: : :

Medverkande i utredning : Bahar Satar Pour Kolahi

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bahar Satar Pour Kolahi

Utredning som Bahar Satar Pour Kolahi medverkat i:

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) [ Pågående ] [ Biträdande sekreterare ]

Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18)


Beteckning : Ju 2014:18
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2018-01-23
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:103, dir. 2015:27, dir. 2015:86 och dir. 2016:43
Lokal : Garnisonen, tel. 08-405 58 10 (Dixelius)
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 12 januari 2018.

Sammansättning


Särskild utredare/Samordnare : Carlstedt, Anna, fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2018-01-12
Särskild utredare/Samordnare : Engström, Hillevi, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2016-12-31
Särskild utredare/Samordnare : Sahlin, Mona, fr.o.m. 2014-07-10 t.o.m. 2016-05-03
Sakkunnig : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-01-12
Pressekreterare : Hammarbäck, Fredrik, fr.o.m. 2014-09-16 t.o.m. 2015-12-31
Huvudsekreterare : Dixelius, Johan, fr.o.m. 2016-08-29 t.o.m. 2018-01-12
Huvudsekreterare : Norlander, Daniel, fr.o.m. 2014-11-04 t.o.m. 2016-10-02
Sekreterare : Byvald, Bettan, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-06-29
Sekreterare : Ekdahl, Yassin, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Elsayed Sparr, Adel, fr.o.m. 2016-10-31 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Hannus, Martha, fr.o.m. 2014-10-01 t.o.m. 2015-07-31
Sekreterare : Hedin Ekström, Anna, fr.o.m. 2015-05-04 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Korsell, Lars, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Lagerström Lantz, Lovisa, fr.o.m. 2016-10-17 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Peste, Jonathan, fr.o.m. 2014-09-08 t.o.m. 2014-09-28
Sekreterare : Rostami, Amir, fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2018-01-12
Sekreterare : Tarras-Wahlberg, Louisa, fr.o.m. 2015-06-01 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Åström, Per-Erik, fr.o.m. 2015-03-18 t.o.m. 2018-01-12
Biträdande sekreterare : Labbé Solinas, Hernando, fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2016-05-08
Biträdande sekreterare : Nymoen, Lina, fr.o.m. 2016-10-12 t.o.m. 2018-01-12
Biträdande sekreterare : Satar Pour Kolahi, Bahar, fr.o.m. 2015-12-19 t.o.m. 2018-01-12
Biträdande sekreterare : Tarras-Wahlberg, Louisa, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-05-31

Rapporter

SOU 2016:92Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar
SOU 2017:67Våldsbejakande extremism – En forskarantologi
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman