Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utreda hur direktivet om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken kan genomföras i svensk rätt samt att följa upp genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet (UD 2019:A)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utreda hur direktivet om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken kan genomföras i svensk rätt samt att följa upp genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet (UD 2019:A)

Offentlig utredning under Utrikesdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 1 st. ♀ 0 ♂ 1 ) :

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utreda hur direktivet om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken kan genomföras i svensk rätt samt att följa upp genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet (UD 2019:A)
Departement : Utrikesdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2019-04-30
Direktiv för uppdraget, se dnr. UD2019/07470/HI
Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Thomas Lindell, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2019-04-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman