: : :

Medverkande i utredning : Anna Kramer På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anna Kramer

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Anna Kramer medverkat i:

Begravningsutredningen (Ku 2008:01) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]

Begravningsutredningen (Ku 2008:01)


Beteckning : Ku 2008:01
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2010-03-12
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-10
Direktiv för utredningen se, dir. 2008:39 och dir. 2009:51
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Flossing, Kathrin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Andersson, Jan-Olov, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Bergkvist, Karin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : de Fine Licht, Karin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Granberg, Karin, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Kihlberg, Jakob, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Larsson, Mats, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Expert : Lindberg, Anders, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-09-30
Sekreterare : Kramer, Anna, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-10-07

Rapporter

SOU 2009:79Några begravningsfrågor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:39 Vissa frågor på begravningsområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2009:51 Tilläggsdirektiv till Begravningsutredningen (Ku 2008:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:79 Några begravningsfrågor [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman