Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06)

Offentlig utredning under Infrastrukturdepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06) [ Avslutad 2019 ]

Offentlig utredning under Infrastrukturdepartementet (tillsatt av Miljödepartementet)

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen :

Medverkande i utredningen ( 22 st. ♀ 11 ♂ 11 ) :

Åsa Westlund  []  ( Särskild utredare )
John Andersson  []  ( Expert )
Niklas Bergman  []  ( Expert )
Linda Burenius Magnusson  []  ( Expert )
Pål Börjesson  []  ( Expert )
Ellenor Grundfelt  []  ( Expert )
Therése Hindman Persson  []  ( Expert )
Andreas Kannesten  []  ( Expert )
Lina Kinning  []  ( Expert )
Henrik Kjellberg  []  ( Expert )
Tommy Lundgren  []  ( Expert )
Teréz Palffy  []  ( Expert )
Caroline Steinwig  []  ( Expert )
Karin van der Salm  []  ( Expert )
Filip Vestling  []  ( Expert )
Nanna Wikholm  []  ( Expert )
Anna Wistrand  []  ( Expert )
Wilhelm Wojtasik  []  ( Expert )
Roger Berggren  []  ( Huvudsekreterare )
Bengt Billquist  []  ( Sekreterare )
Robin Jacobsson  []  ( Sekreterare )
Liv Lundberg  []  ( Sekreterare )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06)
Departement : Infrastrukturdepartementet
Status : Avslutad 2019
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-05-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:45, dir. 2019:19
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2019:63 Mer biogas! - för ett hållbart Sverige
Medverkande :
Särskild utredare : Åsa Westlund, led. av riksdagen, fr.o.m. 2018-05-31 t.o.m. 2019-12-31
Expert : John Andersson, handläggare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Niklas Bergman, expert, energifrågor, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Pål Börjesson, professor i miljö- och energisystem, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Ellenor Grundfelt, ansvarig för styrmedel och remisser, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Therése Hindman Persson, chefsekonom, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Andreas Kannesten, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Lina Kinning, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Henrik Kjellberg, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Tommy Lundgren, docent, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Teréz Palffy, rådgivare, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Caroline Steinwig, rådgivare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-05-06
Expert : Karin van der Salm, verkst. direktör, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Filip Vestling, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-05-06
Expert : Nanna Wikholm, handläggare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Anna Wistrand, handläggare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Expert : Wilhelm Wojtasik, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-12-31
Huvudsekreterare : Roger Berggren, utskottsråd, fr.o.m. 2018-06-04 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare : Bengt Billquist, utskottsråd, fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2019-11-29
Sekreterare : Robin Jacobsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare : Liv Lundberg, forskare, fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-06-20
Sekreterare : Liv Lundberg, forskare, fr.o.m. 2019-08-15 t.o.m. 2019-09-15
Sekreterare : Liv Lundberg, forskare, fr.o.m. 2019-09-23 t.o.m. 2019-11-30

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman