: : :

Medverkande i utredning : Annika Helker Lundström

Sök kontaktuppgifter till Annika Helker Lundström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Annika Helker Lundström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Annika Helker Lundström medverkat i ( 8 st. ):

Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor (M 2016:02) [ Avslutad 2017 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor (M 2016:02)


Beteckning : M 2016:02
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-03-27
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-03-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:25
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2016-03-10 t.o.m. 2017-03-31
Huvudsekreterare : Dahlin, Petter, fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2017-04-15
Sekreterare : Ivarsson, Jenny, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-03-31
Sekreterare : Thors, Åsa, fr.o.m. 2016-11-25 t.o.m. 2017-01-23

Rapporter

SOU 2017:32Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

En nationell miljömålssamordnare (M 2014:04) [ Avslutad 2017 ] [ Särskild utredare/Samordnare ]

En nationell miljömålssamordnare (M 2014:04)


Beteckning : M 2014:04
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-03-27
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2014-06-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2014:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare/Samordnare : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-06-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2014:105 En nationell miljömålssamordnare för näringslivet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02) [ Avslutad 2010 ] [ Ledamot ]

Sveriges miljöteknikråd (N 2008:02)


Beteckning : N 2008:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-07
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-03-27
Direktiv för Direktiv för rådet, se dir. 2008:31
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Alsér, Kristina, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Anjar, Bodil, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Berggren, Tom, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Holmberg, John, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Jonsson, Anders, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Reinius, Marie, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Stendius, Lars, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Ledamot : Tillborg, Helena, fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2010-11-30
Huvudsekreterare : Gullbransson, Berit, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Björneloo, David, fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Delombre, Maria, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Hedar, Catarina, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Thorsell, Johan, fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-31

Rapporter

Swentecs rapporter till regeringen
2008Vägen mot en effekiv struktur för svensk miljöteknik
2009Handlingsplan för svensk miljöteknik
Rapport till regeringen maj 2009 – Vägen mot en effektiv struktur för svensk miljöteknik
2010Effektiv struktur för svensk miljöteknik efter 2010
2010Framtidens miljöteknik IT, Bio-, rymd och nanoteknik – Exempelsamling IT-, bio, rymd- och nanoteknik
Svensk miljötekniksektor
2006Svensk miljöteknik i siffror 2005
2007Hur stöttas miljötekniksektorn av de statliga aktörerna?
Svensk miljöteknik i siffror 2006
2008Affärsmöjligheter inom klimat- och energiområdet i norra Sverige
2009Offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg
Svensk miljöteknik i siffror 2008
Svensk miljöteknik i siffror 2008, diagram
Swedish cleantech in numbers 2008
Svensk miljöteknik i siffror 2007
Svensk miljöteknik i siffror 2007, diagram
Swedish cleantech in numers 2007
2010Gudie till upphandling av miljöteknik
2007Analys av hur Sverige ska genomföra EU:s miljöhandlingsplan ETAP fram till år 2010
Hur kan svensk export av miljöteknik till Kina öka?
2008Hur kan kompetensen hos kommunerna användas vid miljöteknikexport?
Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik – En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP
Swedish strategies and initiatives for promotion of environmental technology – A National Roadmap for the implementation of ETAP
2009Affärsprocessen vid systemförsäljning av miljötekniska lösningar – Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik – En nationell översikt för genomförande av EU:s miljöteknikplan ETAP
2010Så kan vi öka EU-finansieringen till Sverige
Varuexport miljöteknik statistik 2009
Avfallshantering och återvinning
2008En kartläggning av svensk avfallshantering och återvinning – spjutspetskompetensen
A mapping of the waste and recycling sector in Sweden – the leadin edge competence
2009Swedish waste offer – Etapp 1
Bioenergi och biodrivmedel
2007En kartläggnng av svensk bioenergi – delrapport 2, systemlösningar och exportmöjligheter
En kartläggning av svensk bioenergi – delrapport 1, spjutspetskompetensen
A mapping of Swedish bioenergy – the leading edge competence
2008Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter – goda exempel
Biogas from manure and waste products – swedish case studies
2009En sammanställning av svensk bioenergi – Mellanstora anläggningar och biobränslemarknader
A compilation of bioenergy in Sweden – Medium-size plants an biofuel markets
Vatten- och avloppsvattenrening
2007En kartläggning av svensk vattenreningsteknik – spjutspetskompetensen
A mapping of water treatment technology – the leading edge competence
2010Slutbetänkande av Sveriges miljöteknikråd – N 2008:02
Svensk miljöteknik i siffror 2009
Swedish cleantech in numbers 2009
Hitta svensk miljöteknik och den nationella besöksorganisationen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

ASKA-utredningen (Fi 2008:02) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]

ASKA-utredningen (Fi 2008:02)


Beteckning : Fi 2008:02
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-05
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:1
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hjalmarsson, Lennart, fr.o.m. 2008-04-15 t.o.m. 2009-02-26
Expert : Fall, Johan, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Hammar, Henrik, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Holmgren, Kristina, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Johannesson Magnusson, Anna, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Larsson, Erik, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Lindstedt, Ulrika, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Mauritzon, Cecilia, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Oettinger Biberg, Christina, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Strömberg, David, fr.o.m. 2008-05-01
Expert : Wiqvist, Weine, fr.o.m. 2008-05-01
Sekreterare : Lundmark, Robert, fr.o.m. 2008-05-01 t.o.m. 2009-03-13

Rapporter

SOU 2009:12Skatt i retur
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:12 Skatt i retur [ pdf|Ikon för riksdagen ]
BRAS-utredningen (Fi 2003:06) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

BRAS-utredningen (Fi 2003:06)


Beteckning : Fi 2003:06
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-09
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-08-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:96 och dir. 2004:153
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rispe, Curt, fr.o.m. 2003-08-14 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Ericson, Sven-Olov, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : von Gersdorff, Agnes, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2004-08-31
Sakkunnig : Haglund, Christian, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Hansson, Mats-Olof, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Ljung, Victoria, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2004-07-31
Sakkunnig : Schultzberg, Magnus, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Strenger, Björn, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sakkunnig : Åkerfeldt, Susanne, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Carlsson, Ingvar, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Dahlqvist, Kristina, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Finnveden, Göran, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Hedvall, Gunilla, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2004-07-31
Expert : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2003-10-23 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Klok, Jacob, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Marklund, Stellan, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Normand, Mathias, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Norrman, Anders, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Peterson, Ronnie, fr.o.m. 2003-11-06 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Rabe, Gunnar, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Resare, Roy, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Södermark, Björn, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Expert : Wiqvist, Weine, fr.o.m. 2003-10-07 t.o.m. 2005-07-08
Sekreterare : Hammar, Henrik, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-03-31
Sekreterare : Sanner, Johan, fr.o.m. 2004-08-01 t.o.m. 2005-08-14
Sekreterare : Werth, Hanna, fr.o.m. 2003-10-06 t.o.m. 2005-08-31

Rapporter

SOU 2005:23en BRASkatt? – beskattning av avfall som förbränns – delbetänkande
SOU 2005:64en BRASkatt! – beskattning av avfall som deponeras – slutbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:96
Dir. 2004:153
2001 års avfallsskatteutredning (Fi 2001:05) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

2001 års avfallsskatteutredning (Fi 2001:05)


Beteckning : Fi 2001:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2003-03-03
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2001-02-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2001:13
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Resare, Roy, fr.o.m. 2001-02-15 t.o.m. 2002-02-04
Sakkunnig : Berg, Magnus, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Sakkunnig : Ljung, Viktoria, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Blad, Bengt, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Bohlin, Rolf, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Jirvall, Nils, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Johannesson Lindén, Åsa, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2001-09-30
Expert : Larsson, Erik, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Lindgren, Thomas, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Loman, Gabriella, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Lundeberg, Simon, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Expert : Wiqvist, Weine, fr.o.m. 2001-05-01 t.o.m. 2002-02-04
Sekreterare : Ingelsson, Maria, fr.o.m. 2001-06-11 t.o.m. 2002-02-25

Rapporter

SOU 2002:9Skat på avfall i dag – och i framtiden
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2001:13
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2002:9 Skatt på avfall idag och i framtiden [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01) [ Avslutad 2002 ] [ Expert ]

Utredningen för översyn av producentansvaret (M 2000:01)


Beteckning : M 2000:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2003-03-06
Status : Avslutad 2002
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-04-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:28 och dir. 2001:33
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bohlin, Sinikka, fr.o.m. 2000-04-06 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Andersson, Charlotta, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Ankers, Mikael, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Borchers, Michael, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-05
Expert : Dackeby, Ulrika, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-05
Expert : Friman-Blomgren, Lena, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2000-11-30
Expert : Hallstedt, Håkan, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2000-12-14
Expert : Helker Lundström, Annika, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Klöfver, Inger, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Larsson, Hans, fr.o.m. 2000-12-16 t.o.m. 2001-09-21
Expert : Lindberg, Eva, fr.o.m. 2000-11-30 t.o.m. 2002-02-28
Expert : Rehnberg, Jan, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Robinson, Tobias, fr.o.m. 2000-09-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Solberg, Gun-Britt, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Wenster, Peter, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Expert : Wiqvist, Weine, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-12-06
Sekreterare : Linell, Anita, fr.o.m. 2000-08-21 t.o.m. 2002-02-28

Rapporter

SOU 2001:102Resurs i retur
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2000:28
Dir. 2001:33
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:102 Resurs i retur [ pdf |Paragraftecken ]
Miljöhälsoutredningen (S 1995:05) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Miljöhälsoutredningen (S 1995:05)


Beteckning : S 1995:05
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:68.
Lokal :
0

Sammansättning


Hogstedt, Christer, fr.o.m. 1995-06-15
Expert : Bengtsson, Gunnar, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Blomdin, Mona, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1995-12-31
Expert : Busk, Leif, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Delvin, Maria, fr.o.m. 1996-02-13 t.o.m. 1996-05-31
Expert : Enander, Göran, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-08-15 t.o.m. 1995-12-31
Expert : Helker-Lundström, Annika, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-02-12
Expert : Jannerfeldt, Erik, fr.o.m. 1995-08-22
Expert : Jeppson, Anders, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Kivisäkk, Enn, fr.o.m. 1995-08-22
Expert : Kramers, Michael, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Larsson, Sven-Åke, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Lindau, Lars, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Lindquist, Nils Gunnar, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Linnergren-Fleck, Laila, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Pershagen, Göran, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Sandberg, Eva, fr.o.m. 1996-06-01
Expert : Stork, Pia, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Sävenstrand-Rådö, Inger, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Wennerstrand, Kerstin, fr.o.m. 1995-08-15
Expert : Åkerström, Mona, fr.o.m. 1996-01-01
Sekreterare : Eriksson, Martin, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-08-31
Sekreterare : Kyrklund, Titus, fr.o.m. 1995-09-18 t.o.m. 1996-09-17
Sekreterare : Victorin, Katarina, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-10-14
Victorin, Sara, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1996-10-11

Rapporter

SOU 1996:124Miljö för en hållbar hälsout-
veckling. Betänkande. Förslag till nationellt
handlingsprogram
Bilaga 1. Miljörelaterade hälsorisker
Bilaga 2. Aktörer och verktyg i miljöhälsoarbetet
Environment for Sustainable Health Development -
an Action Plan for Sweden.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:68

Senast uppdaterad 2019-06-21 av Sören Öman