: : :

Medverkande i utredning : Anita Lagerkvist

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anita Lagerkvist

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Anita Lagerkvist medverkat i:

Registerutredningen (Ju 1995:01) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Registerutredningen (Ju 1995:01)


Beteckning : Ju 1995:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1998-03-02
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:38 och dir. 1996:22.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 GÖTEBORG, tel. växel 031-10 50 00, direktval 031-10 51 41 (sekreteraren)
0

Sammansättning


Börjesson, Mats, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Berg, Ulf, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Blomquist, Bo, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Borgström, Claes, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1996-05-01
Expert : Danielsson, Anders, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Ericsson, Thomas, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Gränström, Claes, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Kopp, Ingvar, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1996-05-01
Expert : Lagerkvist, Anita, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Placht, Tom, fr.o.m. 1996-05-02 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Rekke, Nils, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Expert : Wahlqvist, Sten, fr.o.m. 1995-03-31 t.o.m. 1997-04-30
Sekreterare : Lönqvist, Eva, fr.o.m. 1995-05-08 t.o.m. 1997-05-31

Rapporter

SOU 1996:35Kriminalunderrättelseregister -
DNA-register – delbetänkande
Utredningen har avgett
SOU 1997:65Polisens register
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1995:38
Dir. 1996:22
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:35 Kriminalunderrättelseregister – DNA-register [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:65 Polisens register [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman