: : :

Medverkande i utredning : Anne Kuttenkeuler

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anne Kuttenkeuler

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anne Kuttenkeuler medverkat i ( 8 st. ):

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (Ju 2018:04) [ Pågående ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (Ju 2018:04)


Beteckning : Ju 2018:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2019-03-20
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-07-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:68
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 20 januari 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2018-07-19
Ledamot : Akhondi, Alireza, fr.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Blom, Juno, fr.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Eklind, Hans, fr.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Eskilandersson, Mikael, fr.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Lundgren, Elin, fr.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Stockhaus, Maria, fr.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Thorbjörnson, Jon, fr.o.m. 2018-11-30
Ledamot : Valtola Sjöberg, Kukkamariia, fr.o.m. 2018-11-30
Sakkunnig : Hovmöller, Elisabeth, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Bergquist, Ulf, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Eriksson M, Annika, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Ljungberg, Anna, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Mattsson, Charlotte, fr.o.m. 2018-09-06
Expert : Sayed, Mosa, fr.o.m. 2018-09-06
Sekreterare : Swedenborg, Lars, fr.o.m. 2018-09-17

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2018:68 Strängare regler om utländska månggiften [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning (Ju 2013:15) [ Avslutad 2015 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning (Ju 2013:15)


Beteckning : Ju 2013:15
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-10-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:95 och dir. 2015:19
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2013-10-31 t.o.m. 2015-06-17
Sakkunnig : Kockum, Tove, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-08-31
Sakkunnig : Larsson Klevhill, Malou, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2015-01-20
Sakkunnig : Pauli, Mikael, fr.o.m. 2014-09-01
Sakkunnig : Pavic, Danijela, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Bertoft, Jan, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Lewinowitz, Christoffer, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Montelius, Anna, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Nyquist, Jan, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Smedberg, Anna-Karin, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Thallaug, Tore, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Wahlroth, Tina, fr.o.m. 2014-01-01
Expert : Zeybrandt Vinterhav, Anna-Karin, fr.o.m. 2015-01-21
Sekreterare : Meyer, Ylva, fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2015-06-30

Rapporter

SOU 2015:61Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2008 års adoptionsutredning (Ju 2007:17) [ Avslutad 2009 ] [ Särskild utredare ]

2008 års adoptionsutredning (Ju 2007:17)


Beteckning : Ju 2007:17
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-02
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-11-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:150
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2007-11-22 t.o.m. 2009-07-31
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2009-07-02
Sakkunnig : Bodin, Gunilla, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2009-07-02
Sakkunnig : Jungstedt, Sofia, fr.o.m. 2008-11-21 t.o.m. 2009-07-02
Sakkunnig : Wulker Roos, Jenny, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2008-11-20
Expert : Camwing, Meit, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2009-07-02
Expert : Eriksson, Annika, fr.o.m. 2008-10-13 t.o.m. 2009-07-02
Expert : Jänterä-Jareborg, Maarit, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2009-07-02
Expert : Lundberg, Bo, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2009-07-02
Expert : Sjösten, Mats, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2009-07-02
Expert : Svensson, Lars Bertil, fr.o.m. 2008-10-13 t.o.m. 2009-07-02
Expert : Westlund Brusquini, Katrin, fr.o.m. 2008-02-06 t.o.m. 2009-07-02
Sekreterare : Oldenstedt, Boel, fr.o.m. 2007-12-10 t.o.m. 2009-08-10

Rapporter

SOU 2009:61Modernare adoptionsregler
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:150 Modernare adoptionsregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner (Ju 2006:N) [ Avslutad 2007 ] [ Ledamot ]
Arbetsgrupp för lika rättigheter och möjligheter för homo- och bisexuella samt transpersoner (Ju 2006:N)
Departement : Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2006-12-13
Medverkande :
Ordförande : Lars Johansson, G departementsråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Katarina Arvidsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Fredrik Björklund, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Anne Kuttenkeuler, kansliråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Anna-Karin Lindblom, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Pontus Ringborg, kansliråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Martin Valfridsson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Maria Wilenius, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Anna Wrange, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Gunilla Zackari, ämnesråd, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Ledamot : Andrés Zanzi, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Sekreterare : Andrés Zanzi, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-13 t.o.m. 2007-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om beslutanderätten vid gemensam vårdad (Ju 2006:07) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om beslutanderätten vid gemensam vårdad (Ju 2006:07)


Beteckning : Ju 2006:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2006-07-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2006:83
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ewerlöf, Göran, fr.o.m. 2006-07-06 t.o.m. 2007-08-31
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 2006-09-05 t.o.m. 2007-07-31
Sakkunnig : Hjulström, Erik, fr.o.m. 2006-10-04 t.o.m. 2007-07-31
Sakkunnig : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2006-09-05 t.o.m. 2007-07-31
Expert : Widgren, Kristina, fr.o.m. 2006-09-05 t.o.m. 2007-07-31
Sekreterare : Olsson, Per, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-08-31

Rapporter

SOU 2007:52Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:83 Beslutanderätten vid gemensam vårdnad [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning (Ju 2005:13) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om föräldraskap vid assisterad befruktning (Ju 2005:13)


Beteckning : Ju 2005:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:115
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, 103 33 STOCKHOLM,Regeringsgatan 30-32, tel. 405 37 73 (Norman)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rennerstedt, Kristina, fr.o.m. 2005-11-08 t.o.m. 2007-01-31
Sakkunnig : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2006-09-10
Sakkunnig : Lithman Sola, Johanna, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2007-01-18
Sakkunnig : Ljungren, Niklas, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2006-06-08
Sakkunnig : Norberg, Helena, fr.o.m. 2006-06-09 t.o.m. 2007-01-18
Sakkunnig : Stoican, Mihail, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2007-01-18
Expert : Andersson, Sören, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2007-01-18
Expert : Elfver-Lindström, Eva, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2007-01-18
Expert : Granström, Max, fr.o.m. 2006-01-26 t.o.m. 2007-01-18
Expert : Singer, Anna, fr.o.m. 2005-12-07 t.o.m. 2007-01-18
Sekreterare : Norman, Annette, fr.o.m. 2005-11-14 t.o.m. 2007-01-31

Rapporter

SOU 2007:3Föräldraskap vid assisterad befruktning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 2005:115
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2005:03) [ Avslutad 2007 ] [ Sakkunnig ]

Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2005:03)


Beteckning : Ju 2005:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2008-02-27
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-01-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:6 och dir. 2006:9
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Regner, Hans, fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2007-03-31
Sakkunnig : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Sakkunnig : Östmark, Kerstin, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Jänterä-Jareborg, Maarit, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Wassén, Maria, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Expert : Årbrandt Johansson, Eva, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-31
Andersson, Yvonne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Andreasson, Martin, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Björk Blomqvist, Mikael, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Carlström, Marianne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Kjellberg, Bertil, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Linander, Johan, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Löfstrand, Johan, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Stafilidis, Tasso, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Andréas, Marianne, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Jaksic, Misha, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2005-09-19
Karlsson, Per, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Lundqvist Norling, Maria, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Posner-Körösi, Lena, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Samuelsson, Per, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2007-03-21
de Salas, Jorge, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2005-08-31
Selinder, Per-Magnus, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Tawalbeh, Othman, fr.o.m. 2005-04-20 t.o.m. 2007-03-21
Wannes, Süleyman, fr.o.m. 2005-09-20 t.o.m. 2007-03-21
Sekreterare : Persson, Katarina, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2007-04-30

Rapporter

SOU 2007:17Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2005:6
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2006:9 Tilläggsdirektiv till Äktenskaps- och partnerskapsutredningen (Ju 2006:03) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön – Vigselfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
2002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09) [ Avslutad 2005 ] [ Sakkunnig ]

2002 års vårdnadskommitté (Ju 2002:09)


Beteckning : Ju 2002:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2006-02-27
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-06-27
Direktiv för kommittén, se dir. 2002:89 och dir. 2005:35
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Karlstedt, Göran, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot : Bergman, Ann-Catrin, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Eldensjö, Kjell, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Engzell, Bitte, fr.o.m. 2003-08-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Gustavsson, Sven-Åke, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Hellquist, Solveig, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Hägg, Carina, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Israelsson, Margareta, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Linderborg, Tanja, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2003-08-20
Ledamot : Lindestam, Åsa, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Magnusson, Cecilia, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Pärssinen, Raimo, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Ledamot : Tornberg, Stefan, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Axelsson, Marie, fr.o.m. 2004-03-10 t.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Choate, Abigail, fr.o.m. 2003-06-13 t.o.m. 2004-03-09
Sakkunnig : Kuttenkeuler, Anne, fr.o.m. 2004-08-25 t.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Sangborn, Johan, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Sakkunnig : Sunesson, Per-Anders, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2003-02-28
Sakkunnig : Wickström, Anita, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Expert : Almebäck, Bengt, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Expert : Eiserman, Christer, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Expert : Elfver-Lindström, Eva, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Expert : Sjösten, Mats, fr.o.m. 2002-10-21 t.o.m. 2005-06-01
Sekreterare : Salvall, Eva-Charlotte, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-07-31
Sekreterare : Åhsberg, Margita, fr.o.m. 2002-08-01 t.o.m. 2005-07-31

Rapporter

SOU 2005:43Vårdnad – Boende – Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:89
Dir. 2005:35
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:43 Vårdnad – Boende – Umgänge – Barnets bästa, föräldrars ansvar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman