: : :

Medverkande i utredning : Anders Kruse

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anders Kruse

Utredning som Anders Kruse medverkat i:

Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

Utredningen (A 1994:09) om konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag


Beteckning : A 1994:09
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-22
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:121.
Lokal :
0

Sammansättning


Bäckström, Birger, fr.o.m. 1994-11-14
Expert : Carlsson, Bo, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Dergel, Leif, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Kruse, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Magnusson, Sven, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Mathlein, Lars, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Sandgren, Anders, fr.o.m. 1994-11-21
Expert : Virdesten, Per, fr.o.m. 1994-11-21
Sekreterare : Öman, Sören, fr.o.m. 1994-11-15

Rapporter

SOU 1995:2Arbetsföretag – en ny möjlighet för
arbetslösa
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 1994:121 Konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:2 Arbetsföretag – En ny möjlighet för arbetslösa [ pdf ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman