson, Ulla, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Frånstedt Lofalk, Lena, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Marcus, Barbro, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Rydstedt, Johan, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Swarting, Odd, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Thorstensson, Anders, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Expert : Wiktor, Mats, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2015-03-03
Sekreterare : Matz, Henrik, fr.o.m. 2013-04-01 t.o.m. 2015-03-31

Rapporter

SOU 2015:18Lösöreköp och registerpant
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (N 2012:05) [ Avslutad 2013 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om fossiloberoende fordonsflotta (N 2012:05)


Beteckning : N 2012:05
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-19
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-07-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Thomas B., Johansson, fr.o.m. 2012-07-05 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Alenius, Jessica, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Alfredsson, Eva, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Alriksson, Agnetha, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Andersson, Stefan, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Axelsson, Svante, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Azar, Christian, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2012-12-16
Sakkunnig : Dahlsson, Henrik, fr.o.m. 2013-10-22 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Dubois, Anna, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Ekman, Michelle, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-10-21
Sakkunnig : Gunnarsson, Viktor, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Hejenstedt, Hillevi, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-04-30
Sakkunnig : Idar Angelov, Elisabet, fr.o.m. 2013-03-05 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Johannesson, Mikael, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Kågeson, Per, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Larsson, Martin, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Lewald, Anders, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Nilsson, Lars E, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Odelram, Fredrik, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-08-31
Sakkunnig : Palm, Martin, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Pettersson, Hans G, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Roth, Anders, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Sunnerstedt, Eva, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Tamm, Ebba, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Wallentin, Anna, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Sakkunnig : Wingfors, Henrik, fr.o.m. 2012-11-01 t.o.m. 2013-12-16
Huvudsekreterare : Kågeson, Per, fr.o.m. 2012-07-05 t.o.m. 2013-10-09
Sekreterare : Hejenstedt, Hillevi, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Jonsson, Lina, fr.o.m. 2012-09-04 t.o.m. 2013-12-31
Sekreterare : Westin, Jonas, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2013-10-31
Holmgren, Kristina, fr.o.m. 2012-09-24 t.o.m. 2013-10-31
Hådell, Olle, fr.o.m. 2012-09-24 t.o.m. 2013-12-16
Johansson, Håkan, fr.o.m. 2012-09-24 t.o.m. 2013-12-16

Rapporter

SOU 2013:84Fossilfrihet på väg – Del 1 och 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)


Beteckning : Fi 2004:18
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-06-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85, dir. 2007:47 och dir. 2011:123
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ordförande : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ordförande : Larsson, Hillevi, fr.o.m. 2006-01-20 t.o.m. 2007-02-24
Ordförande : Nilsson, Annika, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2006-01-19
Ledamot : Aronsson, Thomas, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Bäckstrand, Karin, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Carlén, Björn, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Crépin, Anne-Sophie, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Ebbesson, Jonas, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Gren, Ing-Marie, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Hjalmarsson, Lennart, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-02-22
Ledamot : Johansson, Per-Olov, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-01-17
Ledamot : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lundgren, Stefan, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Lundegårdh, Bengt, fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lundqvist, Lennart, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Michele, Micheletti, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Muren-Chamberlain, Astri, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Rova, Carl, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Samakovlis, Eva, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Sterner, Thomas, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Öberg, Gunilla, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2007-02-24
Expert : Hagem, Catherine, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Expert : Huhtala, Anni, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Kanslichef : Sonnegård, Joakim, fr.o.m. 2004-10-15 t.o.m. 2007-06-01
Kanslichef : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Allgulin, Magnus, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Carlén, Björn, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2010-06-29
Kanslisekreterare : Korfitsen, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Nömmera, Charlotte, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2012-12-01

Rapporter

Rapport 2006:1Medvind i uppförbacke – en studie av den svenska vindkraftspolitiken
Rapport 2007:1A broader palette: The role of tecknology in dimate
Rapport 2007:2Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av Porterhypotesen
Rapport 2007:3Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Rapport 2007:4Sveriges klimatpolitik – värdet av utsläppshandel och valet av målformulering
Rapport 2008:1Att vända skutan – ett hållbart fiske inom räckhåll
Rapport 2008:2Biologisk mångfald – En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken
Rapport 2009:1Suggestions for the Road to Copenhagen
Rapport 2009:2Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor
Rapport 2009:3Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel – ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan
Rapport 2009:4Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?
Rapport 2010:1Etanolens koldioxideffekter – En översikt av forskningen
Rapport 2010:2Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies
Rapport 2010:3Att mäta välfärd och hållbar utveckling – gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler
Rapport 2010:4Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken
Rapport 2010:5Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken
Rapport 2010:6Med klimatet i tankarna – styrmedel för energieffektiva bilar
Rapport 2011:1Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exempel fjärrvärme
Rapport 2011:2Genvägar eller senvägar – vad kostar det oss att avstå från gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Rapport 2011:3Mot nya vatten – vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Rapport 2011:4Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion
Rapport 2012:1Economic evaluation of the High Speed Rail
Rapport 2012:2Peak oil – En ekonomisk analys
Rapport 2012:3Klimatpolitik och ledarskap – vilken roll kan ett litet land spela?
Rapport 2012:4The Role of Life Cycle Assessment in Environmental Policymaking
Rapport 2012:4The Costs and Benefits of Renewable Energy in Scotland
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Skatteväxlingskommittén (Fi 1994:04) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Skatteväxlingskommittén (Fi 1994:04)


Beteckning : Fi 1994:04
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-05
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:11.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Bergqvist, Jan, fr.o.m. 1996-07-01
Ordförande : Nilsson, Lennart, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Andersson, Barbro, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Attefall, Stefan, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Bergqvist, Jan, fr.o.m. 1995-12-14
Ledamot : Bäckström, Lars, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Daléus, Lennart, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Engzell, Bitte, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Hagberg, Michael, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Jonsell, Annika, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Korsberg, Ronny, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Lundgren, Bo, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Staaf-Igelström, Lisbeth, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Wibble, Anne, fr.o.m. 1995-04-01
Ledamot : Wibe, Sören, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1995-12-13
Sakkunnig : Fernlund, Carl Gustaf, fr.o.m. 1995-08-24
Sakkunnig : Kristofferson, Anders, fr.o.m. 1995-03-01
Sakkunnig : Skarell, Gunnar, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1995-08-23
Expert : Axelsson, Svante, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Bergendahl-Gerholm, Maria, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1996-04-17
Expert : Bergqvist, Agneta, fr.o.m. 1995-05-01
Expert : Gladh, Lillemor, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Holmlund, Bertil, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Kahn, Jon, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Kriström, Bengt, fr.o.m. 1995-03-01
Expert : Lodin, Sven-Olof, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Nyberg, Sven, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Oettinger, Christina, fr.o.m. 1996-04-18
Expert : Olsson, Mats, fr.o.m. 1995-04-01
Expert : Svensson, Maude, fr.o.m. 1996-06-01
Expert : Wärmark, Anders, fr.o.m. 1995-04-01
Sekreterare : Brännlund, Runar, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1997-01-31
Sekreterare : Tauberman, Ann-Christin, fr.o.m. 1996-09-19 t.o.m. 1997-01-31
Nordlander, Åke, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1997-01-31
Svensson, Maude, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-01
Svärdsjö, Lena, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1997-03-01

Rapporter

SOU 1997:11Skatter, miljö och syssel-
sättning samt en bilagedel med underlags-
rapporter.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:11

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman