: : :

Medverkande i utredning : Andreas Dahlqvist

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Andreas Dahlqvist

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Andreas Dahlqvist medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07) [ Pågående ] [ Huvudsekreterare ]

Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)


Beteckning : N 2017:07
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2019-01-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:99 och dir. 2018:23
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Österberg, Sven-Erik, fr.o.m. 2017-10-25
Sakkunnig : Andersson, Per, fr.o.m. 2017-11-12
Sakkunnig : Arvas, Filippa, fr.o.m. 2017-12-11
Sakkunnig : Fahlén, Maria, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Bjelkeby, Åsa, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Boström, Jan, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Kockum, Tove, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Nyberg, Lars, fr.o.m. 2018-11-20
Expert : Nyman, Minna, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Ryberg, Fredrik, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Sandstedt, Carl, fr.o.m. 2017-12-11
Expert : Sundell, Morgan, fr.o.m. 2017-12-11 t.o.m. 2018-11-19
Expert : Vigström, Ola, fr.o.m. 2017-12-11
Huvudsekreterare : Dahlqvist, Andreas, fr.o.m. 2018-10-01
Huvudsekreterare : Mälarstig, Ylva, fr.o.m. 2017-12-11
Sekreterare : Björnfot, Gabriella, fr.o.m. 2017-05-07
Sekreterare : Östrand, Cecilia, fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2018-12-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (Ju 2016:D) [ Expert ]
Uppdrag om en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar (Ju 2016:D)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2016-07-28
Direktiv för uppdraget se, PM Ju2016/05476/LP
Uppdraget beräknas vara slutfört 28 februari 2017.
Medverkande :
Utredare : Gunnar Holmgren, landshövding, fr.o.m. 2016-07-28 t.o.m. 2017-06-01
Expert : Kurt Alavaara, senio strategisk rådgivare, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Robert Barrfelt, jurist, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Jörgen Berggren, kommissarie, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Jan Boström, sakkunnig, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Lars Burström, teknisk chef, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Lena Carlsson, chefsstrateg digitalisering, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Andreas Dahlqvist, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Percy Hartoft, ämnesråd, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Charlotte Ingvar-Nilsson, departementsråd, fr.o.m. 2016-11-08
Expert : Johan Jonzon, sakkunnig, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Sara Kinnander, jurist, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Per Nordlöf, örlogskapten, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Minna VC Nyman, för Rakel och ledningssystem, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Maria Pereswtoff-Morath, departementssekreterare, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Jens Zander, professor, fr.o.m. 2016-10-11
Expert : Hans Åkermark, analytiker, fr.o.m. 2016-10-11
Sekreterare : Folke Larsson, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2016-08-19 t.o.m. 2017-06-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2017:7 Kommunikation för vår gemensamma säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
NISU 2014 (Fö 2013:04) [ Avslutad 2015 ] [ Sakkunnig ]

NISU 2014 (Fö 2013:04)


Beteckning : Fö 2013:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-03
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-11-28
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:110, dir. 2014:66 och dir. 2014:152
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Box 187, 201 21 Malmö
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wennerström, Erik O., fr.o.m. 2013-12-02 t.o.m. 2015-03-31
Sakkunnig : Berg, Ingolf, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-03-10
Sakkunnig : Billow, John, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2014-10-05
Sakkunnig : Dahlqvist, Andreas, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-03-10
Sakkunnig : Ericson, Linda, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-03-10
Sakkunnig : Jones, Kristofer, fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2015-03-10
Sakkunnig : Moberg, Henrik, fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-03-10
Sakkunnig : Munkelt, Martin, fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2015-03-10
Sakkunnig : Norling, Jonas, fr.o.m. 2014-02-06 t.o.m. 2015-03-10
Expert : Eklund-Löwinder, Anna-Marie, fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2015-03-10
Expert : Ekstedt, Victoria, fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2015-03-10
Expert : Nicander, Lars, fr.o.m. 2014-02-17 t.o.m. 2015-03-10
Expert : Svensson, Tommy, fr.o.m. 2014-11-10
Huvudsekreterare : Arrland, Pernilla, fr.o.m. 2014-05-26 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Lidström, Ann-Kristin, fr.o.m. 2014-01-22 t.o.m. 2014-04-30
Sekreterare : Sandén, Margareta, fr.o.m. 2014-06-01 t.o.m. 2015-03-31

Rapporter

SOU 2014:92Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni
SOU 2015:23Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (U 2013:03) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Utredningen om genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (U 2013:03)


Beteckning : U 2013:03
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2015-03-23
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:59
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Bratberg, Sara, fr.o.m. 2013-06-10 t.o.m. 2014-04-11
Expert : Båth Bertram, Ulrika, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2014-04-11
Expert : Dahlqvist, Andreas, fr.o.m. 2013-03-17 t.o.m. 2014-04-11
Expert : Lindh, Ann, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-02-28
Sekreterare : Jonsson, Maria, fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Lindell, Tomas, fr.o.m. 2013-07-19 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Ragell, Jonas, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Ramstedt, Maria, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Ratcovich, Martin, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-03-16
Sekreterare : Stawarz, Anita, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Stenborg Blom, Catharina, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11
Sekreterare : Willman, Eva, fr.o.m. 2013-08-20 t.o.m. 2014-04-11

Rapporter

SOU 2014:19Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman