Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Uppföljning av minoritetspolitiken (Ku 2018:05)

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Uppföljning av minoritetspolitiken (Ku 2018:05) [ Pågående ]

Offentlig utredning under Kulturdepartementet

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Medverkande i utredningen ( 14 st. ♀ 9 ♂ 5 ) :

Kaisa Syrjänen Schaal  []  ( Huvudsekreterare )
Sami Mlayeh  []  ( Sekreterare )
Ingrid Johansson-Lind  []  ( Särskild utredare )
Erik Adell Hellström  []  ( Sakkunnig )
Maria Engvall  []  ( Sakkunnig )
Maria Lyth  []  ( Sakkunnig )
Andrés Zanzi  []  ( Sakkunnig )
Pernilla Ek  []  ( Expert )
Björn Kullander  []  ( Expert )
Aina Negga  []  ( Expert )
Marie Hagsgård  []  ( Expert )
Rebecca Hort  []  ( Expert )
Lottie-Ann Lindström  []  ( Expert )
Torkel Wingård  []  ( Expert )

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnen kanske inte är helt perfekt.

Uppföljning av minoritetspolitiken (Ku 2018:05)
Departement : Kulturdepartementet
Status : Pågående
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2018-08-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 29 april 2020.
Utredningen har avgett :
SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
Medverkande :
Särskild utredare : Ingrid Johansson Lind, fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-05-14
Sakkunnig : Erik Adell Hellström, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-07-01
Sakkunnig : Maria Engvall, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2019-11-14
Sakkunnig : Maria Lyth, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-03-15
Sakkunnig : Andrés Zanzi, ämnesråd, fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2019-11-14
Expert : Pernilla Ek, enhetschef, fr.o.m. 2019-07-01
Expert : Marie Hagsgård, hovrättsassessor, fr.o.m. 2019-10-11
Expert : Rebecca Hort, utredare, fr.o.m. 2019-10-11
Expert : Björn Kullander, handläggare, fr.o.m. 2019-07-01
Expert : Lottie-Ann Lindström, departementssekreterare, fr.o.m. 2019-11-15
Expert : Aina Negga, enhetschef, fr.o.m. 2019-07-01
Expert : Torkel Wingård, departementssekreterare, fr.o.m. 2020-03-16
Huvudsekreterare : Kaisa Syrjänen Schaal, fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-05-15
Sekreterare : Sami Mlayeh, fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-05-15

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman