Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anna Ekström På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anna Ekström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anna Ekström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anna Ekström medverkat i ( 6 st. ):

2015 års skolkommission (U 2015:03) [ Avslutad 2017 ] [ Ordförande ]
2015 års skolkommission (U 2015:03)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2017
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2015-04-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:35, dir. 2015:140 och dir. 2016:86
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2016:38 Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet
SOU 2017:35 Samling för skolan -- Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
Medverkande :
Ordförande : Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-09-12
Ordförande : Jan-Eric Gustafsson, fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Erik Boltegård Blom, styrelseledamot, Sveriges Elevråd, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Jan-Eric Gustafsson, professor, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2016-09-15
Ledamot : Lars Hallenberg, kanslichef, Lärarnas Riksförbund, fr.o.m. 2015-11-24 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Bo Jansson, ordförande, Lärarnas Riksförbund, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2015-11-23
Ledamot : Tobias Krantz, chef utbildning, forskning & innovation, Svenskt näringsliv, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Marika Markovits, direktor, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Pasi Sahlberg, gästprofessor, Harvard University Graduate School of Education, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Kerstin Sahlin, professor, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Mara Westling Allodi, professor, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Ledamot : Björn Åstrand, dekan, fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Maria Antonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2015-11-24
Expert : Anna Barklund, ämnesråd, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Tarja Birkoff, ämnesråd, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2016-06-26
Expert : Veronica Bjurulf, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Johan Börjesson, fr.o.m. 2016-09-09 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Anna Castberg, kansliråd, fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Per Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Josefine Gustafsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-09-01 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Annika Hellewell, ämnesråd, fr.o.m. 2105-04-27 t.o.m. 2016-11-13
Expert : Henrik Jonsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Johan Linder, departementssekreterare, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2016-03-06
Expert : Kristina Lundström, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Sverker Lönnerholm, ämnesråd, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2015-11-10
Expert : Karin Moberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Gerd Mörck, kansliråd, fr.o.m. 2016-03-07 t.o.m. 2016-09-08
Expert : Annika Rudestad, fr.o.m. 2015-11-24 t.o.m. 2017-04-20
Expert : Annika Århammar, kansliråd, fr.o.m. 2015-04-27 t.o.m. 2017-04-20
Ulrika /C Carlsson
Annika /KD Eclund
Lena /S Hallengren
Stefan /SD Jakobsson
Christer /L Nylander
Karin /MP Pleijel
Hans-Åke /V Scherp
Maria /M Stockhaus
Sekreterare : Ulf Andersson, fr.o.m. 2015-04-13 t.o.m. 2017-05-05
Sekreterare : Ragnar Eliasson, fr.o.m. 2015-05-28 t.o.m. 2017-04-20
Sekreterare : Camilio von Greiff, fr.o.m. 2015-11-15 t.o.m. 2016-04-07
Sekreterare : Maria Götherström, fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-04-20
Sekreterare : Mikael Hellstadius, fr.o.m. 2016-08-01 t.o.m. 2017-04-20
Sekreterare : Jenny Kallstenius, fr.o.m. 2015-06-09 t.o.m. 2017-04-20
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08) [ Avslutad 2010 ] [ Ordförande ]
Delegationen om jämställdhet i skolan (U 2008:08)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Avslutad 2010
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2008-06-12
Direktiv för delegationen, se dir. 2008:75, dir. 2009:12 och dir. 2009:126
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia - en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan
SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i Läromedel i Samhällskunskap - En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan
SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? - En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009
SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola - En bibliografi
SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker
SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat - Ett diskussionsunderlag för Delegationen för jämställdhet i skolans arbete för analys av bakgrunden till pojkars sämre skolprestationer jämfört med flickors
SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om pojkkrisen Boys and school: A background paper on the "Boy crisis"
SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skolan. En kunskapsöversikt
SOU 2010:79 Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan; en kunskapsöversikt
SOU 2010:80 Skolans och ungdomars psykosociala hälsa
SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan
SOU 2010:84 Hederslelaterad problematik i skolan - en kunskaps och forskningsöversikt
SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - tre bidrag till diskussion om jämställdhet i skolan
SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utbildning i skolan
Medverkande :
Ordförande : Anna Ekström, ordförande, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Viktor Bergsten, lärare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Görel Bråkenhielm, läkare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Isobel Hadley-Kamptz, journalist, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-01-11
Ledamot : Ann Heberlien, universitetslektor, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-04-05
Ledamot : Martin Ingvar, professor, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-12-13
Ledamot : Torbjörn Messing, jämställdhetshandläggare, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Krister Sund, statistiker, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Birgitta Wistrand, vd, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Ledamot : Ebba Witt-Brattström, professor, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Anders Almgren, förste vice ordförande vid Lärarnas Riksförbund, fr.o.m. 2009-06-02 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Kristina Cunningham, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Mattias Sjöstrand, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-04-05
Expert : Per Wadman, förste vice ordförande, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-05-25
Expert : Lars Wittenmark, ämnesråd, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Per-Ove Wramstedt, verksamhetschef, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Karin Åmossa, ombudsman, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2010-12-17
Expert : Linda Östergren, departementssekreterare, fr.o.m. 2009-01-13 t.o.m. 2009-04-05
Sekreterare : Ulf Andersson, revisionsdirektör, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-15
Sekreterare : Kent Eriksson, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-11-24 t.o.m. 2010-12-10
Sekreterare : Mia Heikkilä, fil.dr., fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m. 2010-12-10
Sekreterare : Ann-Sofie Ohlander, professor, fr.o.m. 2009-04-06 t.o.m. 2009-11-30
Sekreterare : Elisabet Wahl, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-10
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 15 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? – En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola – En bibliografi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer – idéer om orsaker [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om ”pojkkrisen” [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skola – En kunskapsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:79 Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:80 Skolan och ungdomars psykosociala hälsa [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – Jämställdhetsarbete i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:84 Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling – tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Jämställdhetsdelegationen för förskolan (U 2003:12) [ Avslutad 2006 ] [ Ordförande ]
Jämställdhetsdelegationen för förskolan (U 2003:12)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-08-14
Direktiv för delegationen, se dir. 2003:101 och dir. 2006:79
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2004:115 Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete
SOU 2006:75 Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete - slutbetänkande Skrift om Jämställdhet i förskolan - metoder och möjligheter
Medverkande :
Ordförande : Anna Ekström, förbundsordförande, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Jonte Bernhard, universitetslektor, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Johan Berntsson, förskolelärare, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Mikael Damberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Björn Flising, universitetslektor, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Hillevi Lenz Taghuci, forskare, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Birgitta Ohlsson, led. av riksdagen, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Bengt Olsson, barnskötare, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Sonia Sherefay, folkbildare, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Marianne Staaf-Gälldin, distriktschef, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Ledamot : Jenny Östergren, journalist, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2005-12-31
Expert : Eva Josefsson, undervisningsråd, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Expert : Mattias Sjöstrand, undervisningsråd, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Expert : Gunilla Zackari, ämnesråd, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-10-01
Sekreterare : Elisabet Wahl, fr.o.m. 2003-12-08 t.o.m. 2006-10-01
Sekreterare : Tomas Wetterberg, fr.o.m. 2003-12-01 t.o.m. 2006-07-16
Bitr. sekreterare : Emma Lindgren, fr.o.m. 2005-09-15 t.o.m. 2006-06-30
Assistent : Catharina Nyström, fr.o.m. 2003-12-15 t.o.m. 2006-10-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2002:08) om kvinnor på ledande poster i näringslivet [ Avslutad 2003 ]
Utredningen (N 2002:08) om kvinnor på ledande poster i näringslivet
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2002-03-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:19
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2003:16 Mansdominans i förändring - om ledningsgrupper och styrelser
Medverkande :
Särskild utredare : Anna Wahl, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2003-03-07
Bengt Andersson, L Tetra Pak, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Viveka Nordstjernan AB Ax:son Johnsson, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Carl-Johan Bonnier AB Bonnier, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Anna SACO Ekström, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Gunvor Företagarns Riksorganisation Engström, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Ingrid Know IT AB Engström, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Ulla-Britt Svenskt Näringsliv Fräjdin-hellqvist, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Wanja LO Lundby-Wedin, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Marianne Nivert, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Sture TCO Nordh, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Hans Olov Volvo Personvagnar Olsson, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Michael Telefon AB LM Ericsson Treschow,, LME, fr.o.m. 2002-11-18 t.o.m. 2003-03-07
Sekreterare : Pia Höök, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2003-03-07
Sekreterare : Klara Regnö, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2003-03-07
Bitr. sekreterare : Lisa Norlander, fr.o.m. 2002-05-13 t.o.m. 2003-03-21
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2003:16 Mansdominans i förändring – om ledningsgrupper och styrelser [ pdf |Paragraftecken ]
1995 års Arbetsrättskommission (A 1995:04) [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]
1995 års Arbetsrättskommission (A 1995:04)
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Status : Avslutad 1996
Direktiv för se dir. 1995:30.
Lokal : Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405 10 00, direktval 08-405 12 06 (Ekström)
Utredningen har avgett :
SOU 1995:115 Ny lag om europeiska företagsråd - delbetänkande Rapport Samarbetsavtal? den 10 maj 1996 Uppdrag är därmed slutfört.
Medverkande :
Ordförande : Tony Hagström, styrelseordförande, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : , Elfving, Jack 1:e ombudsman, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Kjell Eriksson, förhandlingschef, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Markus Gustafsson, förhandlingschef, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Anders Hagman, direktör, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Gunnar Högberg, direktör, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Hans Karlsson, avtalssekreterare, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Göte Larsson, bitr. förbundsordförande, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Carina Moberg, led. av riksdagen, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Iréne Nilsson, förhandlingsdirektör, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Marita Norlin, kanslichef, fr.o.m. 1995-05-18 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Ulf Perbeck, förhandlingschef, fr.o.m. 1996-03-14 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Isa Skoog, förhandlingschef, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Ledamot : Göran Trogen, direktör, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Expert : Åke Berggren, direktör, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Expert : Gösta Ihrfeldt, hovrättsassessor, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Expert : Staffan Kellerborg, politiskt, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1996-05-09
Sekreterare : Anna Ekström, fr.o.m. 1995-06-14 t.o.m. 1996-05-09
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 1995:30 Kommission om den svenska arbetsrätten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:115 Ny lag om europeiska företagsråd [ pdf |Paragraftecken ]
EU-tjänstgöringsutredningen (Fi 1994:09) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
EU-tjänstgöringsutredningen (Fi 1994:09)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:108.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:89 Svenskar i EU-tjänst Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Lennart Aspegren, försäkringsdomare
Expert : Robert Cloarec, arbetsmarknadsråd
Expert : Monica Dahlbom, kammarrättsassessor
Expert : Anna Ekström, jur.kand.
Expert : Gunilla Hansén-Larsson, förhandlingsdirektör
Expert : Inger Höjer, kansliråd
Expert : Arne Kjellstrand, kansliråd
Expert : Inga Lundberg, förhandlingsdirektör
Expert : Martin Rahm, departementsråd
Expert : Mari Svensson, departementssekreterare
Expert : Per Tillander, departementssekreterare
Sekreterare : Marie Blomquist, hovrättsassessor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:89 Svenskar i EU-tjänst [ pdf ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman