Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Ju 2021:03)

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Ju 2021:03) [ Avslutad 2022 ]

Offentlig utredning under Justitiedepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen :

Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 11 ♂ 11 ) :

Britt Bohlin  []  ( Särskild utredare )
Helena Jacobsson  []  ( Sekreterare )
Fredrik Blommé  []  ( Sekreterare )
Ari Soppela  []  ( Sekreterare )
Emil Antonsson  []  ( Sakkunnig )
Kristina Bram  []  ( Sakkunnig )
Anna Ferlin  []  ( Sakkunnig )
Mathilda Klang  []  ( Sakkunnig )
Anna-Karin Lindberg  []  ( Sakkunnig )
Johan Ahlström  []  ( Expert )
Rikard Aspholm  []  ( Expert )
Helena Berlin  []  ( Expert )
Catarina Danestig Sjögren  []  ( Expert )
Staffan Forsell  []  ( Expert )
Anders Johannesson  []  ( Expert )
Fredric Jonsson  []  ( Expert )
Martin Lindholm  []  ( Expert )
Lena Orrsten Martin  []  ( Expert )
Markus Planmo  []  ( Expert )
Julia Simryd  []  ( Expert )
Henrik Källsbo  []  ( Expert )
Maja Måhl  []  ( Sakkunnig )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Ju 2021:03)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2021-05-06
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:30
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 7 november 2022.
Utredningen har avgett :
SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
Medverkande :
Särskild utredare : Britt Bohlin, f.d. rådsdirektör, fr.o.m. 2021-05-06 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Emil Antonsson, kansliråd, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Kristina Bram, kansliråd, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-08-31
Sakkunnig : Anna Ferlin, departementssekreterare, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Mathilda Klang, rättssakkunnig, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-01-23
Sakkunnig : Anna-Karin Lindberg, kansliråd, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sakkunnig : Maja Måhl, rättssakkunnig, fr.o.m. 2022-02-09 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Johan Ahlström, riskingenjör, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Rikard Aspholm, enhetschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Helena Berlin, tillväxt- och utvecklingschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Catarina Danestig Sjögren, enhetschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Staffan Forsell, beredskapsstrateg, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Anders Johannesson, enhetschef, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Fredric Jonsson, beredskapsdirektör, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Henrik Källsbo, ämnesråd, fr.o.m. 2022-02-04 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Martin Lindholm, byggnadsingenjör, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Lena Orrsten Martin, stabsofficer, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Markus Planmo, expert, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Expert : Julia Simryd, handläggare, fr.o.m. 2021-08-02 t.o.m. 2022-11-07
Sekreterare : Fredrik Blommé, hovrättsassessor, fr.o.m. 2021-06-30 t.o.m. 2022-11-07
Sekreterare : Helena Jacobsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2021-06-07 t.o.m. 2022-11-21
Sekreterare : Ari Soppela, departementsråd, fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2022-03-31
Sekreterare : Ari Soppela, departementsråd, fr.o.m. 2022-04-01 t.o.m. 2022-11-14

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman