: : :

Medverkande i utredning : Agneta Kundoori

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Agneta Kundoori

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Agneta Kundoori medverkat i:

Utredningen om ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (Ju 2016:02) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (Ju 2016:02)


Beteckning : Ju 2016:02
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2018-03-21
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-01-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:5
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Tarschys, Daniel, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-03-06
Sakkunnig : Brandt, Johan, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2016-12-07
Sakkunnig : Janson, Sofia, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-03-06
Sakkunnig : Jönsson, Erik, fr.o.m. 2016-12-08 t.o.m. 2017-03-06
Sakkunnig : Nordelius, Bo, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-03-06
Sakkunnig : Ohlsson-Kihl, Lena, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-03-06
Expert : Kundoori, Agneta, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-03-06
Sekreterare : Biörklund Uggla, Charlotte, fr.o.m. 2016-01-21 t.o.m. 2017-03-06

Rapporter

SOU 2017:14Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2016:5 Ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:14 Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman