: : :

Medverkande i utredning : Anna Kohansson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anna Kohansson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Anna Kohansson medverkat i:

Utredningen om samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande (N 2017:08) [ Pågående ] [ Sakkunnig ]

Utredningen om samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande (N 2017:08)


Beteckning : N 2017:08
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-11
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126 och dir. 2018:107
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2020.

Sammansättning


Särskild utredare : Edstav, Johan, fr.o.m. 2018-01-01
Sakkunnig : Berg, Ylva, fr.o.m. 2018-04-03
Sakkunnig : Fredriksson, Mathias, fr.o.m. 2018-04-03
Sakkunnig : Fridbom Kempe, Philip, fr.o.m. 2018-04-03
Sakkunnig : Hasselsten, Ingrid, fr.o.m. 2018-04-03
Sakkunnig : Johansson, Anna, fr.o.m. 2018-04-03
Sakkunnig : Sandart, Rikard, fr.o.m. 2018-04-03
Sakkunnig : Schriever-Abeln , Mattias, fr.o.m. 2018-04-03
Huvudsekreterare : Leideman, Christina, fr.o.m. 2018-01-01
Sekreterare : Ahlberg, Frank Johan, fr.o.m. 2018-01-10 t.o.m. 2019-05-12
Sekreterare : Dübeck, Lena, fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-31
Sekreterare : Erman, Michael, fr.o.m. 2018-06-01
Sekreterare : Hartman, Thomas, fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Jansson, Lars, fr.o.m. 2018-02-16 t.o.m. 2018-05-20
Sekreterare : Jelinek Boman, Johanna, fr.o.m. 2018-03-19
Sekreterare : Schylberg, Katarina, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-09-30
Sekreterare : Sveningsson, Sofie, fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-05-20
Sekreterare : Wijkmark, Jan, fr.o.m. 2018-06-01
Biträdande sekreterare : Pikner, Louise, fr.o.m. 2018-11-12

Rapporter

SOU 2019:17Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2019:17 Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman