Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Uppdrag att utreda behovet av författningsändringar med anledning av omarbetningen av EU:s förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden (UD 2021:A)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Uppdrag att utreda behovet av författningsändringar med anledning av omarbetningen av EU:s förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden (UD 2021:A)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 1 st. ♀ 0 ♂ 1 ) :

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Uppdrag att utreda behovet av författningsändringar med anledning av omarbetningen av EU:s förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden (UD 2021:A)
Departement : Utrikesdepartementet
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2021-02-01
Direktiv för se PM, UD2021/01811
Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 1 juli 2021.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll
Medverkande :
Olof Zachrisson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-07-01

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman