: : :

Medverkande i utredning : Anita Nyberg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Anita Nyberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anita Nyberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Anita Nyberg medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (N 2004:10) Stärkta möjligheter till heltidsanställning [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]

Utredningen (N 2004:10) Stärkta möjligheter till heltidsanställning


Beteckning : N 2004:10
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2006-03-20
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-04-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:50 och dir. 2005:31
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Toijer, Gudmund, fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Cronsioe, Carina, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Hellström Rückert, Sofie, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Karlsson, Jens, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Malmberg, Jonas, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Middelman, Anna, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-02-20
Expert : Nilsson, Malin, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Nyberg, Anita, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Stålsby, Anders, fr.o.m. 2005-02-21 t.o.m. 2005-11-30
Expert : Ericson, Thomas, fr.o.m. 2005-05-02 t.o.m. 2005-08-31
Sekreterare : Karlström, Inge, fr.o.m. 2004-12-22 t.o.m. 2005-12-14

Rapporter

SOU 2005:105Stärkt rätt till heltidsanställning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2004:50 Stärkt rätt till heltidsanställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2005:31 Tilläggsdirektiv till Heltidsutredningen (N 2004:10) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:105 Stärkt rätt till heltidsanställning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kvinnomaktutredningen (S 1994:09) [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Kvinnomaktutredningen (S 1994:09)


Beteckning : S 1994:09
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1994-09-15
Direktiv för se dir. 1994:102.
Lokal :
01

Sammansättning


Petersson, Olof, fr.o.m. 1994-11-21 t.o.m. 1995-05-18
Persson, Kristina, fr.o.m. 1995-05-19 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Ahrne, Göran, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Jónasdóttir, Anna, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Persson, Inga, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Sundin, Elisabeth, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Expert : Wadensjö, Eskil, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1998-01-14
Sekreterare : Jónasdóttir, Anna, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Nyberg, Anita, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-12-31
Sekreterare : Roman, Christine, fr.o.m. 1995-09-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Sundin, Elisabeth, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-12-31
Brodin, Jenny-Ann, fr.o.m. 1996-09-01 t.o.m. 1997-06-30
Czaplicka, Magdalena, fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m. 1996-08-12
Gråsjö, Urban, fr.o.m. 1997-03-01
Hedlund, Gun, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1996-12-31
Lindblad, Eva, fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 1998-01-31
Rapp, Gunilla, fr.o.m. 1997-07-16 t.o.m. 1998-01-31
Stopar, Janeth, fr.o.m. 1997-02-03 t.o.m. 1997-05-02

Rapporter

SOU 1997:83Om makt och kön – i spåren av
offentliga organisationers omvandling.
SOU 1997:87Kvinnor, män och inkomster.
Jämställdhet och oberoende.
SOU 1997:113Mot halva makten – elva
historiska essäer om kvinnors strategier och
mäns motstånd.
SOU 1997:114Styrsystem och jämställdhet.
Institutioner i förändring och könsmaktens
framtid.
SOU 1997:115Ljusnande framtid eller ett
långt farväl? Den svenska välfärdsstaten i
jämförande belysning
SOU 1997:135Ledare, makt och kön
SOU 1997:136Kvinnors och mäns löner -
varför så olika?
SOU 1997:137Glastak och glasväggar? Den
könssegregerade arbetsmarknaden.
SOU 1997:138Familj, makt och jämställdhet.
SOU 1997:139Hemmet, barnen och makten.
Förhandlingar om arbete och pengar i familjen.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2019-10-10 av Sören Öman