Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (S 2018:D)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (S 2018:D)

Offentlig utredning under Socialdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 2 st. ♀ 2 ♂ 0 ) :

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Utforma en vägledning som kan utgöra ett stöd för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (S 2018:D)
Departement : Socialdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-05-04
Karin Åhman kommer till sin hjälp att ha en interdepartemental arbetsgrupp bestående av representanter för UD, Ju, Ku, U och S. Uppdraget ska slutföras senast 31 maj 2019.
Medverkande :
Åsa Elmerot, fr.o.m. 2018-06-15 t.o.m. 2019-05-31
Karin Åhman, fr.o.m. 2018-05-07 t.o.m. 2019-05-31

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman